30 november 2023

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller velg

Bucuresti 1986. Foto: Scott EdelmanKø for å få kjøpt matolje, Bucuresti 1986. Foto: Scott Edelman (Wikimedia Commons)

Julen 2019 er det 30 år siden Romanias korrupte revisjonistregime raste sammen.

Regimets leder Nicolae Ceauşescu ble 25. desember 1989 stilt opp mot en vegg av et militærtribunal og skutt sammen med sin kone Elena Ceauşescu, etter en summarisk «rettssak».

Det som skjedde var sikkert uforståelig for Ceauşescu, han hadde vært Vestens yndling i et par tiår. Nå var han plutselig en «kommunistisk despot» som det var helt greit å henrette uten lov og dom.

I sine velmaktsdager på 60- og 70-tallet ble Ceauşescu tatt imot med åpne armer i USA, Storbritannia, Danmark – og Norge. I 1980 mottok han storkorset av St. Olavs orden etter sitt statsbesøk i Norge. 

Han hadde vært en kjæledegge i USA og Vest-Europa etter at han i 1968 talte imot Bresjnevs invasjon av Tsjekkoslovakia. I årene som fulgte ble Romania innvilget store lån fra vestlige land, som førte til en stor statsgjeld – i 1981 var Romanias utenlandsgjeld på 10 milliarder amerikanske dollar. Ceauşescu betalte ned gjelden gjennom å gjennomføre store innsparinger. Etter råd fra det internasjonale pengefondet IMF ble importen av varer redusert og eksporten økt. Store deler av landets landbruks- og industriprodukter ble eksportert, noe som medførte matmangel og rasjonering. Dessuten ble det innført energisparing, med hyppige brudd i tilførselen av strøm, varme og gass. Dette gjorde livet miserabelt for vanlige rumenere. Samtidig slo regimet hardt ned på all intern opposisjon gjennom sikkerhetspolitiet Securitate.

De albanske kommunistene gjennomskuet det rumenske revisjonistregimet allerede på 1950-tallet, da det ble ledet av Ceauşescus forgjenger Gheorghe Gheorghiu-Dej. «Uansett hva de rumenske lederne hevdet, eksisterte ikke proletariatets diktatur i Romania, og Romanias Arbeiderparti (senere Romanias Kommunistparti, red.anm.) hadde ingen sterk posisjon», skrev Albanias leder Enver Hoxha i boken «Khrustsjovistene»*. Videre: «De erklærte at de hadde makten, men det var veldig tydelig at det faktisk var borgerskapet som hadde makten. Det kontrollerte industrien, landbruket og handelen og fortsatte å flå det rumenske folket og bo i luksuriøse villaer og palasser.»

I «Betraktninger over Kina II»** skriver Hoxha: «Han (Ceauşescu, red. anm.) lever av pengene han får fra Amerikas Forente Stater, Den Føderale Republikken Tyskland og alle som betaler ham. Ceauşescu-regimet er korrupt og bankerott, et person- og familiediktatur».

Korrupsjonen har fortsatt ufortrødent etter Ceauşescu. Romania ble medlem av NATO i 2004 og av EU i 2007. Det har siden vært en garanti for fortsatt utplyndring av Romanias folk. De siste par åra har det vært en lang rekke massemønstringer mot det nåværende regimet. Parolene i flere demonstrasjoner har vært: «Tjuvradder!» og «Gå av!». 

 

*Utgitt på forlaget «8 Nëntori», Tirana, i 1980. Sitatene er fra den engelske utgaven, oversatt av redaksjonen.

**Utgitt på forlaget «8 Nëntori», Tirana,  i 1979. Sitatene er fra den engelske utgaven, oversatt av redaksjonen.

Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre
Elektrosjokket som måtte komme
Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt...
Les videre