Uttalelse fra det tyrkiske arbeiderpartiet EMEP etter bombeterroren i Ankara.

Torget etter bombeangrepet. Foto: EMEPI dag ble en fredsdemonstrasjon i Ankara organisert av fire store fagforbund utsatt for to bombeangrep. Bombene gikk av blant menneskemassen som var samlet på demonstrasjonstorget kl. 10 i formiddag nær jernbanestasjonen i Ankara. Ifølge offisielle tall er 86 mennesker drept og 186 såret.

Ni av våre partimedlemmer, inkludert et medlem av vår sentralkomité, er døde og 30 av våre kamerater er skadet. [Seint lørdag kveld meldes det at tallet på døde skal ha økt til 15 kamerater. Red.]

Innhold

Revolusjon nr. 47 - oktober 2015

Av innholdet i høstnummeret (32 sider):

Taktikken må legges om dersom havnearbeiderne skal ha håp om å vinne. Splittelsen i Norsk Transportarbeiderforbund er åpenbar. Det kan bli nødvendig å løsne den strategiske fanglina til både LO og egen forbundsledelse, og satse på egen los.

Fra en av havnemarsjene i Oslo. CC-BY Revolusjon.Fra en av havnemarsjene i Oslo. CC-BY Revolusjon.Havnekonflikten kunne ha vært kronet med seier for lenge siden dersom resten av fagbevegelsen, og framfor alt LO sentralt, hadde brukt de maktmidlene som står til rådighet.

Som Latuff ser det

Les flere artikler på kpml.no

Milliarder til vei, mindre til jernbane.Milliarder til vei, mindre til jernbane.Samferdselssektoren, nærmere bestemt veiutbygging og –vedlikehold, er utropt til vinnere etter at regjeringa la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Men den store vinneren er Krigsdepartementet til Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsbudsjettet øker med intet mindre enn 12,1 prosent og blir på 49,1 milliarder kroner. Det skal blant annet finansiere de første nye kampflyene Joint Strike Fighter F-35. Dét er visstnok ansvarlig bruk av oljepenger.

Regjeringa i Ecuador liker å framstille seg som progressiv og radikal på den internasjonale arenaen. Virkeligheten er en annen.

President Rafael Correa annullerte i august avtalen som skulle verne nasjonalparken Yasuni mot grensa til Peru mot oljeutvinning og miljøødeleggelser. Dermed har hans regjering også på dette området bøyd av for de internasjonale monopolene og ofret ecuadorianernes, ikke minst urbefolkningens, interesser.

Politiet i Quito går løs på demonstranter som vil forsvare Yasuni 27. august 2013.Yasuni er unikt i verdensmålestokk på grunn av områdets biologiske mangfold. Derfor har det vært nasjonal enighet om at området måtte vernes mot gruvedrift og oljeutvinning. Ecuadors tidligere beslutning om å skjerme Yasuni har fått stor internasjonal oppmerksomhet, og med støtte fra FN har en rekke utenlandske stater og donorer lovet å bidra med opp mot tre og en halv milliard dollar for å kompensere for tapet av oljeinntekter.

Når Correa har opphevet fredningen, begrunner han dette med manglende pengebidrag fra donorene. Men ecuadorianerne aksepterer ikke dette knefallet for de multinasjonale selskapene, og har siden slutten av august gått til protestaksjoner i mange deler av landet.

Protester i Quito og andre steder har blitt slått ned på med hard hånd av det erklært «venstreorienterte» regimet. Correa har de siste årene tatt i bruk stadig hardere maktmidler og stempler all sosial protest fra urbefolkningen, fattigbønder og studenter som «terrorisme»(!) Minst et 40-talls aktivister fra blant annet Den demokratiske folkebevegelsen MPD og det revolusjonære ungdomsforbundet (JRE) sitter fengslet uten lov og dom.

Kapitalistisk brannslokking: Stadig flere dollarsedler på finansbålet.

Dollarknekk?Den såkalte redningspakka fra finansminister Henry Paulson og sentralbanksjef Ben Bernanke på minst 700 milliarder dollar (tre og en halv billion norske kroner) gir ingen løsning på krisa, heller ikke etter at republikanere og demokrater i Kongressen omsider klarte å enes om ingrediensene i førstehjelpskrinet. Hjerteinfarkt lar seg ikke kurere med plaster i metervis.

Krangelen mellom republikanere og demokrater er ledd i oppløpet foran presidentvalget i november. McCain og Obama vil for enhver pris hindre at rivalen får æra for å «redde nasjonen».

Spørsmålet er hvordan denne pakka skal betales av en fra før av bankerott amerikansk stat , det vil si hvordan den skal finne dekning i relle verdier og ikke fiktive penger. Sjøl kraftig skatteskjerpelser monner lite overfor en befolkning som alt nå lever på krita.

Heller ikke finansverdenen fester tillit til kriseløsningene, fordi det stadig er usikkert hvordan USA skal klare å hoste opp de dollarmengdene som trengs for å berge de skakkjørte finansinstitusjonene og redde dem fra sitt eget utlånsjippo. Paulson-pakka var knapt blitt proklamert som en genial plan før den største sparebanken Washington Mutual klappet sammen og ble overtatt av JP Morgan, som måtte selge 250 millioner aksjer for å finansiere oppkjøpet. JP Morgan er nå det siste privatbaserte halmstrået som markedsteologene håper skal geleide USA ut av krisa.

Valgkamptrøbbel

Folk som står uten tak over hodet som følge av at de ikke klarer renter og avdrag, er tapere uansett. Det er ikke dem som skal reddes gjennom krisepakkene. Det er sterk folkelig motstand mot at finansbaronene ikke bare skal stikke av med millionfallskjermer, men at staten også skal kjøpe opp utlånsblemmene til beløp som ligger opptil den nominelle verdien, og altså ikke den kraftig reduserte markedsprisen. Uheldigvis for Bush-administrasjonen kommer krisa midt under en valgkamp, og det blir derfor vanskeligere enn ellers å fortie og ignorere vanlige amerikaneres raseri over at de blir sittende med svarteper. Regjeringa har samtidig gitt kjappe 25 milliarder dollar i kreditthjelp til de tre store amerikanske bilprousentene General Motors, Ford og Chrysler. Alle tre har gått med underskudd i flere år og blitt utkonkurrert av japanske og europeiske biler. Minst en av gigantkonsernene er trua av konkurs.

Redningsoperasjoner til tross: Verktøykassa til sentralbankene, det være seg Federal Reserve eller Norges Bank, er begrensa. Uansett hva de foretar seg med styringsrentene, blir det feil. Setter de renta ned og dermed stimulerer etterspørselen etter kreditt og øker pengemengden som er i omløp, vil det oppmuntre til ytterligere spekulasjon og svekke valutaen. Setter de renta opp og bremser pengemengden, hemmer det spekulasjonen, men samtidig bremser det opp for produksjonen som følge av dyrere kreditt, og gir synkende eksportinntekter som følge av en styrket valutakurs.

Bankene, som normalt låner ut til hverandre, vil i krisetider tviholde på sine reserver, noe som presser markedsrentene oppover på tross av sentralbankens forsøk på å intervenere. Det er dette vi ser utspiller seg i det norske bankvesenet i disse dager, med de følgene det vil få for boligkjøperne.

Som eneste land i verden kan USA trykke opp en ubegrensa mengde sedler for å dekke inn sine umiddelbare behov, men sjøl i USA vil det nødvendigvis gi seg utslag i en betydelig inflasjon og en svekka dollar. En svakere dollar vil på sin side bidra til å skru oljeprisene oppover, og også gjøre det mindre interessant for asiatiske og arabiske land med store valutabeholdninger å sylte ned sine reserver i amerikanske statsobligasjoner med minimal avkastning. Kina og Japan har lenge kjøpt opp amerikansk offentlig gjeld for å unngå depresisering av dollaren, noe som vil ramme den viktige eksporten deres til USA. Likevel er eksporten allerede hardt rammet, og verre vil det trolig bli. Spørsmålet er hvor lenge Japan vil se seg tjent med å være redningsskøyte for en synkeferdig lekter lastet med dollar. Kina har denne gang ikke forhastet seg med å komme havaristen til ny unnsetning.

Europa og Asia murrer

Sjøl om de europeiske sentralbankene i stor grad har trådt til for å sprøyte milliarder av euro og dollar inn i sine egne hanglende finansinstitusjoner og tilsynelatende gir USA et «håndslag» ved å frigi flere dollar, så er det verdt å merke seg at et land som Kina, med gigantiske dollarbeholdninger, ikke ser noen grunn til å løpe USA til unnsetning. Det samme gjelder Russland, som dessuten har vært nødt til å sprøyte milliarder rubler til sine egne kupongklippere. Av frykt for å oppleve nye krakk som i den katastrofale Jeltsin-perioden sist på 90-tallet, stengte Putin og Medvedev likså godt handelen på Moskvabørsen mens kaoset herjet som verst på Dow Jones og Nasdaq.

De amerikanske investeringsbankene er nå alle historie. Dette er banker som har basert hele sin virksomhet på annet enn tradisjonelle banktjenester. I stedet har de spesialisert seg på oppkjøpsstrategier, fondsplasseringer og økonomisk «rådgivning». Det er blant annet respekterte hus som Lehman Bros, Goldman Sachs og Meryll Lynch som har gitt såvel monopolselskaper som stater rundt om i verden anbefalinger om hvordan de skal ordne sine finanser. Venezuela var et av landa som fikk rødt kort fra Lehman Bros for manglende privatisering og mangelfull økonomisk bærekraft. Ikke rart at Hugo Chávez lot seg friste til å si takk for sist og farvel til Lehman Bros da sistnevnte gikk dukken.

Finansminister Peer Steinbrück i den tyske koalisjonsregjeringa tok bladet fra munnen da han refset USA for «uansvarlighet» fordi amerikanerne har ignorert de europeiske henstillingene om strammere markedsreguleringer. I en åpen utfordring sa Steinbrück at «USA vil miste sin status som supermakta i verdens finanssystem» til fordel for mer kapitalsterke sentra i Asia og Europa. – Verden kommer aldri til å bli den samme igjen, sa han i den tyske Forbundsdagen 25. september. – Om ti år, fortsatte han, – vil vi se på året 2008 som et fundamentalt brudd. Jeg sier ikke at dollaren vil miste sin status som reservevaluta, men den vil bli relativ.

Dette er sjeldent kraftig kost fra en europeisk minister som demonstrerer at EU – som sjøl er alvorlig rammet av krisa – prøver å utnytte situasjonen til å flytte sine posisjoner framover på verdensmarkedet. Det er et risikoprosjekt. Daglig raser det inn meldinger om nye europeiske banker i krise, blant annet i Belgia, Sverige og Danmark. Enkelte spådommer går ut på at krisa kan komme til å slå enda hardere inn i Europa enn i USA.

Farlig tillit

Hvordan tingene utvikler seg på den internasjonale scenen avhenger nå framfor alt av grepene som den amerikanske regjeringa og Kongressen tar. Krisepakka i USA kan bli tilnærmet virkningsløs hvis ikke resten av verdens finanssentra godtar å være med på å finansiere den. Problemet for USA er at dollaren er en kraftig svekka og overpriset verdensvaluta, og økonomiske rivaler bygger seg opp på flere fronter. Den amerikanske økonomien og statsfinansene er nå i en sånn forfatning at dollaren teknisk sett skulle vært parkert som verdensvaluta, og hatt en langt lavere vekslingskurs. Når land som Tyskland og Kina i klartekst påpeker at keiseren er uten klær, ringer alarmklokkene både i det hvite hus og i Pentagon.

Det eneste som sikrer en verdensvaluta er at den har tillit. Papirpenger som ikke en gang kan måles mot en gullstandard, kan bare unntaksvis garanteres gjennom rein økonomisk styrke. Tilliten må trygges gjennom militære muskler. Det er i kraft av USAs overlegne militære kapasitet at dollaren holder stand, for å si det enkelt. En vesentlig bestanddel av dette er dollarens rolle som oljevaluta. Skal USA sikre dollarens framtid, må USA forsikre verden om at dollaren (og altså olja) blir forsvart med militære midler. De mislykka krigseventyrene i Irak og Afghanistan har bare delvis bidratt til det. Derfor innebærer finanskrisa en økende fare for at USA kaster seg ut i nye militære eventyr, for eksempel mot Iran. Innenrikspolitisk kan det også være et gunstig trekk for å fylke amerikanerne på ny under sjåvinismens flagg. Det kan vende oppmerksomheten vekk fra krisevirkningene og gi en «tilleggsforklaring» på skatteplyndringa av vanlige folk.

Norge står for tur

Terra-skandalen, der politikere i åtte kommuner ble lurt trill rundt til å spekulere bort framtidige kraftinntekter, kom ikke i søkelyset på grunn av verken Kredittilsynet eller Finansdepartementet, men takket være undersøkende journalistikk fra Finansavisen. Først da mistet Terra Securities konsesjonen. Dette var en særform for «strukturerte spareprodukter» som i lang tid har herjet landet også på privatmarkedet. Norge har lenge vært på Europatoppen når det gjelder denne «spareformen», som blant annet DnB NOR har prakket på sine kunder.

Et særlig paradoks ved det norske bankvesenet, er at norske banker bruker dollar til lånetransaksjoner seg imellom, og ikke norsk valuta. Dette i motsetning til de aller fleste andre europeiske land, som bruker egen valuta. For å motvirke dollartørke – og som en støtte til Fed – har Norges Bank har opprettet en kredittlinje hos den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve), som gir Norges Bank mulighet til å låne inntil 5 milliarder dollar mot sikkerhet i norske kroner. [Denne ble økt til $15 milliarder to dager seinere – Red.] Dollarene blir så auksjonert ut til forretningsbankene.

Boligskvisen

Alt i oktober i fjor stilte Revolusjon spørsmålet: Når smeller gjeldsbomba? «Kredittinstitusjonene har lenge kasta penger etter folk. Når mange låner til over pipa og har flytende boliglånsrente, vil renteøkninger slå knallhardt ut», skreiv vi blant annet. Analyseselskapet Fitch Ratings hevdet allerede da at det norske boligmarkedet er mest utsatt for gjeldskrise i den vestlige verden.

Grunnrenta er et påslag på den kapitalistiske gjennomsnittsprofitten, som gjør boliger dyrere enn produksjonsprisen. Jordprisen, kapitalisert grunnrente, har en stigende tendens under kapitalismen. Sentraliseringspress og tomtemangel gir monopolgrunnrente i pressområder, og driver boligprisene ytterligere opp. Kombinert med stor tilgang av ledig kreditt og lavt rentenivå, blir utslagene ekstreme. Ut fra noen borgerlige økonomers egne kriterier ligger norske boligpriser for tida ca 30 prosent over «verdien».

Stadig flere nordmenn i gjeldsklemme blir nå tvunget til å selge. På bare to dager fikk Trondheim tingrett inn 30 nye begjæringer om tvangssalg av boliger, skreiv Dagbladet 23. september. Mediene framstiller dette som en «bombe» som nå brutalt går opp for folk. Men det er de samme mediene som i månedsvis har gitt diger spalteplass til økonomiske «eksperter» som har forklart at dette går så bra, så… Og den rødgrønne regjeringa med en finansminister som knapt kan kalles insolvent har knapt foretatt seg noe som helst. Overalt møter vi, sjøl etter boblesprekken på Wall Street, annonser som tilbyr flere hundre tusen kroner i lån på dagen, uten sikkerhet. I motsetning til sin amerikanske kollega og kravene fra en rekke europeiske regjeringer, ser Kristin Halvorsen (SV) ikke en gang noen grunn til å forby spekulantenes short-salg av aksjer.

Kredittkrisa gir høyere markedsrente. Stadig flere kan få namsmannen på døra. Bildet som avtegner seg er et USA i miniatyr: I frykt for at boligen skal ryke på tvangssalg tyr folk til forbrukslån og kredittkort for å betale boliglånet. Samtidig er den truende gjeldsfella på mange måter verre i Norge enn i USA. Pantelån i USA følger boligen, ikke personen. Amerikanerne har dermed den «fordelen» at de ved å gi fra seg husnøklene også kvitter seg med kreditorene. I Norge sitter du som kjent i saksa inntil du har betalt, det hjelper ingen verdens ting om boligen har gått til spottpris på tvangsauksjon. – Vi ser at folk prøver å ordne opp for å slippe å la boligen gå på tvangssalg. Noen satser på forbrukslån en stund. Det er når dette tar slutt vi antakelig får sakene, sier seksjonssjef Reidar Amble-Amundsen ved Oslo Byfogdembete til Dagbladet. (sitert fra dn.no 23.09.2008)

Det har byfogden utvilsomt helt rett i. Mange går en kald vinter i møte.

Folket i det utfattige fjellandet Nepal har reist seg mot det reaksjonære og undertrykkende kongeveldet, og en revolusjonær situasjon er i ferd med å utvikle seg.

Plakat fra CPN(m)Massedemonstrasjoner har pågått i Katmandu i flere uker. Demonstranene trosser portforbudet, politiet skyter for å drepe.

Nepals kommunistiske parti (maoistene) CPN (m) leder en frigjøringskrig og kontrollerer gjennom Folkets frigjøringshær det meste av landet utenom byene. Sjøl om partiet, som navnet sier, er sterkt influert av maoistisk tenkning, står det for den klart mest framskredne politiske linja i dagens Nepal, og har folkelig oppslutning og militære ressurser til å bli den avgjørende krafta i kampen for et suverent, fritt og demokratisk land.

Pressemeldinga som følger nedenfor forklarer partiets linje og målsettinger i den aktuelle situasjonen.

Revolusjon, redaksjonen

Pressemelding fra sentralkomiteen til Nepals Kommunistparti (maoister)

1. Den landsomfattende massebevegelsen som ble lansert i tråd med enigheten som ble oppnådd mellom NKP(m) og sju politiske partier den 22. november 2005 og 19. mars 2006, er i ferd med å seire. Den seirer gjennom historisk oppslutning, folkelig motstand og offervilje. Ulydighetsbevegelsen og svære massedemonstrasjoner (særlig etter 6.4.06), den aktive og oppmuntrende deltakelsen av hundretusener og millioner fra alle samfunnslag inkludert småbønder, arbeidere, studenter, kvinner, dalitter, etniske grupper, lærere, professorer, leger, ingeniører, advokater,  journalister, skribenter, kunstnere, offentlige ansatte, næringsdrivende, industrieiere og det sivile samfunn, har utvikla massebevegelsen mot all slags undertrykking som det fascistiske portforbudet og generalstreiksforbudet, til en virkelig forent massebevegelse av alle antikongelige demokratiske krefter. Denne gangen har bevegelsen derfor ikke forblitt kun en bevegelse av de sju partiene eller NKP(m) eller det sivile samfunn eller en  bestemt gruppe som gjentatte ganger siden 1949 har blitt forrådt av det autokratiske monarkiet, men en forent bevegelse av alle de virkelige demokratiske kreftene. Idet vi ærlig og med ansvar forstår at dette objektive faktumet har utviklet seg for første gang i Nepals historie, og ved at vi nedkjemper alle slags splittelsestendenser som oppstår i bevegelsen oppfordrer vi alle politiske krefter, det sivile samfunn og folk flest om å få bevegelsen til å nå det endelige målet ved å forene, konsolidere og forsterke denne bevegelsen.

2.Tida har kommet for å få de kongelige fascistiske elementene til å forlate historiens scene ved å tildele dem et avgjørende siste slag. Disse elementene som har drømt om å opprettholde den dødsdømte føydale, autokratiske makten ved hjelp av fascistisk undertrykking, terror, massakrer, Goebbelsaktige propagandametoder, misbruk av statens midler osv.

For dette er det nødvendig å samle bevegelsens flamme som nå brenner over hele landet, særlig i hovedstaden Kathmandu, gjennomføre en total økonomisk blokade mot kongemakta og knuse dets administrative- og sikkerhetsmekanismer. I denne forbindelse, idet vi uttrykker full solidaritet med den svære protesten de sju politiske partiene har mobilisert til den 20. april i Katmandu, appellerer vi til alle politiske aktivister, masseorganisasjoner, etniske- og regionale fronter og folkets brede lag om en omfattende og aktiv deltakelse. Vi appellerer også til alle om å ikke betale noen former for skatter eller avgifter, om at tjenestemenn i det offentlige og i bedriftene slutter å arbeide ved å nekte å utføre ordre fra den kongelige staten og at befalet og soldatene i den kongelige hæren, det væpna politiet og politiet nekter å følge kongelige ordre. Og vi appellerer igjen til alle om å fortsette den landsomfattende generalstreiken, protestmarkeringene og folkets motstand inntil bevegelsens mål er oppnådd.

3. Med bevegelsens utvikling har det vokst fram en kraftig stemme om å sette et konkret mål og sluttløsning for bevegelsen som er åpenbar og riktig.

