Helgen eller kommunist?

«Når jeg gir mat til de fattige, kaller de meg en helgen. Når jeg spør hvorfor de fattige ikke har mat, kaller de meg en kommunist.»

Erkebiskop Dom Helder Camara