Streikende metallarbeidere i Tyrkia. Foto: EMEPStreikende metallarbeidere i Tyrkia. Foto: EMEP15.000 tyrkiske metallarbeidere organisert i fagforbundet Birleşik Metal-IS har gått til streik. Streiken rammer 42 selskaper, inkludert flere multinasjonale konserner.

Streiken retter seg mot å bli påtvunget en tariffavtale som opprettholder sultelønn og der avtaleperioden utvides fra 2 til 3 år, en avtale som to andre fagforeninger som står for ei klassesamarbeidslinje har gått med på.

Minstelønna i Tyrkia ligger under fattigdomsgrensa, men til tross for dette gir den nye avtalen bare ubetydelige lønnsøkninger for de lavest betalte arbeiderne, mens den tilgodeser de som ligger på et høyere lønnsnivå.

Innhold

Revolusjon nr. 45Litt av innholdet i høstutgaven (32 sider):

Som Latuff ser det

Klikk og bestill direkte! Eller skriv til oss.
Les flere artikler på sidene til Kommunistisk plattform - marxist-leninistene.
lørdag 31 januar 2015

Håndslag

Revolusjon trenger din støtte. Gi et håndslag
Tusen takk for store og små støttebeløp! (Klikk på bildet for å gi et bidrag.)

  • 1