lørdag 22 januar 2022

Kraftlinjer til Oslo nordøst. Foto: Revolusjon

Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt etter hensikten så lenge kraftflyten ikke forstyrres, likegyldig om folk fryser ihjel på grunn av ekstreme strømpriser.
Så hvordan virker dette markedet egentlig?

Les mer: