20 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

lenin inverted

En kort biografi i anledning 150-årsdagen for Lenins fødsel.

 

Lenin (1921)Lenins navn er udødelig, som hans ideer og hans gjerninger er det.

«Det er umulig å være marxist uten å være leninist.»

Vladimir Iljitsj Uljanov (Lenin) ble født inn i en familie av progressive russiske intellektuelle den 10. april 1870 (22. april etter ny kalender), i Simbirsk (Uljanovsk), en by ved den store russiske elva Volga.

Det var seks barn i Uljanov-familien. Alle ble revolusjonære. Eldstebroren Alexander ble henrettet i mai 1897 for innblanding i forsøket på å myrde tsar Aleksander III.

Lenin begynte tidlig å studere marxismen. I en alder av 17 ble han med i revolusjonær kamp mot det despotiske tsarveldet og ble forfulgt for det. I desember 1895 ble han utvist fra Kazak-universitetet og forvist til landsbyen Kokisjkino. Fra da av var han under konstant overvåkning fra det hemmelige politiet.

Han begynte å skrive pamfletter, teoretiske verker og bøker, og organiserte også studenter, arbeidere og bønder i mange kamper. I februar 1897 ble Lenin forvist av Tsar-regimet til tre års eksil i Sibir. Samme året han fikk selskap av Nadezja Krupskaja, en revolusjonær som seinere ble hans ektefelle.

Lenin taler. Fra wikipedia commons.Så snart Lenin kom tilbake fra eksil tok han fatt på planen om å utgi ei arbeideravis. Den 16. juli 1900 reiste han til Sveits der han startet avisa Iskra (Gnisten). Avisa ble smuglet inn i Russland av Lenins tilhengere. Iskra var den avgjørende organiserende faktor i å bygge partiet.

På den andre partikongressen fant det sted en splittelse og fra da av var det en kamp mellom flertallet (bolsjevikene ledet av Lenin) og mindretallet (mensjevikene) ledet av Trotski.

Den første revolusjonen fant sted i januar 1905. Den blei av Lenin og bolsjevikene sett på som en borgerlig-demokratisk revolusjon, og Lenin sa at den måtte bli etterfulgt av en sosialistisk revolusjon som ville gjøre det av med kapitalismen og forene arbeiderklassen med bøndene.

Lokomotivet som brakte Lenin gjennom Finland til Petrograd.
Lokomotivet som brakte Lenin gjennom Finland til Petrograd den 3. april 1917. Foto fra Wikimedia commons.

Etter nederlaget til revolusjonen i 1905 måtte Lenin igjen dra utenlands. Nederlaget ansporet Lenin til å skrive svært viktige marxistiske analyser som ga revolusjonære arbeidere og bønder ny energi og forståelse og la også planer for den borgerlig-demokratiske februarrevolusjonen. Lenin ga signalet til utbruddet av aktivitetene som høsten 1917 kulminerte med en seier for den store sosialistiske oktoberrevolusjonen.

Sovjetlandet var utsatt for ekstrem fare, både innenfra og utenfra gjennom imperialistiske krefter som ville «... kvele barnet i vuggen», som Churchill sa. I løpet av våren 1918 startet de britiske, amerikanske, franske og japanske imperialistene en krig mot den unge sovjetrepublikken. De fikk med seg innenlandske hvitegardister og alle de gjenværende kontrarevolusjonære som var bevæpnet og nå blei støtta av de 14 utenlandske maktene som invaderte den unge sovjetstaten. Borgerkrigen og krigen mot den utenlandske intervensjonen måtte utkjempes til ende.

Etter nederlaget til de utenlandske intervensjonistene og de indre fiendene, tok de sovjetiske folkene fatt på å gjenoppbygge den ødelagte økonomien og begynte  å bygge sosialismen gjennom de mange femårsplanene som kommunistpartiet så på som det eneste som kunne bringe fred og bygge industri og økonomien som lå fullstendig i ruiner. Borgerkrigen endte først i 1920. Den tiende partikongressen vedtok Lenin sitt forslag om å gå over til Den nye økonomiske politikken (NEP) som et midlertidig tiltak for å framskynde den økonomiske oppbygginga, siden nye krigsfarer truet i nær framtid.

V. I. Lenin kjempet for livet etter et kontrarevolusjonært attentatforsøk i 1921. Ei kule lot seg ikke fjerne, og blei sittende i kroppen. I desember 1922 ble Lenins helse dårligere, og i mars 1923 forverret tilstanden hans seg kraftig. Den 21. januar 1924 kl. 6:50 døde Lenin av en hjerneblødning.

Nyheten om Lenins død spredte seg som et lyn gjennom Sovjetunionen og over hele verden.

Lenins navn er udødelig, som hans ideer og hans gjerninger er det.

Stalin, som iverksatte Lenins anvisninger og ideer som ingen andre, vil også huskes som den lojale tilhenger av Lenin som bygde sosialismen og bidro til å bekjempe nazismen og fascismen og skånet dermed menneskeheten fra denne svøpen.

Vi bør alle huske at: I vår tidsalder er det umulig å være marxist uten å være leninist, og det er også umulig å være leninist hvis du ikke er en stalinist!

Bearbeidet av Revolusjon fra Northstar compass

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre