28 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Dialektikken er læra om forandrings- og utviklingsprosessen. Den avviser at ting kan betraktes isolert, og hevder at alle ting må undersøkes i sin sammenheng. 

Dialektikken hevder at alle ting er i stadig bevegelse og forandring, og at den viktigste kilden til forandringer er motsetninger og spenninger innafor en gitt foreteelse. Disse spenningene kan tilskyndes eller bremses av utenforliggende faktorer, men de kan ikke fjernes før de er blitt utløst gjennom forvandling til noe nytt. Slike spenninger utvikler seg over tid, og på et visst trinn i utviklinga når de bristepunktet og går opp i en høyere enhet – der det igjen utvikler seg nye motsetninger.

Dialektikken er virksom både i naturen og i menneskesamfunnet. Darwins utviklingslære var et gjennombrudd for naturdialektikken. Filosofen og idealisten (se idealisme) Hegel viste hvordan dialektikken gjør seg gjeldende i samfunnet, mens Marx og Engels kombinerte dialektikken med materialisme og viste hvordan kampen mellom samfunnsklassene er drivkrafta i menneskesamfunnets utvikling.

Friedrich Engels sa blant annet dette om Hegels fortjenester:

«Denne nye tyske filosofi fant sin avslutning i Hegels system, som for første gang – og det er hans store fortjeneste – oppfattet og framstilte hele den naturlige, historiske og åndelige verden som en prosess, dvs. i stadig bevegelse, endring, omdannelse og utvikling, og søkte å påvise den indre forbindelse som lager en sammenhengende helhet i denne bevegelsen og utviklingen. Sett fra dette nye synspunkt var menneskehetens historie ikke lenger et kaotisk virvar av meningsløse voldshandlinger, som alle er like forkastelige for den nå mer moderne filosofiske fornufts domstol og som det er best å glemme så fort som mulig, men den står for oss som selve menneskehetens utviklingsprosess, hvis gradvise utvikling det nå ble tenkningens oppgave å følge gjennom alle dens labyrinter og påvise dens indre lovmessighet trass i alle tilsynelatende tilfeldigheter.»
(Sosialismens utvikling fra utopi til vitenskap)

Les mer:

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre