2 mars 2024

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller bruk betalingskort

At fascismen må bekjempes og lukes ut, og ikke behandles som en vanlig, legitim «politisk oppfatning», ble klarere enn noensinne 22. juli i fjor.

rasistdebatt studsamfunnet brgMimir Kristjansson klar for dialog med SIAN. Lengst til høyre Rune Berglund Steen fra Antirasistisk Senter. Foto: Kpml Bergen.Mange liberalere fabler stadig om at organiserte talsmenn for rasistiske og nazistiske organisasjoner kan snakkes til fornuft. Det er en forestilling som utelukkende bidrar til å gi disse kreftene spillerom og et snev av seriøsitet og legitimitet.

Rødt har tidligere hatt en klar holdning i dette spørsmålet, og har ikke gjort knefall for «dialoglinjen» overfor høyreekstremister. Dessverre har partiet endret kurs også på dette området. Den 2. februar satte tidligere leder i Rød Ungdom, Mimir Kristjansson, seg ved debattbordet sammen med islamhateren Arne Tumyr fra Stopp Islamiseringen Av Norge (SIAN).

Debatten ble arrangert av Studentersamfunnet i Bergen og hadde fått navnet «innvandringskritikk i grenseland». Egentlig skulle raseteoretikeren Ole Jørgen Anfindsen også delta i debatten, men han sykmeldte seg i siste liten. Han ble erstattet av en representant for det rasistiske partiet Demokratene.

Egentlig var premissene for debatten fullstendig absurde fra starten av. I sin brosjyre for vårsemesteret 2012 begynte Studentersamfunnet annonsen for debattmøtet med å sitere Tumyr og Anfindsen. Tumyr-sitatet lød slik: «Islam er ingen religion, men en pervers dødskultus». Anfindsens sitat var like hårreisende: «IQ-gapet mellom rasene kan ikke elimineres». Deretter fulgte Studentersamfunnet opp med å stille spørsmålet: «Rasisme eller berettiget kritikk?»

Dette velger altså Mimir Kristjansson å stille opp på. I tillegg til ham var et annet Rødt-medlem med som konferansier. Et antall mennesker var møtt opp for å pipe ut Tumyr. Her glimret imidlertid Rødt med sitt fravær …

Rødt var altså aktivt med på å legitimere debatten. Ved å opptre på en slik måte er Rødt med på å la rasister og fascister opptre i det offentlige rom, og at de bl.a. får bruke Studentersamfunnets talerstol som en arena for å spre rasehat. Dette fungerer som en legitimering av rasistiske standpunkter og fascistiske organisasjoner. Fra tidligere kjenner vi til at nynazister har brukt organisasjoner som framstår som «bare innvandringsfiendtlige» som skalkeskjul og varmestue for å skaffe seg innpass hos breiere grupper, spre ideologien sin og rekruttere flere folk. Derfor er det viktig å reise kampen for at rasister og fascister nettopp ikke skal kunne få en talerstol – hverken i Studentersamfunnet eller andre steder. En slik «ufarliggjøring» og alminneliggjøring av rasistiske standpunkter som å debattere åpent med disse vil føre til mer rasisme og til mer vold mot mørkhudede. I krisetider vil fascistiske organisasjoner også kunne vende seg mot andre utsatte og marginaliserte grupper i samfunnet. Det er videre godt kjente eksempler på at fascistiske og rasistiske grupper aktivt har blitt brukt til å splitte arbeiderklassen etter etniske skillelinjer og utgjøre et farlig voldspotensiale mot arbeiderklassen.

Åpenhets- og dialog-linjen med høyreekstremistene har forøvrig ført til at den nynazistiske gruppen «Den Norske Motstandsbevegelsen» har funnet tiden moden for å starte spredning av løpesedler i Bergen, Kristiansand og Trondheim.

Vi vet at det fortsatt finnes sunne, progressive folk i Rødt som ikke har forfalt til småborgerlige liberalere. Nå må de vise farge og gjøre opp med den livsfarlige forsoningskursen til Kristjansson og kompani.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre