Selv i det Nato-sensurerte Norge kommer sannheten for en dag. Det tar bare lengre tid enn i andre land vi ynder å sammenlikne oss med, som Danmark eller USA, hvor mediene og folket i det minste får vite litt om hva landets krigstokter faktisk fører med seg av lidelser og ødeleggelser.

Fra demonstrasjon i Bergen 26. mars 2011.Demonstrasjon i Bergen 26. mars 2011.Uten NRK-programmet Brennpunkt ville det ha stått enda dårligere til med vårt demokratiske innsyn. Brennpunkt-redaksjonen har en rekke ganger avslørt saker som makthaverne vil legge lokk på.

Tirsdag 12. mars sendte NRK dokumentaren «De gode bombene». Her står norske jagerpiloter fram og avdekker nye fliker av den brutale virkeligheten bak Norges «humane» bombeterror over Libya våren og sommeren 2011.

Offiserene er lojale mot sine overordnede, de utleverer ikke «gradert informasjon» som rødgrønne norske forsvars- og utenriksministre har taushetsbelagt. Ikke desto mindre forteller pilotene nok til at alle som hittil ikke har villet se det, nå innser at stortingspartienes og regjeringas påstander om at Norge tok del i Nato-krigen mot Libya for å redde sivile liv, var og er løgn.

Det var også løgn at operasjonen var støttet av Den arabiske liga og Den afrikanske union (AU). Norge og Nato sørget bokstavelig talt for å bombe i stykker fredsanstrengelsene til AU. Delegasjonen ledet av Sør-Afrikas president Jacob Zuma kunne ikke lande i Tripoli på grunn av bomberegnet. Zuma la da heller ikke fingrene imellom på pressekonferansen da han seint i august 2011 kom på statsbesøk til Oslo og hadde et heller kjølig møte med Jens Stoltenberg.

Et raskt tilbakeblikk: «Det er viktig at libyere lager sin egen revolusjon», sa daværende statssekretær Espen Barth Eide den 1. mars 2011. Han advarte mot vestlig innblanding. Det gjorde også sjefen hans, utenriksminister Jonas Gahr Støre. Klok tale, men uten substans, viste det seg. Tre uker seinere var Norge i full krig mot Libya, etter at den krigshissige franske presidenten Sarkozy inviterte Jens Stoltenberg til Paris og ba ham bli med på bombefest i Afrika. I den anledning presterte Jens Stoltenberg å si følgende:

«Selv om makt alene ikke vil være tilstrekkelig, hender det at det internasjonale samfunnets kollektive vilje må tvinges igjennom med militære midler. Mens vi er samlet her, er Norge derfor i ferd med å klargjøre relevante kapasiteter fra Luftforsvaret for oppgaven, inklusive seks kampfly. […]
Dette er et sannhetens øyeblikk. Historien vil avsi sin dom over oss på grunnlag av våre handlinger nettopp i disse dagene».

Vi var vitne til en 180 graders politisk snumanøver som aldri avfødte debatt i Norge. Før kanskje nå. Historiens dom er i ferd med å innhente Stoltenberg.

Plakat mot krig.Det har lenge vært kjent at norske F-16 fly var blant de aller mest aktive og framskutte i operasjonene over Libya, operasjoner som i realiteten dreide seg om å bane vei for Benghazi-opprørerne dominert av salafister (trent av britiske og franske spesialstyrker), og slett ikke om å overvåke en flyforbudssone, slik mandatet fra FNs sikkerhetsråd gikk ut på. Men vi har aldri fått innsyn i hva slags operasjoner det dreide seg om. De norske pilotene bekrefter nå at de ble stilt til rådighet for en rekke oppdrag som andre stater ikke ville eller kunne påta seg, ettersom nordmennene hadde både viljen og kapasiteten som skulle til. Teknisk kompliserte og politisk «sensitive» krigsoppdrag ble den norske skvadronens spesialitet.

Nær 600 bomber ble droppet av norske fly. Først nå bekrefter pilotene at de gikk aktivt inn i kampsituasjoner og støttet opprørerne. Altså noe ganske annet enn FN-mandatet om en flyforbudssone. For å kunne gjøre dette måtte de ha full politisk og militær klarering fra norske myndigheter.

Lenge har det vært mistanke om at de norske flyene slapp bomber og raketter over tettbefolkede områder, og de har vært mistenkt for delaktighet i bombinga av residensen i Tripoli som blant annet drepte flere medlemmer av Muammar Gaddafis familie, også barn. Siden er dette blitt bekreftet, ikke av norske, men av amerikanske militære kilder.

Nato la stor vekt på at angrepene dreide seg om nøye planlagte presisjonsoppdrag for ikke å ramme sivile. En fortrolig dansk rapport har imidlertid vist at Natos bombetokter var preget av tilfeldigheter. I Brennpunkt-programmet forteller førstehånds kilder at 75 prosent av de norske bombetoktene ikke var planlagt på forhånd, men at pilotene selv plukket ut bombemålene fra 40.000 fots høyde. I krigens startfase formulerte Gahr Støre det på denne måten: «Det å innføre demokrati fra 40 tusen fots høyde er ikke enkelt. Men det er dette vi har.»

Offisielt viste regjeringa og forsvarsledelsen til FN-resolusjonen som uttrykkelig fastslo at Libyas suverenitet skulle respekteres og at det ikke forelå noe mandat for å fjerne Gaddafi fra makta. Men virkeligheten var en annen. I spann med salafister sørget Nato-soldater i siste akt for at Gaddafi ble mishandlet og slaktet som en gris. Forarbeidet sto ikke minst Norge for.

Alvorligst av alt var og er den totale politiske konsensus og alle sentrale mediers skjønnmaling av norsk utenriks- og krigspolitikk. Her fantes ikke noen motrøst fra en eneste kjeft på Stortinget. Og slett ikke fra partiet som i sin tid var krigs- og NATO-motstandens ektefødte barn, SV (opprinnelig SF).

Vi var ikke mange, vi som demonstrerte utenfor UD i Oslo og på Torgalmenningen i Bergen den 26. mars 2011, like etter at regjeringa hadde snudd 180 grader og bestemt per telefon at Norge skulle være fortropp i Natos nye angrepskrig på et nytt kontinent.

Også pilotene var forbauset over fraværet av politisk debatt. – Når jeg stod midt oppi det og representerte Norge og brukte såpass mye våpenmakt, så forbauser det meg litt at det ikke var diskutert litt mer, sier oberst Bård Solheim, sjef for den norske F16-operasjonen til Brennpunkt.

Sannheten om hva Norge foretok seg i Libya i 2011 er i ferd med å graves fram av ørkensanden. Det er grunn til nok en gang å minne om hva Jens Stoltenberg sa i Paris: «Historien vil avsi sin dom over oss på grunnlag av våre handlinger nettopp i disse dagene».

Den dommen bør bli hard og straffen deretter.

Dessverre er det grunn til å tvile på om krigsforbryterne som preger det politiske Norge må stå til ansvar. En statsråd som leier ut uthuset uten å oppgi det til skattemyndighetene må forlate sin post. Politikere som forgriper seg på mindreårige havner i rettssalen. Men ministre som er innsmurt med blod fra sine «humanitære» kriger under Natos paraply, sover antakelig trygt om natta.

Brenner det under beina på en norsk krigs- eller utenriksminister, er visst det verste som kan skje at vedkommende ender opp som sjef i Helsedepartementet.

tidsskriftet mcashVar denne artikkelen nyttig? Sett inn en slant på konto 9235 32 26489 eller bruk Donér-knappen. Du kan også scanne koden ved siden av og bruke mCASH.

Tusen takk for bidraget!

Revolusjon er organ for Kommunistisk plattform, KPML

Imperialistenes innblanding i Ukraina gjør situasjonen i Europa stadig farligere. USA truer med å sende våpenhjelp til regimet i Kiev, mens flere NATO-land vurderer det samme.

Demonstrasjon i Berlin mai 2014 i protest mot krigen i Ukraina. Foto: Uwe Hiksch. CC-BY-NC-SA Demonstrasjon i Berlin mai 2014 i protest mot krigen i Ukraina. Foto: Uwe Hiksch. CC-BY-NC-SA

Samtidig er den tyske forbundskansleren Angela Merkel og den franske presidenten Francois Hollande på visitt i Moskva for å drøfte en våpenstillstand i Ukraina for å gi Kiev-regimet et pusterom.

Advokatfirmaet Stabell & Co har på oppdrag fra Amnesty International gjennomgått Aker Kværners arbeid på Guantanamo for å ta stilling til om selskapet kan holdes strafferettslig ansvarlig for noe de har gjort på basen. Konklusjonen er entydig: Aker Kværner risikerer en torturdom og foretaksstraff i en norsk rettssal:

«Etter disse forfatteres vurdering er det ingen avgjørende momenter som taler mot at det inngis en politianmeldelse mot Aker Kværner ASA, og at det innledes etterforskning for medvirkning til brudd på den norske straffelovens regler», skriver advokat Mette Yvonne Larsen og advokatfullmektig Bendik Velde Koslung.

Rapporten blir nå et viktig dokument Riksadvokaten må ta hensyn til når de skal ta endelig standpunkt til Ivar Johansens anmeldelse fra mars i fjor.

Samtidig dokumenteres det at det norske teknologiselskapet DynaPel har levert video-overvåkingsutstyr til USAs fangeleir på Guantanamo-basen.

 

Løpeseddel fra KPml og Revolusjon i anledning antikrigsmarkeringa den 14. juni

En krigsgal regjering og et blodtørstig Storting

Flyer om krigen mot Libya | 14. juni 2011.Den 7. juni oppgir NATO at krigsalliansen har gjennomført over 10 000 tokt over Libya, hvorav 3860 angrepstokt, siden den 31. mars (da USA overlot ansvaret til NATO).

Norge har hatt seks kampfly i døgnkontinuerlig aktivitet siden midten av mars. De har stått for mellom 10 og 15 prosent av angrepstoktene. Fram til 7. juni hadde norske fly sluppet 388 bomber, mange av disse i og rundt millionbyen Tripoli. Regjeringa besluttet den 10. juni «å videreføre det norske kampflybidraget med fire F-16 kampfly fra 24. juni til 1. august 2011». Altså mer av det samme.

AGM-119 “Penguin” sjømissil blir skutt ut fra et SH-60B “Sea Hawk” helikopter. Foto: US Navy
AGM-119 “Penguin” sjømissil blir skutt ut fra et SH-60B “Sea Hawk” helikopter nær Okinawa. Penguin er produsert av Kongsberg-gruppen. Bilde frigitt fra US Navy, tatt av Lisa Aman.

Regna etter folketall er «fredsnasjonen» Norge verdens største våpeneksportør. I absolutte tall er Norge nummer 6 på lista over våpen- og ammunisjonseksporterende land. Våpen og ammunisjon blir eksportert til alle NATO-land, samt en rekke andre «demokratiske» regimer som for eksempel Saudi-Arabia.

Organisasjonen Changemaker har laget et nyttig  faktahefte om norske våpeninteresser og eksportvirksomheten. [Les heftet her]

En skarpskyttermedalje fra Nobelkomiteen? Tegning: Carlos Latuff.• Barack Obama er øverstkommanderende for de brutale okkupasjonshærene i Afghanistan og Irak.
• Obama viderefører krigspolitikken til George Bush, han har til og med beholdt Bush sin krigsminister, Robert Gates.
• Det første president Obama gjorde etter at han fikk fredsprisen, var å godkjenne at 30.000 nye soldater skal sendes til Afghanistan.

Det er skapt et bilde av Barack Obama som den nye Messias. Men Obama reproduserer politikken til Bush, bare pakket inn med andre ord. Forandring – change – var slagordet som president Barack Obama gikk til valg på. En svart president i USA er i seg sjøl historisk. Men bortsett fra det består forandringen i forhold til regimet til George Bush stort sett i retorikk fra en begavet orator.

{tab=Motdemonstrasjon kl 1800}Møt opp ved Jernbanetorget torsdag 10. desember og vis hva du mener om Nobelpristildelinga. Appeller ved bl.a. Cindy Sheehan, amerikansk fredsaktivist og Palestinakomiteen. En rekke organisasjoner, blant dem Kommunistisk plattform og ML-gruppa Revolusjon, slutter opp om arrangementet som har parolefrihet. Oslo blir beleiret, makta kan finne på å stanse busser, tog og T-baner – vær ute i god tid!

{tab=Våre paroler}• «Amerikansk lederskap?» Nei takk!
• Ingen fredspris til krigsforbrytere!
• USA ut av Afghanistan og Irak!
• Alle norske soldater ut av Afghanistan nå!
• Støtt den irakiske og afghanske motstanden!

{tab=Unntakstilstand}2.600 norske politifolk og flere hundre amerikanske sikkerhetsvakter og agenter i følget til Obama beleirer Oslo under presidentbesøket. Byen kommer til å være i unntakstilstand, retten til å bevege seg fritt eller demonstrere vil bli svært begrensa. Folk vil bli forsøkt skremt til å holde seg unna sentrum. Ikke bare får vi innskrenka  ytrings- og bevegelsesfrihet, det norske folket vil også få skatteregninga på minst 100 millioner kroner.

Det er et så altfor velkjent refreng som spilles ut etter terroren i Paris: Makthavernes svar på terroren fostret av Vestens kriger er enda mer krig ute og mer undertrykking hjemme.

hollande paris isisRetorikken fra den franske presidenten Francois Hollande og andre statsledere ligner til forveksling den til daværende president George Bush da han etter 11. september 2001 lanserte sin «krig mot terror» og gikk løs først på Afghanistan, deretter Irak.

