torsdag 16 juli 2020

Metafysikken er dialektikkens motsetning.

Metafysikk er en forestilling om at verden er konstant og uforanderlig, og at de forandringene som likevel skjer er mer eller mindre forutbestemte av en eller annen utenforliggende, mystisk kraft. For metafysikeren er det sånn at en ting enten eksisterer eller den eksisterer ikke. Den positive og den negative sida utelukker hverandre fullstendig, årsak og virkning står mot hverandre som en skarp antitese (Engels). Metafysikken er dialektikkens motsetning.