29 november 2023

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller velg

Lærerorganisasjonene oppfordrer til streik.Greske fagforeninger går til generalstreik den 11. mars. GSEE (Arbeidernes landsorganisasjon) og ADEDY (sammenslutninga av offentlig ansatte) er hovedarrangører.

Arbeiderne streiker mot et lovforslag som øker merverdiavgiften til 21 prosent – fra tidligere 19 – og som legger opp til frys av tjenestepensjoner, kutt i rettigheter og lønnsbonuser i det offentlige, samtidig som avgiftene på drivstoff, alkohol og sigaretter går i været.

Det enorme greske budsjettunderskuddet veltes over på arbeiderne og folket for å tilfredsstille kravene fra bl.a. EU og Pengefondet IMF. Krisa i landet truer først og fremst velferden, men også euroen og EUs stabilitetspakt. Men greske arbeidsfolk nekter å saldere gjelda for borgerklassen.
«Vi venter stor oppslutning torsdag, det blir demonstrasjoner i en rekke byer i hele Hellas», sier Andreas Petropoulos, talsmann for ADEDY.

Ansatte i skattevesenet, tolletaten og kommunale reinholdsarbeidere har varslet streik over flere dager. Også ansatte i kommuneadministrasjoner og ved domstolene iverksetter protestaksjoner. Lærernes organisasjoner OLME (videregående skoler) og DOE (grunnskoler) går også med i streiken.

Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre
Elektrosjokket som måtte komme
Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt...
Les videre