28 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Norsk LokomotivmannsforbundNorsk Lokomotivmannsforbund (NLF) frykter togkaos hvis regjeringas forslag til jernbanereform får gjennomslag. Det av forslaget som er kjent for NLF, vil føre til at all persontrafikken på jernbane vil bli anbudsutsatt og NSB vil ikke kunne eksistere slik bedriften har gjort fram til nå. Mye tyder på at NSB i framtida ikke vil ha økonomisk og organisatorisk mulighet til å drifte persontog, utover det drifte fram til private og utenlandske aktører tar over. I tillegg ser det ut til at Flytoget vil bli foreslått solgt og privatisert.

Konsekvensene vil bli at en får inn en rekke togselskaper, for det meste utenlandske selskaper, på en infrastruktur som ikke har kapasitet og kvalitet til å møte en slik utvikling. I tillegg vil en anbudsutsetting føre til at jernbanen i Norge blir tappet for spisskompetanse innen togframføring, sikkerhet og ikke minst vedlikehold av den norske jernbanen. NLF reagerer skarpt på at det ikke er en best mulig jernbane som er målet, men at regjeringa har et ideologisk mål som først og fremst går ut på konkurranseutsetting, privatisering og å flagge ut norsk jernbane til tyske, franske og kinesiske selskaper.

Resultatet vil bli økt byråkrati og høyere kostnader for staten, manglende koordinering av togtilbudet til togpassasjerene og redusert punktlighet. Dette vil ramme brukerne av toget og vil i verste fall føre til kaos på norsk jernbane.

NLF reagerer også på manglende kompetanse hos politiske myndigheter i arbeidet med reformen. Vi opplever at det fra politisk hold snakkes om konkurranse på sporet, men dette dreier seg ikke om en konkurranse om togkundene, men om 3,3 milliarder årlig til offentlig kjøp av persontogtilbud. Derfor er det en konkurranse om sporet og hvem som skal ha monopol innen de forskjellige varslede anbudspakkene.

NLF varsler politisk kamp mot regjeringas forslag og vil arbeide for en bred politisk allianse og folkelig opinion mot det vi oppfatter som en ødeleggelse av den norske jernbanen. Vi krever at norske myndigheter tar lærdom av vellykkede europeiske jernbaneland som Sveits og Tyskland og ikke forsøker å overgå England og Sverige i å mislykkes.

Pressemelding fra Norsk Lokomotivmannsforbund 9. mars 2015.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre