Det er et så altfor velkjent refreng som spilles ut etter terroren i Paris: Makthavernes svar på terroren fostret av Vestens kriger er enda mer krig ute og mer undertrykking hjemme.

hollande paris isisRetorikken fra den franske presidenten Francois Hollande og andre statsledere ligner til forveksling den til daværende president George Bush da han etter 11. september 2001 lanserte sin «krig mot terror» og gikk løs først på Afghanistan, deretter Irak.

NATO-Jens følger ivrig opp: – Det er simpelthen ikke noe alternativ å ikke bruke militær makt nå, sier han.

I denne situasjonen understreker vi, mer enn noensinne, behovet for å bekjempe fattigdom og krigspolitikk samt å forsvare retten til å demonstrere, til å protestere, til å avholde folkemøter.

Frankrikes kommunistiske arbeiderparti

Følelsene etter terrorangrepene er sterke.

Ønsket om å vise solidaritet med ofrene er sterk og legitim.

Dette er hva vi ga uttrykk for i vår pressemelding «Vi må fortsette å leve» den 14. november.

Responsen fra den franske regjeringa er urovekkende og alvorlig: Den kunngjør for alle at «vi er i krig» og militariserer det offentlige rom. Den erklærer en unntakstilstand som forbyr opptog og demonstrasjoner, med en oppfordring til «samling omkring våre hellige verdier». Høyresida og det ekstreme høyre legger opp til en farlig opptrapping av sikkerhetssituasjonen.

Denne artikkelen ble publisert på revolusjon.no noen dager etter terrorangrepene i New York og Washington.

Terroranslaget mot Pentagon og World Trade Center i Washington og New York viser nok en gang at terrorisme fungerer kontrarevolusjonært.

WTC sett fra Jersey. Foto fra Wikimedia commons.WTC sett fra Jersey. Foto fra Wikimedia commons.Uansett hvem som faktisk sto bak terroraksjonen i USA; det finnes ikke fnugg av forsvar for handlinger som innebærer massive tap av sivile liv.

Skjønt angrepet var høyst målretta og koordinert mot de fremste symbolene på USAs økonomiske og militære makt, er det en kjensgjerning at tusener av vanlige arbeidsfolk, funksjonærer, brannmenn og andre omkom sammen med finansakrobater, børsmeglere og militære. Det finnes ingen unnskyldning for å bruke intetanende sivilister som «nødvendige offerbrikker».

Innhold

Revolusjon nr. 47 - oktober 2015

Av innholdet i høstnummeret (32 sider):

Les flere artikler på kpml.no

Arbeidets Parti i Iran (Toufan) advarer mot fordekte og tvilsomme 'revolusjonære' iranske organisasjoner, som Mujahedin og de såkalte Arbeiderkommunistene, som «ikke vil ta stilling» til konflikten mellom USA og Iran og som dermed i praksis spiller rolla som femtekolonnister for imperialismen og sionismen.

En mektig bølge av sympati og solidaritet med det iranske folket for at det skal stå opp imot de amerikanske truslene, ruller over hele verden, skriver Toufan. Motpoler bygger seg opp i Iran, i Midtøsten og i verden. Disse alliansene vil spille avgjørende roller i forhold til den videre utviklinga i regionen.

Fredsbevegelsen i Tsjekkia har startet en internasjonal underskriftkampanje mot rakettskjoldet i Tjekkia og Polen. Foreløpig har mer enn 100.000 tsjekkere skrevet under, og 34.000 utenfor Tsjekkia. Ved å skrive under oppropet, protesterer du samtidig mot den norske regjeringa sitt hykleri og løftebrudd.