Til tross for at man brukte ordvalget «en slutt på det absolutte monarkiet og etableringen av et fullt demokrati» for å favne om standpunktene til alle parter i 12-punktsforståelsen mellom maoistene og partiene, var den underliggende betydningen avskaffing av kongedømmet og etableringen av en demokratisk republikk, som man hadde en forpliktelse til å institusjonalisere gjennom et fritt og rettferdig valg til den konstituerende forsamlingen. Bevegelsens intense utvikling og slagorda som folket roper over hele landet viser at det ikke er tvil om at  folkemassene har ratifisert det klare sluttmålet om en demokratisk republikk. Et hvilket som helst svakere krav enn etableringen av en republikk gjennom en grunnlovgivende forsamling kan ikke gi en positiv løsning på den ti år lange konflikten og kan ikke oppfylle folkets håp om demokrati, fred og framgang i landet. Derfor, oppmerksom på erfaringene til den demokratiske bevegelsen siden 1949, de rådende maktforholdene i landet og folkets ønske om å være suverent på alle vis, står vi fast på at bevegelsen uansett ikke må stanses eller avsluttes med et kompromiss før målet om en demokratisk republikk er oppnådd gjennom en grunnlovgivende forsamling. En grunnlovgivende forsamling uten betingelser. I motsatt fall, dersom det forsøkes å avslutte denne bevegelsen gjennom et forrædersk kompromiss på halvveien, slik som i 1949 og 1990, appellerer vi spesielt til alle ekte demokratiske krefter, det sivile samfunn og folk flest om å gå videre  gjennom å forsvare seg mot et slikt kompromiss med makt.

4. Det er nødvendig for de agiterende kreftene å ha klart for seg at den nåværende bevegelsen har som mål en framtidsretta omstrukturering av staten og ikke bare en justering av maktforholdene. Innledningen til 12-punktsforståelsen som lyder at «det har vært en ufravikelig nødvendighet å sette i verk ideen om en framtidsrettet omstrukturering av staten for å løse problemene knyttet til klasse, nasjonalitet, kjønn, region osv. i alle områdene til de politiske, økonomiske og kulturelle sfærene gjennom å etablere et fullt demokrati og å få slutt på det absolutte monarkiet» rettferdiggjør målet fullt ut. Det sier seg sjøl at den kommende nye demokratiske staten ikke er det parlamentariske systemet slik det var før 1. februar 2005 og 4. oktober 2004, men en framtidsrettet demokratisk republikk med flere partier og  kvaliteter som sikrer brei deltakelse av fattigbønder og arbeidere i statsmakta. Som sikrer de undertrykte nasjonalitetenes, regionenes og Madhesiefolkets autonome styre, sammen med sjølråderetten, spesielle retter for kvinner og dalitter, og grunnleggende rettigheter for alle når det gjelder utdanning, helse, sysselsetting, omfordeling av jorda basert på «jorda til den som dyrker den» gjennom å  gjøre slutt på de føydale jordforholda, utvikling av en nasjonal industri og sjølberga økonomi osv.

Det ville være en stor ironi dersom man ikke forsto betydningen og viktigheten av den breie deltakelsen, aldri tidligere opplevd i historien, til den fattige og utslåtte delen av samfunnet, de undertrykte massene på landsbygda, etniske grupper, kvinner, dalitter osv, og den modige motstanden mot kongsmaktas vold og undertrykking i den nåværende bevegelsen i byene. Derfor, fortsatt på vakt i forhold til den fatale tendensen til å totalt frakjenne seg den tiårige folkekrigen som kan høres og observeres fra tid til annen i den nåværende bevegelsen, eller tendensen til å ønske status quo ved å snakke abstrakt om å  «gjenopprette demokratiet», vil vi oppriktig appellere til alle om å gjøre sitt for å få denne bevegelsen til å oppnå den erklærte målsettingen ved å gå framover enhetlig.

5. Til slutt gjentar vi vår urokkelige forpliktelse i forhold til 12-punktsforståelsen og den andre forståelsen som ble oppnådd med de sju parlamentariske partiene. Vi avviser samtidig med harme alle slags desinformasjonskampanjer som lanseres av den fascistiske kongestaten og uttrykker samtidig vår forpliktelse til å utvikle den fredelig forente massebevegelsen slik at den når seierspunktet ved at vi deltar aktivt i bevegelsen.

17. april 2006

Baburam Bhattarai
Koordinator

Organisasjonskomiteen for den breie nasjonale politiske konferansen Folkets Forente Nasjonalråd, Nepal

Prachanda
formann

Nepals kommunistiske parti (maoister) og øverstkommanderende for Folkets Frigjøringshær, Nepal

Oversettelse ved Johan P. Andresen

Boka Nepal i dagMer bakgrunn om Nepal:

  • Johan Petter Andresen besøkte Nepal i november 2005, og har utgitt ei aktuell bok med masse fakta og samtaler med folk.
  • Om Nepal på Wikipedia
  • Årets Operasjon Dagsverk går til Nepal
  • Den danske Netavisen og Arbejderpartiet Kommunisterne (APK) har laget ei lenkesamling om Nepal (dansk og engelsk)
Like greit å sykle? Foto: jrsMateriellet er nedslitt, togene står og det er blitt stadig dyrere å reise kollektivt. Blant annet fordi du betaler åtte prosent moms for en buss- eller togbillett. Satsinga på miljøriktig kollektivtransport er snart en stående folkevits.
taliban_waits_latuffFrigjøringsbevegelser kan ikke skisseres opp på skrivebord i vestlige land. Dette fordi frigjøringsbevegelser oppstår som følge av kulturelle og samfunnsmessige omgivelser i landene som opplever okkupasjon. Frigjøringsbevegelser oppstår ikke i et vakuum og kan ikke vurderes ut ifra europeiske forhold. De vil alltid være et produkt av tid og sted.

Aksjeraset i Kina, etterfulgt av blodrøde børser i USA og Europa, kommer etter langvarig stagnasjon i verdensøkonomien. Det bærer bud om at en ny og enda verre krise er i emning.

Aksjeras er forvarsel om ny krise.Verdens industriproduksjon stagnerte i 2014. Veksten i bruttonasjonalproduktet var på samme nivå som i 2013 (3,3 %), men i de fleste landa viste den nedgang. Om en sammenlikner perioden 2003-2008 med perioden 2011–2014, så har 4/5 av verdensøkonomien nå en lavere vekstrate.

Hamma Hammami representerer Folkefronten og Tunisias Arbeiderparti.I et intervju med As-Safir, Libanon, offentliggjort i al Monitor, kommenterer Hamma Hammami den siste utviklinga i Tunisia og perspektiver for landets fremtid.

Intervjuet ble gjort noen uker før det tunisiske parlamentet vedtok en ny forfatning den 25. januar i år. Tunisias arbeiderparti vurderer forfatninga i hovedsak som et stort framskritt –  ikke bare i forhold til Ben Alis gamle grunnlov, men også fordi de reaksjonære tilføyelsene som islamistene i Ennahda og deres forbundsfeller forsøkte å få inn i lovteksten, ble slått tilbake gjennom brei folkelig mobilisering. Tunisias Arbeiderparti er medlem av Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner. Red

 

 

Både USA og regimet i Venezuela spiller et dobbeltspill. Den aggressive retorikken stemmer ofte dårlig med de økonomiske og politiske realitetene.

Mens det pågår en streik og omfattende demonstrasjoner mot det statseide oljeselskapet Petroecuador i Ecuador, har Venezuela funnet tida inne til å opptre som streikebryter ved å tilby Quito å kompensere for bortfallet i landets oljeproduksjon. De ecuadorianske arbeiderne krever blant annet lønnsøkninger og at folket får andel i landets oljeinntekter. Det er satt inn soldater mot de streikende, og en rekke arbeidere er arresterte.

Kunngjøringa om oljeleveranser kom fra president Hugo Chávez mens han var på besøk på Cuba. Utspillet skjer samtidig som Venezuela har normalisert forbindelsene med det reaksjonære Uribe-regimet i Colombia.

Den «bolivarianske» regjeringa til Chávez blir til vanlig oppfattet som venstreorientert og progressivt, og har stor sympati, spesielt i Latin-Amerika. Bush-administrasjonen kjører en voldsom hatkampanje mot Venezuela, og venezuelanerne hevder å ha avverget flere drapsforsøk på presidenten. Den erkereaksjonære amerikanske predikanten Pat Robertson foreslo for kort tid siden å «ta ut» Chavez.

Venezuela er fjerde største oljeleverandør til USA, og høster store oljegevinster både direkte og gjennom konsesjoner til utenlandske selskaper, herunder Statoil. USA har aktivt støttet den sammensatte, men i hovedsak reaksjonære, opposisjonen mot Chávez. Samtidig avslører avisa Christian Science Monitor (10. august) at den amerikanske regjeringa har gitt tillatelse til nordamerikansk våpeneksport til regimet i Venezuela. Venezuelas ambassadør i Washington, Bernardo Alvarez, betegner på sin side disse våpenkjøpene som rein rutine.

