Tekststørrelse

Truslene fra EU virket mot sin hensikt og fikk enda flere grekere enn ventet til å stemme nei ved folkeavstemninga søndag 5. juli. Hele 61 prosent svarte «Oxi» (nei) til diktatet fra Brussel.

greek-referndumTroikaen (EU, ESB og IMF) fikk det ikke som de ville. Det greske folket har vunnet et viktig slag, og den Syrizadominerte regjeringa har gjennom folkeavstemninga konsolidert og styrket sin forhandlingsposisjon i den grad at EU-lederne ikke kan ignorere det.

Kanskje var det ildguden og smeden fra gresk mytologi, Héphaistos, som smidde rustninger og oppildnet folket til å vinne stoltheten tilbake. I hvert fall skjelver herrene i Brussel for at hans romerske motstykke, Vulcan, skal få bakken under dem til å skjelve og drukne europrosjektet i lava og aske.

Solidaritet med Hellas!

grVi uttrykker vår solidaritet med det greske folket og fordømmer utpressinga fra EU-lederne. Seieren til Syriza ved valget i januar var uttrykk for motstanden til det greske folket. Men bare det å uttrykke ønske om å «reforhandle» gjelda og å si at troikaens drepende innstrammingsprogrammer må ta slutt, har utløst en intens utpressingskampanje fra regjeringssjefer, representanter for IMF og EU-institusjonene som alle forlanger at kuttpolitikken må videreføres.

Hatet disse lederne oppviser avslører at de for enhver pris vil hindre et folk fra å motsette seg innstrammingspolitikken som herskerne pålegger «sine» folk. De vil ikke at kampen til folket, til arbeiderne og til de unge i Hellas skal tjene som et eksempel for andre folk. De ønsker å unngå enhver form for «smitte» fra denne motstanden. Det er grunnen til at de prøver å slavebinde den greske regjeringa.

Uten mobilisering av arbeiderne og folket i Hellas er det ikke mulig å motstå dette presset. Men det er også nødvendig å utvikle solidaritet, spesielt fra arbeiderne og folkene i Europa.

  • Vi må fordømme og øve press på regjeringene i EU-landa, spesielt de store imperialistiske maktene som Tyskland og Frankrike, for å sette en stopper for utpressinga de bedriver mot Hellas.
  • Vi må kjempe for annullering av den greske statsgjelden.
  • Vi må utvikle kampen mot den samme innstrammingspolitikken i alle land.

Det var tett med fagforeningsfaner foran kontorene til Oslo Havn KF. Foto: CC-BY-NC JRSLO-ledelsen var invitert, men glimret med sitt fravær da et par hundre fagorganiserte og støttespillere fra inn- og utland viste sin solidaritet med de kjempende bryggearbeiderne.

Støttemarkeringa utenfor kontorene til det kommunale Oslo Havn fant sted etter at bryggesjauerne hadde aksjonert på Sjursøya tidligere på dagen. Etter en drøy halvtime dukket politiet opp på Sjursøyaterminalen – med våpen i beltet! Innsatslederen ga aksjonistene beskjed om å fjerne seg, etter å ha fått instruks fra høyere hold.

Bryggearbeiderne fortsatte marsjen bort til Vippetangen og kontorene til Oslo Havn KF.

  • 1