Skriv under her

«Den eneste del av den såkalte nasjonalrikdommen som reelt inngår i et moderne folks fellesformue, er statsgjelda.»  – Karl Marx, Kapitalen I, MEW 23, 782

Papirpenger og garantier fra EU og IMF tilsvarende nesten tre norske oljefond skal «redde» Hellas fra konkurs og euroen fra sammenbrudd. De desperate tiltaka for å avverge krisa vil snarere føre til at den skjerpes ytterligere. Kapitalens plan er at de europeiske folkene og arbeiderne skal bære de smertefulle byrdene av velferdskutt og lønnsnedslag. Kong kapital er stortjuven som røver folkets midler og rettigheter, mens han frekt peker over grensene og roper: «Stopp tjuven!»

Pensjoner og  lønninger står for fall hvis kapitalen får vilja si.Tross gigantiske masseprotester har den greske sosialdemokratiske regjeringa, etter pålegg fra EU og IMF, vedtatt krisekutt som innebærer at grekerne får sin levestandard satt tjue år tilbake. Og dette er bare begynnelsen. Land som Portugal, Irland, Spania, Storbritannia og Italia sliter alle med statsgjeld som nærmer seg det greske nivået. Spania har fått beskjed av EU om å kutte i budsjettet med nesten 110 mrd kroner i år og neste år. Dette er et land hvor arbeidsløsheten allerede vipper omkring 20 prosent.

Også Danmark er i den sørgelige situasjon at det er et enstemmig parlament som slutter opp om imperialistenes bombekrig mot Libya. Forskjellen er at dér sitter Rødt sitt søsterparti, Enhedslisten, representert. Også Enhedslisten stemte villig vekk for krig og dansk aggresjon.

Sentralbanken i USA pøser desperat på med nye bankkreditter og rentesenkninger for å avverge totalt sammenbrudd.

Hvis det lykkes, blir det bare en midlertidig utsettelse som gir grunnlag for ei enda større krise rundt neste sving. Vi sier med Rosa Luxemburg: «Kreditten er [tvert imot] en særdeles mektig faktor til å skape kriser, og er langt fra å være et middel til å fjerne eller til å mildne krisene».

Oslo  Børs har siden nyttår rast mer enn 22 prosent, og økonomenes krakkterskel er dermed overskredet. Aleine mandag 21. januar var kursfallet på over seks prosent.

dollarbreak250 De asiatiske børsene har hatt minst like dramatiske fall som de europeiske, og det har brutt ut full panikk. Tokyo-børsen gjorde nye stupdykk, mens den indiske børsen like godt stengte dørene da nedgangen passerte 9,5 prosent.

Dollaren har lenge vært i fritt fall på valutamarkedene, og blir nå ytterligere svekka. Sentralbanken Federal Reserve kuttet tirsdag 22. januar styringsrenta (funds-renten) med 0,75 prosentpoeng til 3,50 prosent. Det har ikke skjedd siden september 2001 at sentralbanken griper inn mellom to rentemøter, og rentekuttet har heller ikke vært så kraftig siden 1984 (0,75 prosent).

Leder, Kommunistisk Politik 4, 2009

Fogh fikk rødmaling over seg da han i 2003 fikk Folketinget med på å gå til krig mot Irak.Svært mye tyder på at Anders Fogh Rasmussen både er kandidat og seriøs søker til posten som generalsekretær for NATO. Hvor mye dansker flest enn ville gi for å se Anders Fogh forsvinne langt, langt vekk, bør verden informeres om hva det er for slags mann man vil stille i spissen for klodens sterkeste og best væpnede krigsallianse.

I den vestlige verden er det ikke mange som kjenner Anders Fogh. Internasjonale medier har vist ham med rød maling, da han sendte Danmark i krig mot Irak, og når hans portrett ble brent sammen med det danske flagget av sinte muslimske masser i protest mot Muhammed-karikaturene.

Verdensopinionen bør derfor få kjennskap til visse grunnleggende kjensgjerninger om mannen. Det kunne være følgende:

Anders Fogh Rasmussen (f. 1953) er en dansk politisk kameleon, leder av partiet Venstre, landets største høyreparti. Han er statsminister i en høyre-høyre-høyreregjering, som undertiden later som om den er nesten sosialdemokratisk, men støtter seg på et av de mest framgangsrike fremmedfiendtlige, islamofobiske og krigslystne partier i Europa. [Dansk Folkeparti – o.a.]

