23 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Det en gang så stolte og ubestikkelige Albania er blitt en viktig brikke i imperialismens spill på Balkan. Under Berishas mafiastyre har landet i praksis blitt underlagt NATO, og har fått ros for sin deltakelse i øvelser i regi av Partnerskap for fred. USA har sikret seg viktige flybaser i landet, som blir sett på som en «stabiliserende faktor» på Balkan.

President Salih Berisha og hans apparat med det misvisende navnet «Det Demokratiske Parti» (DP), har sittet ved makta siden valget i 1992. Berisha har bakgrunn som lege og høytstående spyttslikker under det sosialistiske regimet, men vendte kappa da det imperialistiske presset økte og det indre forfallet skjøt fart sist på 80-tallet. I dag blir han karakterisert som leder for en politisk og økonomisk mafia med ryggstøtte fra USA og EU. Et lite sjikt nyrike, sammen med italiensk og annen vestlig kapital, profitterer grovt på det albanske folket, som har mistet alle sosiale rettigheter og den trygghet for morgendagen de tross alt kjente i tidligere dager.

Valgfusk og terror

Takket være valgfusk og terror som førte til at opposisjonen trakk seg i protest, «vant» DP en overveldende seier ved valget i mai i fjor. Sosialistpartiet var på forhånd regnet som favoritt. Men Berisha og hans DP tok i bruk alle skitne knep for å manipulere valgresultatet. Veier til valglokalene ble sperret, spesielt i områder der Sosialistpartiet sto sterkt, og representanter for partiet ble banket opp. Barn ble slått og gamle damer dratt etter håret. Alt dette foregikk i Tirana sentrum, rett foran øynene på pressekorpset og de internasjonale observatørene. Norske valgobservatører for Organisasjonen for Samarbeid og Sikkerhet i Europa (OSSE), kunne fortelle at politiet ikke bare banket løs på demonstrantene, men også delte ut slagvåpen til tilhengere av Berishas parti.

Disse metodene førte til at sju opposisjonspartiet trakk seg fra farsevalget, og dermed sikret Berishas parti seg to tredjedels flertall i den første valgomgangen. De internasjonale observatørene ba Berisha holde omvalg, til ingen nytte.

Motstandere i fengsel

Sjøl presidentens utenlandske hovedsponsor, USA, har kritisert den albanske regjeringa for krenking av menneskerettighetene, for politisk innblanding i rettsvesenets arbeid og for overgrep mot pressefriheten. Da er det ille!

Etter valgseieren i 1992 fikk Berisha vedtatt «loven om kommunistisk folkemord», og kastet tidligere president Ramiz Alia i fengsel. Ramiz Alia overtok som førstesekretær i Arbeidets Parti da Enver Hoxha døde i 1985, og la politikken om i ei retning som la landet åpent for imperialismen og kontrarevolusjonen. Albansk høyesterett ga Ramiz Alia amnesti i 1995. Også lederen av Sosialistpartiet, Fatos Nano, ble kastet i fengsel av regimet. Sosialistpartiet ledes av reformistiske elementer med fortid i det gamle Arbeidets Parti (kommunistpartiet). Da Høyesteretts leder, Zef Brozi, antydet at også saken til Fatos Nano burde vurderes på ny, ble han avsatt. Deretter måtte han flykte utenlands for å unngå hevn fra president Berisha.

Nexhmije Hoxha (76), enke etter Enver Hoxha, er nylig blitt løslatt fra fengselscellen hun har sittet i siden hun i 1992 ble idømt 12 års fengsel for korrupsjon. Dommen ble avsagt etter en regelrett skueprosess uten en regulær bevisførsel. «Korrupsjonen» besto i at hun, som leder for den Demokratiske Fronten, hadde servert gjester kaffe, kaker og konjakk i parets hjem – som også ble benyttet som representasjonsbolig. Nexhmije Hoxha har, alderen til tross, aldri bøyd nakken. – Under krigen var jeg 20 år og sloss for et ideal, en sak, sa hun i forbindelse med 50-årsmarkeringa av seieren over fascismen i 1994. – Jeg blir urettferdig holdt fengslet som hevn for den kampen som Enver, jeg og våre kamerater førte for 50 år siden mot dem som samarbeidet med den nazi-fascistiske okkupasjonsmakta og som i dag leker med albanernes skjebne både foran og bak kulissene.

En lang rekke tidligere partisaner som sto i spissen for frigjøringa av landet, er blitt fengslet i terrorbølgen som har skylt over Albania. De er fratatt sine æresbevisninger. Blant de fengslede var den 93-årige Shefqet Peci, kjent og respektert over hele Albania. Etter en anklage for deltakelse i folkemord (!) døde han etter 20 dagers sultestreik i fengslet.

På den andre sida har Berisha hyllet og hedret de kreftene som beviselig samarbeidet med okkupasjonsmakten, organisasjoner som Legaliteti og Balli Kombëtar.

Kommunistforbud

Berisha-klikken har også prestert å få vedtatt en lov som forbyr «enverisme». Et av de tragikomiske utslagene er dommen mot Enver Hoxhas sønn Ilir. Han ble ilagt 18 måneders fengsel fordi han i et intervju med avisa Modeste ikke gikk med på å kaste skitt på sine foreldre, men forsvarte deres innsats for et fritt og sosialistisk Albania.

Den samme loven om «enverisme» rammer Albanias Kommunistiske Parti. Partiet ble stiftet høsten 1991, etter at kontrarevolusjonen hadde feid over landet. Ved stiftelsen ble det registrert som et legalt parti i justisdepartementet, men ble forbudt etter valget i 1992, da det antikommunistiske hysteriet var på sitt verste. Partiformannen Hysni Milloshi ble kastet i fengsel, men er seinere løslatt. Partiet opererer fortsatt under ytterst vanskelige, illegale forhold. Marxistisk litteratur er bannlyst, flere kamerater er i fengsel, andre lever i eksil. Likevel har partiets aktivister spilt en til dels framskutt rolle i organiseringa av opprøret flere steder i den sørlige del av landet.

Fra Revolusjon! nr. 14, våren 1997.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre