søndag 31 mai 2020

«På basis av den kapitalistiske produksjonen utvikler det seg gjennom aksjeselskapene en ny form av svindel med forvalterlønn, hvor det ved siden av og over de virkelige dirigentene opptrer en rekke forvaltnings- og tilsynsråd, som under påskudd av ledelse og forvaltning i virkeligheten driver selvberikelse og plyndring av aksjonærene.»

Marx, Kapitalen III MEW 25, s. 454 ty.utg.