Han er gift med fru Anne-Mette, som gikk fra en stilling som uorganisert barnehagepedagog via TV-konkurransen ’Dansefeber’ til en midlertidig stilling som brevkasseredaktør i påvente av nye utenlandstilbud. Politisk har fruen gjort seg bemerket med en enkelt uttalelse: «Jeg orker bare ikke høre om denne finanskrisen. Hvor er den?»

Anders Foghs tidlige politiske karriere omfattet posten som skatte- og økonomiminister (1987-92) i den borgerlige regjering Schlüter. Han ble tvunget til å gå av etter en sak om «kreativ bokføring» i skattedepartementet og for å ha ført Folketinget bak lyset. På denne ministerposten ble han avløst av partifellen Peter Brixtofte, som i 2008 av den danske høyesterett fikk stadfestet en dom på to års fengsel for embetsforsømmelse i forbindelse med hans neste jobb som ordfører i Farum kommune.

Maktfordelingsprinsippet i USA innebærer blant annet at presidenten ikke på egen hånd kan erklære krig, unntatt hvis USA er direkte truet eller under angrep fra en fremmed makt.

Men han kan sjølsagt få fullmakt fra kongressen, gjerne på falskt grunnlag. Det skjedde i 2002 da Irak var målskiva. Nå har det kanskje skjedd igjen, denne gang med Iran i siktet.

INTERVJU

Lokomotivfører Janne Håkonsen advarer mot jernbanereformen.

Janne Håkonsen. Foto:© HH/RevolusjonJanne Håkonsen.
© Foto: HH/Revolusjon
– Når private aktører kan profitere på togtrafikken, vil det gå på bemanningen og sikkerheten løs, frykter hun.

Regjeringen har trumfet gjennom jernbanereformen uten risikovurdering og konsekvensanalyse. Allerede i 2016 kan de første jernbanestrekningene bli satt ut på anbud. Jærbanen fra Oslo til Stavanger blir sannsynligvis første linje ut.

NATO-landet Tyrkia og president Erdoğan har lenge drevet et dobbeltspill i forhold til den fascistiske terrorgruppa Islamsk Stat, som den ser på som en alliert i kampen mot den kurdiske nasjonale bevegelsen i Syria, Irak og Tyrkia. Regjeringa har et hovedansvar for IS-massakren på tyrkisk jord, skriver det tyrkiske arbeiderpartiet EMEP.

Massakren i Suruc kostet 30 mennesker livet.Konsekvensene av (det tyrkiske regjeringspartiet) AKPs utenrikspolitikk har nå resultert i massakrer. Mens ingenting er kjent rundt eksplosjonene i Reyhanli og Antep så vi generalprøven på en massakre i Diyarbakir under valgkampen, og de reelle gjerningsmennene har fortsatt ikke blitt tatt.

Like greit å sykle? Foto: jrsMateriellet er nedslitt, togene står og det er blitt stadig dyrere å reise kollektivt. Blant annet fordi du betaler åtte prosent moms for en buss- eller togbillett. Satsinga på miljøriktig kollektivtransport er snart en stående folkevits.
Det er bare sionister og nazister som har interesse av å sette likhetstegn mellom jøder og staten Israel. Det er ikke folk med jødisk tro, men staten Israel som er fienden.I raseriet over Israels terror, er det noen ungdommer som har latt seg lure av sionistenes propaganda og som retter verbale angrep mot «jødene». Uten å vite det, løper de sionistenes ærend. Sionismen er en rasistisk ideologi bygget opp rundt myten om en «jødisk nasjon» og dermed statskonstruksjonen Israel, mens jødedom er en religion. De fleste sionistene og støttespillerne til staten Israel er ikke jøder, men kristne fundamentalister. Slett ikke alle jøder er sionister!

Det er ingen skam å være verken jøde, kristen eller muslim. Derimot er det en skam å være sionist! Palestinavenner og antiimperialister må fordømme ethvert forsøk på å ansvarliggjøre alle jøder for sionistenes og staten Israels politikk og gjerninger. De eneste som tjener på det er sionistene, nazistene og andre mørke krefter!Modige jøder trosser Israel

Det er sant at de fleste jødene i Israel slutter opp om sionismen og staten Israel, det er også sant at det er en uhyre sterk sionistisk lobby i USA – der fundamentalistiske kristne spiller en minst like framtredende rolle som jøder. Men det er like sant at det finnes modige jøder som trosser sionismen og som avviser at den representerer folk med jødisk tro. Det er også jøder i Israel som løper stor personlig risiko ved å protestere mot sioniststatens terror mot palestinerne.

Et femtitalls jøder gjennomførte den 14. januar en dristig okkupasjon av det israelske konsulatet i Los Angeles (bildet over), hvor de lenket seg sammen under slagord og paroler som «Ikke i vårt navn. Vi vil ikke være tause» og «Stopp Israels apartheid». Disse modige jødene blir utsatt for vill hets fra sionistene, de fortjener applaus og varm støtte fra alle antiimperialister og alle palestinavenner! Vi skulle gjerne sett at det fantes enda flere norske jøder som våget å trosse sionismens anførere her til lands.
Den økonomiske verdenskrisa skrur seg til. Panikken herjer aksjemarkedene. Igjen. Oslo Børs har falt fra rundt 450 til 350 poeng.

Gullklokka tikker mot tolv.Det bratteste fallet har vært i de første ukene av august. Ei og en halv uke etter at kursraset startet fredag 31. juli, hadde børsen falt mer enn 21 prosent. Definisjonen på et krakk er når børsene faller tjue prosent eller mer over et kort tidsrom.

Finansminister Kristin Halvorsen kan fortelle at «det ser litt lysere ut». Børsen har krøpet opp til 300 poeng fra bunnivået rundt 200 i vinter. Styringsrenta er rekordlav og boligmarkedet har fått et formidabelt oppsving. Lørdagshandelen går unna og folk bestiller ferieturer.

SemitrailerMen stopp en hal. Samtidig raser det en konkursbølge som spenner fra håndverk og industri til media- og underholdningsbransjen. Ti av landets fylker har hatt mer enn en fordobling av konkurstallene i første kvartal i år sammenlignet med samme kvartal i 2008. Investeringene går jamt nedover i såvel industri som detaljhandel. Nybilsalget er ned med 30 prosent, salget av lastebiler og busser er over 40 prosent lavere enn våren 2008.

Skjendingen av 8. mai er en nasjonal skandale som det må protesteres mot.

8. mai-markeringen i Bergen i 2014. Foto: © Lyubava Malysheva8. mai-markeringen i Bergen i 2014. Foto: LMMinnedagen for frigjøringen fra den tyske fascismen skal viskes ut - det vil iallfall det norske borgerskapet.

Aksjeraset i Kina, etterfulgt av blodrøde børser i USA og Europa, kommer etter langvarig stagnasjon i verdensøkonomien. Det bærer bud om at en ny og enda verre krise er i emning.

Aksjeras er forvarsel om ny krise.Verdens industriproduksjon stagnerte i 2014. Veksten i bruttonasjonalproduktet var på samme nivå som i 2013 (3,3 %), men i de fleste landa viste den nedgang. Om en sammenlikner perioden 2003-2008 med perioden 2011–2014, så har 4/5 av verdensøkonomien nå en lavere vekstrate.

isNi av ti islendinger stemte nei i lørdagens folkeavstemning. Dermed er planen om å loppe islendingenes lommer for å innfri de utenlandske kreditorenes krav mot finansbaronene i Icesave avvist av et unisont folk. Men det vil komme nye forsøk på å presentere regninga for islendingene, og ikke bare fra Nederland og Storbritannia. I stedet for å hjelpe vårt nabofolk, presser og truer den norske regjeringa Island til å legge seg flat for IMF og EU. Det er en skam.