onsdag 27 januar 2021

lenin21… den eneste vitenskapelige forskjell mellom sosialisme og kommunisme er at det første ordet kjennetegner det første stadiet i det nye samfunnet som stiger opp av kapitalismen, mens det andre ordet kjennetegner det neste og høyere stadiet.

«Bare en særskilt klasse, nemlig arbeiderne i byene og industri- og fabrikksarbeiderne i det hele tatt, er i stand til å lede den samla massen av arbeidende og utbytta under kampen for å kaste av seg kapitalens åk, under selve omveltninga, under kampen for å fastholde og sikre seieren, under bygginga av den nye, sosialistiske samfunnsordenen, under hele kampen for den fullstendige avskaffelsen av klassene. (La oss i parentes bemerke at den eneste vitenskapelige forskjell mellom sosialisme og kommunisme er at det første ordet kjennetegner det første stadiet i det nye samfunnet som stiger opp av kapitalismen, mens det andre ordet kjennetegner det neste og høyere stadiet.)»

V. I. Lenin: En stor opptakt, juni 1919.