tirsdag 3 august 2021
Tittel Opprettet Skribent Treff
Om «ville» og ulovlige streiker 01.07.1929 Skrevet av Røde Faglige Internasjonale Treff: 5713
Helgen eller kommunist? 24.02.2008 Skrevet av Dom Helder Camara Treff: 4749
Lenin om bedrag og selvbedrag 20.03.2010 Skrevet av V. I. Lenin Treff: 8571
Om sosialdemokratismen 07.11.1927 Skrevet av J. V. Stalin Treff: 5045
Hvert folks hovedfiende er å finne i deres eget land! 01.05.1915 Skrevet av Karl Liebknecht Treff: 5855
Teser om Feuerbach - filosofene 04.08.2009 Skrevet av Karl Marx Treff: 8735
Fascismens karakter 07.08.2009 Skrevet av Georgi Dimitrov Treff: 10225
Om fagforeningenes oppgaver 01.01.2009 Skrevet av Karl Marx Treff: 9029
Lenin om sosialismen 30.06.2009 Skrevet av V. I. Lenin Treff: 9253
Marx om proletariatets diktatur 14.04.2009 Skrevet av Karl Marx Treff: 6407