mandag, 27 01 2020

I og for seg kan alle og enhver bli kommunist av overbevisning. Men det er klart at en arbeider som har kjent utbyttinga på kroppen vil ha lettere for å bli det, ettersom kommunismens mål og idealer samsvarer helt med interessene til den klassen han eller hun tilhører.

Den som sjøl har opplevd undertrykking og ikke har eiendom eller prestisje å miste, vil være mer motivert til å bruke livet sitt til å slåss mot undertrykking. En kapitalist som blir kommunist gjør det i så fall av intellektuell overbevisning, og han blir nødvendigvis en «forræder» mot sin egen klasse.

Hvordan blir man kommunist?

De fleste som blir kommunister, har sjøl opplevd eller sett urettferdighet og urett – enten det er en Røkke som sylter ned rikdommer mens vanlige folk ikke har råd til å bo, eller på grunn av imperialistenes herjinger og kriger mot forsvarsløse mennesker i fattige land. De vil gjøre noe, og engasjerer seg kanskje i fagforeninga eller de blir solidaritetsaktivister. Og så begynner de å se sammenhenger: at den faglige kampen for lønn og arbeidsforhold er knytta til kampen arbeidere fører i andre land. At Norge gjennom NATO sjøl er en imperialist og krigsforbryter, og at det i det lange løp ikke hjelper å støtte palestinerne hvis en ikke samtidig slåss mot imperialismen og Norges rolle i «fredsforhandlingene». Og så videre.

Den som søker svar gjennom marxismen vil finne ut at kapitalismen og imperialismen er kilden til all urett og all elendigheten som rammer folk. Så lenge dette systemet består, er det umulig å løse de grunnleggende problemene som arbeidsløshet, kriger og fattigdom. Det må erstattes med sosialismen, og arbeiderklassen er den eneste krafta som er i stand til å erobre makta og bygge et nytt, sosialistisk samfunn.

Den som har kommet fram til denne erkjennelsen, og vil forplikte seg til å slåss for et annet samfunn, vil naturlig søke seg til kommunistenes rekker, for å delta aktivt i klassekampen og for å lære mer. Den som tror at han eller hun ikke trenger å lære mer, har lite skjønt av marxismen. En kommunist blir aldri «utlært»!