Men regimet i Caracas har ved siden av ulike reservedeler til eldre utstyr også blitt forsynt med anti-opprørsutstyr som tåregass, håndvåpen og avhørsutstyr i betydelige mengder. Særlig stor var USA-eksporten av dette utstyret i 2002, da Chávez-regimets konfrontasjon med den USA-støtta opposisjonen var ekstremt tilspissa.

Også Israel er i følge CSM en aktiv våpenleverandør til Venezuela, til tross for de nære forbindelsene mellom Venezuela og land som Libya, Iran og Irak under Saddam Hussein. I 2002 solgte Israel 54 bakke-til-luft raketter og 115 Uzi håndvåpen, og  57 luft-til-luft raketter i 2004.

«Arbeideravisa»Allereie meir enn eit halvt tiår har det nordlege Kaukasus vore ein flammande arnestad for samanstøytar mellom ulike grupper russisk storkapital for kontroll over ulike råstoffkjelder, hovudsakeleg olje og oljetransport.

Kurderne kan oppnå sin nasjonale frigjøring når de kurdiske arbeiderne seirer hånd i hånd med de tyrkiske arbeiderne. Slik er retninga for utviklinga av det arbeidende kurdiske folkets bevegelse. Dette skriver Tyrkias Revolusjonære Kommunistiske Parti (TDKP) i partiets internasjonale bulletin, Voice of Revolution.
  • Klikk på høyre fane under for å se og høre erklæringen lest av Hamma Hammami, talsmann for Tunisias kommunistiske arbeiderparti. Hvis du ikke får opp videobildet, klikk her for å se direkte på youtube.

Ledelsen av Oglaigh na Eirànn, best kjent som Irish Republican Army (IRA), har gitt formell ordre om å avslutte den væpna kampanjen.

«IRA star fast ved målet om irsk enhet og uavhengighet og om å bygge Republikken slik det ble streket opp i 1916-erklæringa.»

«Våre beslutninger er tatt for å fremme våre republikanske og demokratiske mål, herunder målet om et forent Irland.»

«Vi mener det nå finnes en alternativ måte å nå dette målet på og for å gjøre ende på britisk styre i landet vårt»

heter det blant annet i kunngjøringa som ble sluppet den 28. juli.

Sinn Fein, Irlands eldste parti med en 100 år gammel historie, hilser vedtaket velkommen.

Det er foreløpig uklart om utbryterne fra IRA, The Provisional IRA, også vil godta å innstille den militære kampen fullstendig.

Drapene i det nordlige Irland er det nå de protestantiske fascistgruppene som står for, blant annet i flere blodige interne oppgjør om kontrollen over de protestantiske kvartalene i Belfast og andre byer.

Børsene fortsetter å falle og vi er på vei inn i neste fase av krisa som startet i 2008. Oslo Børs er ikke noe unntak, og har falt under 350 poeng. En fjerdedel av papirverdiene har fordunstet siden årsskiftet. Dette er et forvarsel om at det er nå den virkelige krisebølgen vil skylle inn, også over «lykkelandet» Norge.

Lav boligbygging forsterker prisspiralen.Lav boligbygging forsterker prisspiralen.Samtidig kommer tallene som viser at aldri før har nordmenn hatt så høy gjeld som nå.

Raul Reyes

«Vi fordømmer denne kriminelle, servile og provokatoriske handling fra regjeringa til Álvaro Uribe Vélez»

Kommunistene i Ecuador fordømmer på det skarpeste den colombianske regjeringa sitt brutale mord på den sentrale FARC-lederen Raul Réyes (bildet) og hans kamerater, drap begått etter at colombianske militære krenket Ecuadors territorielle suverenitet.

Tom lommebok Kreditt er ein integrert del av kapitalismen og har vore det sidan starten. Med kreditt kan produktivkraftene auka, og dimed produsera meir enn elles hadde vore mogleg, meir enn det er marknad for. Og kreditten kan nyttast til å kunstig auka etterspurnaden, den kan «skapa ein marknad» der det elles ikkje hadde vore grunnlag. Men konsumpsjonen har grenser, og vi får ei overproduksjonskrise. Når marknaden stoppar opp, trekk kreditten seg attende. Kva som då skjer med bransjar og verksemder som har basert seg på kreditt, er lett å skjøna.