Sahel-beltet strekker seg tvers over Nord-Afrika.– På bakgrunn av militærintervensjonene fra imperialistmaktene (USA, Frankrike, Den europeiske Union) i Sahel-beltet og Vest-Afrika under dekke av kampen mod jihadistisk terror i operasjoner som Serval (i Mali), Barkhane og den flernasjonale Sahel G5

– På bakgrunn av spredningen og etableringen av de imperialistiske maktenes militærbaser og soldater på de vest-afrikanske landes territorier og i Sahel-beltet, som et redskap for aggresjon og en kilde til usikkerhet for folket

– På bakgrunn av de alvorlige angrep mod nasjonal suverenitet, territorial integritet og plyndringen av råvare- og landbruksressurser i vest-afrikanske land fra imperialistmaktenes og imperialistiske monopolers side

– På bakgrunn av rivaliseringen og modsetningene mellom de forskjellige imperialistmaktene om kontrollen over den vest-afrikanske subregionen og Sahel-beltet, og

– På bakgrunn av arbeiderklassens, folkenes og ungdommens kamp for nasjonal suverenitet og territorial integritet mod intervensjonene og den militære okkupasjonen av landene i Sahel-beltet og Vest-Afrika,

uttrykker Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO) fra sitt møte i Tunisia fra 31. oktober til 3. november

  • sin fordømmelse av imperialistmaktenes militærintervensjoner i Sahel-beltet og i Vest-Afrika
  • sitt krav om tilbaketrekning av utenlandske tropper og militærbaser fra Sahel-beltet og fra landene i Vest-Afrika
  • sin solidaritet med folkenes kamp for nasjonal selvstendighet, territorial integritet, for nasjonal og sosial frigjøring.

Tunisia, november 2017