3 desember 2023

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller velg

Marx påviste profittens hemmelighet, nemlig det at arbeiderne som selger sin arbeidskraft i virkeligheten jobber gratis for kapitalisten en stor del av arbeidsdagen. 

Det er bare levende arbeid som skaper verdi, alle andre elementer som øker produktets sluttverdi er en overføring av verdi som allerede er skapt gjennom tidligere arbeid.

Hvordan henger dette sammen?

En maskin blir gradvis slitt ned, det betyr at den for hver enhet den produserer overfører en del av sin verdi til dette produktet. Altså skaper maskinen ny verdi? Nei, den overfører en del av sin egen verdi – og denne verdien er ikke annet enn materialisert arbeid (fordi maskinen og materialene den består av også er skapt av en viss mengde arbeid). Vi tror at vi får lønn for det arbeidet vi gjør, men i virkeligheten blir lønna bestemt ikke ut fra arbeidet, men ut fra verdien av arbeidskrafta.

Arbeidskrafta er en vare for kjøp og salg under kapitalismen.Under kapitalismen er arbeidskrafta en vare. Prisen på arbeidskrafta svinger etter loven om tilbud og etterspørsel, som for andre varer. Grunnprisen er likevel hva det koster å holde denne arbeidskrafta ved like (hus, mat, klær, barn, skolegang og oppdragelse av en ny generasjon arbeidere). Denne arbeidskraftas verdi er lønna, som vil avhenge av hvilken type arbeidskraft kapitalen til enhver tid trenger, av hvor stor arbeidsløsheten er, og av hvor godt organisert arbeiderklassen er når det gjelder å forsvare og å øke lønna si. Tendensen under kapitalismen er at lønningene stadig blir pressa ned mot og under arbeidskraftas faktiske verdi. (Dette kan være tilfelle sjøl om lønna stiger i kroner og øre: dels på grunn av at pengeverdien synker, dels fordi det stilles stadig større krav til arbeidskraftas dyktighet og spesialisering – noe som fordyrer vedlikeholdet og reproduksjonen av varen arbeidskraft.)

I løpet av arbeidsdagen produserer arbeideren nok verdier til å vedlikeholde sin egen arbeidskraft i løpet av, la oss si fire timer.
Det betyr at hun jobber gratis de siste tre og en halv timene. Dette er det Marx kaller merverdi, og av denne merverdien oppstår kapitalistens profitt (med noen fradrag vi ikke kan gå inn på her). Derfor sier marxistene at arbeiderklassen blir utbytta av kapitalen. Dermed er det ikke sånn at arbeideren får betalt for sitt arbeid, mens kapitalisten sikrer sin profitt ved å skru opp prisen på den ferdige varen, og at kilden til profitten ligger her, sånn som vi blir fortalt. Dette er logisk hvis man tenker etter: hvis alle kapitalister la på prisene sine med 10 prosent, så ville jo vinninga helt enkelt gå opp i spinninga (for kapitalistene kjøper jo også varer av hverandre).

Les mer:

Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre
Elektrosjokket som måtte komme
Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt...
Les videre