mandag 8 august 2022

20 år har gått siden de albanske kommunistenes ideologiske oppgjør med maoismen og «teorien om de tre verdener».

7. juli i år var det 20 år siden Arbeidets Parti i Albania (APA) under ledelse av Enver Hoxha hengte bjella på katten og tok et åpent oppgjør med den kinesiske revisjonismen og Mao Zedongs tenkning, slik den særlig var kommet til uttrykk i «tre verden-teorien».

Oppgjøret kom i en artikkel i avisa Zëri i Popullit og var en videreføring av et vedtak på APAs 7. kongress i 1976, som mante til kamp mot den antimarxistiske tre verden-teorien og samarbeidet med den amerikanske imperialismen og verdenskapitalismen (som angivelig hadde brodd mot den såkalte "eneste fienden av verden", Sovjetunionen).

Politisk mot og moralsk styrke

Av taktiske grunner nevnte ikke kongress-vedtaket noen navn, men artikkelen i Zëri i Popullit var helt eksplisitt. Den gjorde en grundig og vitenskapelig begrunnet analyse av teorien, og artikkelen ga gjenklang over hele verden. Inntil dette tidspunktet hadde maoismen vært godtatt som en del av den internasjonale marxist-leninistiske bevegelsen, men etter artikkelen i Zëri i Popullit ble det umulig for marxist-leninistene å godta den maoistiske strømninga.

Dette forsvaret av marxismen-leninismen og den internasjonale ml-bevegelsens grunnlag, krevde stort politisk og moralsk mot. Kina var tross alt Albanias nærmeste allierte i en situasjon der landet var omgitt av fiender og de to militærblokkene NATO og Warszawapakten.

Kostbart forsvar av prinsipper

Kampen mot maoismen førte da også til alvorlige konsekvenser for Albania. Sentralkomiteen i partiet hadde advart partiet og folket om at de kinesiske lederne kom til å reagere - ikke på det ideologiske området, fordi de ikke ville være i stand til å imøtegå de albanske argumentene, men på andre måter, som på det økonomiske og militære området, for å undergrave økonomien og forsvaret i Folkerepublikken Albania.

Og nettopp slik gikk det også. De kinesiske lederne gikk til åpent angrep på Albania den 7. juli 1978 – nøyaktig på årsdagen for artikkelen i Zëri i Popullit – ved å proklamere sin beslutning om å avbryte all økonomisk og militær bistand og kreditt til Albania omgående, og hjemkalle alle de kinesiske spesialistene i Albania.

Ringvirkninger i Norge

Også i Norge fikk det albanske oppgjøret ringvirkninger. I det største partiet til venstre for SV, AKP (m-l) fikk maoismen tilsynelatende oppsving etter at partiet tok klart stilling for Kina i den ideologiske diskusjonen. På partiets 3. landsmøte ble det vedtatt et nytt prinsipprogram som skilte seg skarpt fra de tidligere programmene. Riktignok påsto også det nye programmet at det bygde på "marxismen-leninismen-Mao Zedongs tenkning", men i virkeligheten var "tre verdener-teorien" blitt det nye programmet for AKP, og i praksis blei maoismen partiets rettesnor i stigende grad. Den nye ideologiske kursdreininga som førte til oppråtning i så mange maoistiske partier, virka også i AKP (m-l). Den var en viktig faktor i partiets forfall og svekkelse utover på 80-tallet.