21 Feb, 2020

ArtikkelindeksDOKUMENTASJON

Revisjonistene om «antipartigruppa»

Frol Koslov på den 22. partikongressen i 1961:

«Vi kjenner meget godt hvor bittert den partifiendtlige fraksjonsgruppen som besto av Molotov, Kaganovitsj, Malenkov, Vorosjilov, Bulganin, Pervukhin og Saburov, samt av Sjepilov, som senere sluttet seg til dem, motsatte seg den leninske kurs som ble trukket opp av den 20. partikongress. /…/ Fakta viser at organisatorene av antiparti-gruppen fremdeles prøver å hevde sine skadelige standpunkter. Molotov syner spesiell nidkjærhet i så måte. Han har gått så langt at han betegner SUKPs nye program som antirevolusjonært i sin tendens. /…/ Jeg er enig med de delegater som har hatt ordet her og uttalt at Molotov, Kaganovisj og Malenkov må bli krevd til strengt regnskap av partiet og folket for sine partifiendtlige, kriminelle handlinger.»

Frol Koslov, sekretær i SUKPs sentralkomité: Endringene i Sovjet-Unionens kommunistiske partis lover. Innledning på den 22. partikongressen i Moskva 28. oktober 1961. Her sitert fra norsk utgave av Sovjet-Nytt, Oslo 1961, sider 25–29.

Som en direkte fortsettelse av fordømmelsen av Molotov og resten av «antiparti-gruppa», retter Koslov et massivt og truende angrep på Arbeidets Parti i Albania, Enver Hoxha og Mehmet Shehu. Red.