Les flere artikler på kpml.no

Forsvar AFP!AFP er en merkesak fordi ordninga står i diametral motsetning til hele pensjonsreformen og «arbeidslinja» til regjeringa.

Reformer under kapitalismen er alltid bare midlertidige seire. Samme år som Folketrygdas pensjonsordninger for første gang gir full opptjening (40 år etter 1967), vedtok stortingspartiene minus FrP det nye pensjonssystemet som i praksis betyr heving av pensjonsalderen. Angivelig fordi den steinrike norske staten «ikke har råd» og vi lever for lenge…

Taktikken må legges om dersom havnearbeiderne skal ha håp om å vinne. Splittelsen i Norsk Transportarbeiderforbund er åpenbar. Det kan bli nødvendig å løsne den strategiske fanglina til både LO og egen forbundsledelse, og satse på egen los.

Fra en av havnemarsjene i Oslo. CC-BY Revolusjon.Fra en av havnemarsjene i Oslo. CC-BY Revolusjon.Havnekonflikten kunne ha vært kronet med seier for lenge siden dersom resten av fagbevegelsen, og framfor alt LO sentralt, hadde brukt de maktmidlene som står til rådighet.

Den finske regjeringa vil ty til tvangslover for å «bedre konkurranseevnen». Angrepene blir møtt med generalstreik fredag 18. september.

Etterhvert som tariffavtalene utløper, vil regjeringa innføre en serie drastiske angrep på lønnsforhold og arbeidsvilkår.

Den europeiske sentralbanken styrer i siste omgang EUs finanstilsyn.Regjeringen har foreslått for Stortinget at Norge skal knyttes til EUs finanstilsyn gjennom EØS-avtalen. Nei til EU krever at Stortinget sier nei til den største suverenitetsavståelsen siden EØS-avtalen ble inngått.

Plakat fra Folkebevægelsen mod EU.Gratulerer, Danmark!

For tredje gang sa danskene et dundrende nej til mer Union: Nei til Maastricht-traktaten i 1992, nei til euroen i 2000 og nei til å oppheve ett av de fire danske forbeholdene i 2015.

Høyt frammøte ga et nei-flertall på over 53 prosent da danskene gikk til urnene den 3. desember. De stemte nei til å fjerne forbeholdet mot overnasjonal styring av politi- og justissektoren.

Arbeiderkorrespondanse

Det var innkalt til møte i et større norsk konsern, og en rekke av fagforeningene var representert – også de berørte forbundene. Her var ikke bare DNA-pamper, men også tillitsvalgte med tilhørighet rundt SV, RV og AKP.

Dagsorden var viktig nok: planer om nedbemanning og oppsigelser i en del av konsernet.

INTERVJU


«Vi ser i dag at EØS-avtalen brukes bevisst for å svekke tariffavtaler»

rolf joergensen 300px

Forbunds­lederen i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF), Rolf Jørgensen, har lang fartstid både som jernbanemann og som marxist-leninist.

Nei til EU har ingen planer om noen «nasjonalistisk» feiring av 100-året for unionsoppløsninga i 2005.

AGM-119 “Penguin” sjømissil blir skutt ut fra et SH-60B “Sea Hawk” helikopter. Foto: US Navy
AGM-119 “Penguin” sjømissil blir skutt ut fra et SH-60B “Sea Hawk” helikopter nær Okinawa. Penguin er produsert av Kongsberg-gruppen. Bilde frigitt fra US Navy, tatt av Lisa Aman.

Regna etter folketall er «fredsnasjonen» Norge verdens største våpeneksportør. I absolutte tall er Norge nummer 6 på lista over våpen- og ammunisjonseksporterende land. Våpen og ammunisjon blir eksportert til alle NATO-land, samt en rekke andre «demokratiske» regimer som for eksempel Saudi-Arabia.

Organisasjonen Changemaker har laget et nyttig  faktahefte om norske våpeninteresser og eksportvirksomheten. [Les heftet her]

Oppgjøret i offentlig sektor var nok et spadetak i undergravinga av bruttopensjonsordninga. Tjenestepensjonen er delvis reddet, men har samtidig fått et banesår. Som ved AFP har man sukret pillen ved at forverringene først rammer generasjonene under 50 år.

