onsdag 27 januar 2021

Det å være kommunist betyr at du har valgt side i klassekampen, og at du er villig til å bruke livet ditt til å slåss for et annet og rettferdig samfunn: sosialismen.

Kommunister har en livsanskuelse og en livsholdning som går ut på å slåss for arbeiderklassens interesser overalt, både i den daglige kampen og gjennom å studere og lære for å bli en bedre kommunist. Som kommunist blir en aldri «utlært», men må hele tida studere og lære.

Teori og praksis må gå hånd i hånd. Bare den som har godt grep om teorien klarer å kjempe godt som kommunist i praksis. Og for å fungere som kommunist i det daglige liv, må en leve og jobbe som folk flest, ikke isolere seg fra det virkelige livet.

For kommunistene er den marxist-leninistiske organisasjonen (partiet) den viktigste skolen og det viktigste redskapet man har. Partiet er nøkkelen til å utvikle nye og dyktigere kommunister, og det er den nødvendige, disiplinerte organisasjonen som kan lede arbeiderklassens kamp fram mot revolusjonen og sosialismen.