mandag 8 august 2022

Artikkelindeks

Teorien om «tre verdener» er en kontrarevolusjonær og sjåvinistisk teori (del 1)

Denne artikkelen er lang selv om den er delt i to. Bruk artikkelindeks for å manøvrere i dokumentet og printsymbolet for utskriftsvennlig versjon. [Gå hit for å lese andre del]

imperialisme_revolution103x147«Treverden-teorien» står i motsetning til teorien til Marx, Engels, Lenin og Stalin , eller mer nøyaktig: Den er en fornektelse av den. Det har ingen betydning å vite hvem som først oppfant begrepet «tredje verden», og hvem som var den første til å dele verden i tre deler. Men det er sikkert at Lenin ikke gjorde noen slik oppdeling, mens Kinas kommunistiske parti (KKP) krever farskapet til det, og hevder at Mao Zedong oppfant «treverden-teorien». Dette skriver Enver Hoxha i Imperialismen og revolusjonen, som utkom på albansk i 1978. Nedenfor gjengis kapittel I i bokas annen del, som omhandler denne teorien.
Oversettelse til norsk ved Revolusjon.


I dag har de kinesiske revisjonistene stått åpent fram og kjemper på brei front mot den leninistiske teorien og strategien for revolusjonen og folkenes frigjøringskamp. De prøver å gå imot denne strålende vitenskapelige teorienog strategien med sin teori om «tre verdener», som er en falsk, kontrarevolusjonær og sjåvinistisk teori. «Treverden-teorien» står i motsetning til teorien til Marx, Engels, Lenin og Stalin, eller mer nøyaktig: Den er en fornektelse av den. Det har ingen betydning å vite hvem som først oppfant begrepet «tredje verden», og hvem som var den første til å dele verden i tre deler. Men det er sikkert at Lenin ikke gjorde noen slik oppdeling, mens Kinas kommunistiske parti (KKP) krever farskapet til det, og hevder at Mao Zedong oppfant «treverden-teorien». Hvis han er opphavsmannen som først formulerte denne såkalte teorien, er det ytterligere et bevis på at Mao Zedong ikke er noen marxist. Men sjøl om han bare adopterte teorien fra andre, er det tilstrekkelig bevis for at han ikke er en marxist.