Kapitalen angriper pensjonsrettighetene over hele Europa. Norge er ikke noe unntak.Bruttopensjonsordninga med 66 prosent av lønna ved fylte 65 år etter 30 års opptjening består inntil videre. Men bare for de som allerede har fylt femti år. De yngre vil bli rammet av indeksering (det vil si at pensjonen ikke følger lønnsutviklinga) og levealdersjusteringene, og gradvis få pensjonen avkortet ned mot 60 prosent. Og kanskje enda lavere.

Kapitalen fortsetter sin industrislakt mens «vår regjering» toer sine hender.

Tofte-fabrikker-wikicommonsTofte fabrikker går mot nedlegging.
Foto fra Wikimedia commons.
Etter flere måneders spill der kapital og regjering har gitt inntrykk av at man var nær ved å finne nye eiere til Tofte, kom sjokkbeskjeden til nesten 300 ansatte den 1. juli: Fabrikken legges ned i august.

Dette betyr ikke bare katastrofe for mange gjeldstynga arbeiderfamilier på Tofte, det er enda et slag mot norsk skogs- og papirindustri. Tofte inngår nå i ei etter hvert lang rekke sammen med navn som Union og Follum.

 

Streik på mange godsterminaler.  Illustrasjonsfoto: © Revolusjon
Etter tre ukers streik har terminalarbeiderne i Transportarbeiderforbundet vunnet fram. De har ført en kamp for hele klassen og hele fagbevegelsen.

Kampen mot lønnsdumping og for garantibestemmelser har stått sentralt fra dag én. – Vi har fått en sikkerhet for at folk på godsterminalene nå kan se framtida lysere i møte, sier forbundets nestleder Lars Johnsen i en første kommentar til transportarbeider.no  – Vi har fått bestemmelser som sikrer alle den samme lønna. Vi har fått gode løsninger som sikrer våre folk på terminalene på en skikkelig måte, sier Johnsen.

Nei til EU- Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen prøver seg med skitne triks når han nå vil trumfe gjennom hastebehandling av tjenestedirektivet, sier Heming Olaussen, leder i Nei til EU.

Han minner om at regjeringen i Soria Moria-erklæringa og i den nylig vedtatte Europameldinga lover både ny åpenhet, demokratisk medvirkning og grundige prosesser i behandling av EU- og EØS-saker. - Det tok Andersen mindre enn to uker å glemme løftene i Europameldingen, sier en meget overrasket Nei til EU-leder.  

Enda en tradisjonsrik industribedrift blir nå trua med nedlegging. Kapitalens direktører sier åpent at det er «en svakhet» at  de har såpass mye produksjon i Norge. Den ønsker de å bli kvitt fordi den ikke genererer nok 'aksjonærverdier'.

Norske Skog vil legge ned Union Skien i 2006.

Oksums profittvisjoner (fra Norske Skogs hjemmeside)Union Skien har det mest moderne råstoffanlegget i Norge. Likevel vil konsernledelsen legge ned den tradisjonsrike fabrikken med 380 arbeidsplasser. Bakgrunnen er det som blir påstått å være en vedvarende overkapasitet på papirproduksjon i Europa.

De ansatte ved Union er rasende. – Vi må lage revolusjon i dette landet, det burde ikke vært lov å regissere et slikt ran på denne måten, sa Union-arbeiderne Per Ingar Pedersen og Helge A. Hansen til Telemark Arbeiderblad (28/7-2005).

De har all mulig grunn til å være forbanna. Union Skien har gått med svære overskudd, blant annet som følge av omstillinger og produktivitetsforbedringer de siste åra. I tillegg har Norske Skog melket bedriften gjennom salg av to kraftverk og annen eiendom som fulgte med da de overtok Union i 1999.

Vil ut av Norge

I 2003 sa tidligere konserndirektør Jan Reinås til bladet Økonomisk Rapport at det norske og europeiske markedet var tilnærmet uinteresssant for Norske Skog, som har satset massivt i Austral-Asia og Sør-Amerika gjennom svære oppkjøp. ? Det er en svakhet for selskapet at det fremdeles har så stor andel av produksjonen i Norge, sa Reinås [ØR 19-06-2003]. Det er et signal som også arbeiderne ved Follum fabikker ved Hønefoss har merket seg. Når står de for tur?

Oppkjøp til innbruddspris

Norske Skog utnyttet Asia-krisa i 1998 og 1999, som slo ut en lang rekke asiatiske selskaper som hadde inntektene i devaluerte lokale valutaer og gjelda i dollar. Flere selskaper lot seg kjøpe opp til spottpris. Mer enn ti konkurrenter ble eliminert. Samtidig ble det satt bom for utbygging av ny kapasitet. Våren 1998 kjøpte Norske Skog en bedrift i Thailand og en i Korea. Seinere samme året etablerte det norske selskapet et joint venture, Pan Asia Paper Company, sammen med canadiske Abitibi-Consolidated.

Kjøper ut partneren

I september kom meldinga om at Norske Skog legger nye fire milliarder kroner på bordet og kjøper ut canadierne. Vedtaket ble gjort med tilslutning fra de ansattes representanter i bedriftsforsamlinga. Altså har Norske Skog råd til å punge ut med fire milliarder kroner og overta gjelda fra sin kanadiske partner, men har ikke «råd» til å opprettholde driften ved Union Skien!

Som eneeier etter oppkjøpet blir Norske Skog den største avispapirprodusenten i verden, med 30 prosent av kapasiteten lokalisert i Asia. Selskapet har 24 hel- og deleide fabrikker i 15 land i fem verdensdeler. Ved siden av flere skogeierforeninger er State Street Bank & Trust Co, JP Morgan Chase Bank og Folketrygdfondet de største aksjonærene.

Kamp for jobbene

Arbeiderne og fagforeninga har ført en hard kamp mot nedlegging, og ble i valgkampen omfavnet av samtlige partier unntatt Fremskrittspartiet. Sjøl Høyres næringsminister Børge Brende sto «beinhardt på» overfor Norske Skog, og ga konsernledelsen stryk for at den ikke bare vil legge ned, men også nekter å selge fabrikkanlegget til andre interessenter (konkurrenter), som hotellkongen Petter Stordalen. Men kapitalistene har full råderett til å gjøre hva de vil med «sin» eiendom. Også å la være å selge den?

Det er de fagorganiserte land og strand rundt – og særlig kollegene på Follum og Saugbrugs ? som kan tvinge Norske Skog til å opprettholde produksjonen i Skien. Ledelsen i LO og Fellesforbundet snakker om at vi trenger ei ny regjering med en bedre næringspolitikk. Men heller ingen ny regjering vil eller kan begrense kapitalens «rett» til å flytte seg dit hvor profitten til enhver tid er høyest. Arbeiderne ved Union må derfor stole på sine egne krefter. Det er deres egen kamp som kan generere en aktiv solidaritet, og dermed tvinge LO til å vise muskler.

På lengre sikt har Union-arbeiderne fullstendig rett i at vi må lage revolusjon i dette landet hvis det skal være mulig å hindre at kapitalen gjør som de vil med våre arbeidsplasser og våre ressurser.


P.S. Norske Skog ble meldt til Konkurransetilsynet, og noen festa lit til dette organet. Tilsynet meldte i slutten av september at «Norske Skog må stå fritt til å restrukturere sin virksomhet for å sikre mer effektiv drift».

Hvis forslagene går igjennom, vil de også berøre Norge gjennom EØS-avtalen.

Hellas har den internasjonale finanskapitalens hjelpekreditter omkring halsen, og strikken strammes uavlatelig.

atenprotest15062011Grekerne har allerede gjennomført en lang rekke streiker og protestaksjoner mot de drakoniske kuttene.Det er allerede tydelig hvem som egentlig blir «hjulpet».

EU (og særlig Merkel og Sarkozy) krever at minstelønna skal settes ned fra 751 til 570 euro.
Det er en lønnsnedgang på over 30 prosent.