NATO-Jens følger ivrig opp: – Det er simpelthen ikke noe alternativ å ikke bruke militær makt nå, sier han.

Det er eit historisk paradoks at NATO som vart oppretta som ein militærallianse retta inn mot Sovjetunionen, har vore på sitt mest aktive etter at Sovjetunionen og Warszawapakta braut saman i 1991.

NATO har i en serie bombeangrep ødelagt satelittsenderne til statlig libysk fjernsyn. Angrepene blir begrunnet med at Gaddafiregimet har brukt mediekanaler til å «skremme folket». Hvinende bomber og raketter mot sivile mål har altså en beroligende virkning, ifølge NATO-logikken.

Det er ikke kjent om norske fly har deltatt i angrepet, som en siste «avskjedshilsen» før flyene kalles hjem den 1. august.

Luftangrepet mot Jemen er brudd på internasjonal lov og en aggresjonshandling!

Saudi-Arabia er USA-imperialismens forlenga arm i Midtøsten, som nå har gått løs på Jemen og slakter arabere i navnet til arabere. Det skriver de iranske marxist-leninistene i denne uttalelsen.

toufanOnsdag 25. mars fikk Saudi Arabia grønt lys av de amerikanske imperialistene og med støtte fra stater som Jordan, Kuwait, Bahrain, De forente arabiske emirater, Qatar … til å starte bombardementet av flere byer, flyplasser og militærbaser kontrollert av sjiamuslimske Houthi (Zaidi) under navnet Operation Decisive Storm. Påskuddet var at det var nødvendig å hindre framrykkinga til «sjiamuslimske terrorister».

KPml oppmoder alle som kan om å vera med på fakkeltoget mot krigen frå Jernbanetorget i Oslo torsdag 7. oktober 2010, kl. 17.
Demonstrasjonen er arrangert av Fredsinitiativet og Hent soldatene hjem.Det er òg demonstrasjon på Torgalmenningen i Bergen samme dag og tid.

AFGHANISTAN FOR AFGHANARANE!
NOREG OG NATO UT!

Det «frie og demokratiske» Vesten gjør nå felles sak med al-Qaida for å styrte et relativt sekulært regime.

10 års terrorkrig. Løpeseddel fra Fredsinitiativet.Markeringer 7. oktober. Se også fredsinitiativet.no Erling Borgens nye dokumentar «Døden i Camp Delta» hadde premiere den 5. oktober.

Intervju med Kim Kopperud, talsperson for Stopp NATO.

Kim KopperudKim Kopperud (21) er mangeårig aktivist og talsperson for det nye initiativet Stopp NATO. Revolusjon har bedt ham fortelle hva det går ut på.

– Hvorfor kommer dette initiativet og oppropet akkurat nå?

– NATO driver aktivt og trapper opp nivået på konfliktene med Russland og Kina samt at alliansens medlemsland deltar eller har signalisert at de vil delta i en rekke nye kriger. Vi som står bak dette initiativet mener det er nødvendig å mobilisere for å stoppe aggresjonen til NATO. Kampen mot NATO har blitt ytterligere aktualisert i Norge nå som Jens Stoltenberg har blitt valgt som ny generalsekretær i militæralliansen.

«Aurora» blir den største militærøvinga i Sverige på over 20 år. 

Fra en tidligere Cold Response-øvelse ved riksgrensa mellom Sverige og Norge. Nå trekkes hele NATO inn. Fra en tidligere Cold Response-øvelse ved riksgrensa.
Foto: © Forsvarets mediearkiv.
20000 soldatar frå ti NATO-land skal delta og prislappen er på 583 millionar kroner. Landsetting av soldatar i Gøteborg by er òg ein del av øvinga som finn stad i september.

G8-lederne får en varm velkomst fra 200.000 demonstranter når imperialisthøvdingene møtes i Edinburgh. Blairs politi er sjølsagt på tå hev, og fant det best å arrestere alle som hadde kledd seg ut i klovnedrakt...

Et mindretall av det norske folket forsvarer den skitne krigen mot Afghanistan. En krig Norge skal ut av!

Den første angrepsbølgen omfattet 15 bombefly, 25 jagerfly og 50 krysserraketter, ifølge USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld. Det har blitt mange tokt etter det.

Men som da bombene regnet over Serbia og Kosova i 1999, forsøker USAs lakeier i regjering og storting å fortelle det norske folket at dette egentlig ikke er en krig, bare en kampanje imot terrorismen. Men det er grenser for hvor mange ganger et folk lar seg lure av løgnaktige politikere, og denne gangen er krigsmotstanden i utgangspunktet større.