2 mars 2024

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller bruk betalingskort

Tyske nazidrap med statlig medvirkning Tyske nazister har i årevis begått en serie drap på innvandrere. Mens PST-sjef Janne Kristiansen strever med å forklare denne ellers så observante etatens totale evneløshet når det gjaldt å avsløre terrorplanene til den nettaktive fascisten Breivik, er det i Tyskland rullet opp hvordan tyske nazister ikke bare har stått bak en serie «uoppklarte» mord, men også at den tyske overvåkingstjenesten har vært direkte medvirkende og holder sin hånd over de nazistiske terrorgruppene.
I denne artikkelen gir avisa Arbeit Zukunft bakgrunnen.

Ved en tilfeldighet er det blitt kjent at et fascistisk terrornettverk, den såkalte «Nasjonalsosialistiske Undergrunnsbevegelsen», gjennom mange år har begått en serie mord i Tyskland. Minst ni såkalte «kebab»-drap og mordet på en politikvinne i Heilbronn er utført av denne terrorgruppa.

Avisa Arbeit ZukunftDe har også stått for terrorangrep som spikerbombeangrepet i Köln. En rekke uoppklarte forbrytelser blir etterforsket med tanke på at også disse kan knyttes til denne terrorgruppa som i mange år drev sin morderiske virksomhet.

Det er ikke bare den nazistiske terroren som trer tydeligere fram i lyset, men også den vedvarende statlige støtta til disse terrorgruppene gjennom det tyske Forfatningsvernet (Bundesamt für Verfassungsschutz – BfV), som har ansvar for innenlandsk etterretning.

• To av naziterroristene var med i «Thüringer Heimatschutz» (‘heimevernet’ for delstaten Thüringen). Denne nazistiske gruppa, som skilte seg ut gjennom sin brutale terror, ble ledet av BfV-agenten Tino Brandt, som også var en kjent partifunksjonær i nazipartiet NPD.

• I 1997 påkalte disse to seg oppmerksomhet fordi de truet med en bombe uten detonator i byen Jena og hadde ferdiglagde bomber hjemme hos seg. Merkelig nok kunne de forsvinne sporløst ved hjelp av falske pass. Etter alt å dømme ble de også støttet økonomisk. Og selv om de bodde i lengre tid i Zwickau, ble de aldri oppdaget.

• I 2001 ble det storm omkring skandalen med Tino Brandt. Lederen for Verfassungsschutz i Thüringen hadde betalt terroristen Tino Brandt med titusenvis av euro og dermed støttet hans høyreekstreme virksomhet. Det kom for en dag at det var flere høyreekstremister i Forfatningsvernets tjeneste, og at de fikk godt betalt. Dengang ble presidenten for Forfatningsvernet i Thüringen, Helmut Roewer, nødt til å gå fra jobben sin.

• Også Forfatningsvernet i Hessen er trolig dypt innblandet i kriminalitet. Ved ett av «kebab»-drapene den 6. april 2006 i Kassel på en tyrkisk-født innehaver av en internett-kafé, var en tjenestemann ved det hessiske Forfatningsvernet til stede. Han ble arrestert, mistenkt for mord, men snart løslatt fordi han hevdet at han forlot internettkafeen ett minutt før drapet.

Sporet ble ikke forfulgt videre. Nå er det indikasjoner på at han faktisk var til stede ved tidspunktet for mordet og fem andre drap. I sin hjemby går denne tjenestemannen fra Forfatningsvernet under navnet «Lille Adolf» fordi han regnes som en erklært nazist. Hjemme hos ham fant man tallrike nazistiske skrifter, herunder flere utgaver av «Mein Kampf».

• En medskyldig som ble arrestert i Hannover, hadde i fire måneder i 2007 stilt sitt førerkort og pass til rådighet for terrorgruppa. Han leide flere bobiler til gruppa, inkludert bobilen som ble brukt ved drapet på en politikvinne i Heilbronn. Politiet fulgte tydeligvis ikke dette sporet. Ellers ville de allerede dengang ha kunnet fastslå forbindelsene til nynazister i stedet for å spre grunnløse spekulasjoner om et mafiadrap, slik det ble gjort.

Man blir minnet om tidligere terroraksjoner og Forfatningsvernets renkespill.

Monument i Berlin til minne om nazismens ofre 1933-1945. Foto © Revolusjon.Forfatningsvernet i Niedersachsen iverksatte sin «Aksjon fyrverkeri» som ble kjent som hullet i Celler. Den 25. juli 1978 ble det sprengt et stort hull på omtrent 40 centimeter i ytterveggen på fengselet i Celler. Dette skulle simulere er angrep for å befri Sigurd Debus, et medlem av RAF (Rote Arme Fraktion) som sonet ved høysikkerhetsfengselet i Celler. Blant de involverte omtales GSG 9 fra grensepolitiet, delstatsregjeringa under Ernst Albrecht (CDU) og fengselsledelsen (ifølge Wikipedia).

Forfatningsvernet hadde gjort klar en Mercedes SL og sørget for ammunisjon og falske dokumenter. De stilte med sjåfør og to kriminelle innleid for å utføre «befrielsen». På toppen av det hele hadde den hemmelige tjenesten smuglet verktøy inn i cella til Debus for å «bevise» hans medvirkning. Først i 1986 ble det avslørt at RAF ikke hadde utført angrepet, men at Forfatningsvernet sto bak for å legge skylda på RAF.

Noe lignenede gjelder for Oktoberfest-attentatet i 1980, som drepte 13 mennesker og såret 211, noen alvorlig. Spor som pekte mot medvirkning fra Forfatningsvernet og høyreekstreme grupper ble ikke etterforsket. Bevis ble ødelagt. Vitneutsagn om at flere personer var involvert i angrepet ble ignorert. I stedet ble det konsekvent snakket om en gal gjerningsmann. Ettersom han selv ble drept i angrepet, hadde man en «gjerningsmann» og all tvil og alle spørsmål kunne «begraves».

At statens organer er «blinde» på høyre øye har lenge vært kjent. NPD ble fôret med millioner av euro i valgkampbidrag. Dette partiet er en yngleplass for terrorisme. Her finner mange fra terrorscenen et tilfluktssted. Det former hatet til unge mennesker og fostrer dem til brutal fascister. Men også her holder Forfatningsvernet sin beskyttende hånd over partiet.

Under de første sakene om forbud av partiet kom det fram at store deler av NPDs ledelse består av informanter fra VfS. Og fordi det forholdt seg slik, avviste forfatningsdomstolen å innlede rettssak mot partiet. Fordi en stor del av NPDs toppfunksjonærer står på lønningslista til den tyske staten, er de er beskyttet og kan fortsette med sitt uvesen.

Men nå viser sporene medvirkning til drap. Selvfølgelig er nazistene kapitalens støttetropper, som de var før 1933, som skal skremme folk med terroren sin. Åpenbart blir de tolerert, finansiert, administrert og finansiert av statlige insitusjoner. Dette viser hvor fordervet dette systemet og denne staten er.

Vi krever:

  • Forbud mot alle fascistiske organisasjoner!
  • Forbud mot all fascistisk propaganda og virksomhet!
  • Oppklaring av den statlige medvirkning til forbrytelser i forbindelse med naziterror!
  • Oppløsning av Forfatningsvernet!

Fra Arbeit Zukunft 15. november 2011.
Naziterror – staatlich gehegt und gepflegt

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre