30 november 2023

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller velg

Tyske soldater river polske grensesperringer 1. september 1939. Foto: Wikimedia Commons.Tyske soldater river polske grensesperringer 1. september 1939. Foto: Wikimedia Commons. Den andre verdenskrigen var i gang.

Hvis Storbritannia og Frankrike hadde gått med på det sovjetiske tilbudet om en anti-nazistisk allianse, ville Molotov-Ribbentrop-pakten aldri ha blitt noe av. Det tyske angrepet på Polen kunne ha blitt avverget, eller i det minste utsatt.

80 år etter utbruddet av 2. verdenskrig blir løgnhistoriene rundt ikke-angrepspakten mellom Tyskland og Sovjetunionen resirkulert i vidt omfang. Bakgrunnen blir forvrengt eller fortidd. Pakten var et resultat av at Storbritannia og Frankrike avslo Sovjetunionens tilbud om å danne en felles militær front mot Hitler.

I august 1939 prøvde Stalin å inngå en avtale med vestmaktene mot det fascistiske Tyskland. Dokumenter som var holdt hemmelige i nesten 70 år, viser at Sovjetunionen tilbød å stille en mektig militærstyrke i et forsøk på å få Storbritannia og Frankrike med på en allianse mot Nazi-Tyskland. Det var snakk om inntil en million soldater med solid luft- og artilleristøtte. Planen forutsatte at vestmaktene overtalte Polen til å godta sovjetiske troppeforflytninger.

Denne massive styrkeoppvisning nær de tyske grensene skulle avskrekke Hitler fra å utvide krigen. «Det sovjetiske tilbudet – fremsatt av krigsminister Marskalk Klement Vorosjilov og stabssjef i Den Røde Hær, Boris Shaposjnikov – ville ha utplassert 120 infanteridivisjoner (hver med rundt 19 000 tropper), 16 kavaleridivisjoner, 5 000 tunge artillerienheter, 9 500 stridsvogner og opptil 5 500 jagerfly og bombefly nær Tysklands grenser i tilfelle krig i vest … », ifølge dokumentene.

– Dette var en mulighet til å redde verden. Men vestmaktene avslo.

Vestmaktene avslo det sovjetiske tilbudet 15. august, noe som tvang Sovjetunionen til å inngå ikke-angrepspakten med Tyskland 23. august 1939. Dette gjensto som eneste alternativ dersom Sovjetunionen skulle vinne tid til å forberede forsvaret mot angrepet Stalin visste ville komme.

«Dersom britene, franskmennene og deres allierte Polen hadde tatt tilbudet på alvor, så kunne vi sammen ha stilt med minst 300 divisjoner i felten på to fronter mot Tyskland – det dobbelte av det som Hitler rådde over på det tidspunktet», uttalte general Sotskov ifølge avisa The Telegraph. «Dette var en mulighet til å redde verden, eller i det minste til å presse ulven tilbake til hiet sitt», sa generalen som fra 1956 var etterretningsoffiser.

Borgerskapet i Vesten, godt assistert av sosialdemokratiet og trotskister, har alltid framstilt Molotov-Ribbentrop-pakten som et opportunistisk trekk fra en maktsjuk sovjetisk diktator og et «ekspansjonistisk» USSR. De historiske dokumentene viser at Stalin tvert imot ville strekke seg svært langt for å avverge eller utsette en krig som hadde til formål å knuse den sosialistiske arbeiderstaten. Ifølge generalmajor Leo Sotskov ville Molotov-Ribbentrop-pakten ikke ha blitt undertegnet hadde Vesten godtatt Stalins tilbud om en allianse. Det var først etter å ha blitt avvist av Vesten at Sovjetunionen så seg nødt til å inngå en pakt med Tyskland for å vinne tid.

Den konservative statsministeren Neville Chamberlain og franskmennene hadde året før, gjennom den berykta München-avtalen i 1938, lagt veien åpen for Hitler ved å godta den tyske annekteringa av Sudetenland i Tsjekkoslovakia. Vestmaktene advarte Tsjekkoslovakia om at landet ikke måtte påberope seg sin traktat med Sovjetunionen. De håpte i det lengste at Hitler bare skulle vende seg mot øst og knuse bolsjevismen.

Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre
Elektrosjokket som måtte komme
Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt...
Les videre