tirsdag 19 januar 2021

J. V. Stalin«En nasjon er et historisk oppstått,  stabilt folkefellesskap, formet på grunnlag av felles språk, territorium, økonomisk liv og psykologisk egenart, som kommer til uttrykk i en felles kultur.»

 

«Det bør være unødvendig å påpeke at en nasjon, i likhet med ethvert historisk fenomen, er underlagt loven om forandringer, at den har sin begynnelse og sin slutt.»

(J. V. Stalin: Marxismen og det nasjonale spørsmålet, 1913)