23 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

NATO sikter seg inn fra vest.

Uttalelse fra Det internasjonale nettverket Nei til krig – Nei til NATO

Europa trenger samarbeid og nedrustning

Spenningen mellom NATO og Russland – to atomvåpenmakter – har nådd skremmende proporsjoner. Vi krever en slutt på denne konfrontasjonen: Hvis den ikke tar slutt, vil alle tape. Ukraina betaler allerede en tung økonomisk og menneskelig pris som følge av disse fiendtlighetene, unødvendig pisket opp internasjonalt og nasjonalt. Å følge denne konfrontasjonspolitikken til sin logiske konklusjon betyr at mange mennesker vil dø.

Europa trenger en reell sikkerhetspolitikk basert på samarbeid, gjensidig respekt og tillit. For tiden truer NATOs egen sikkerhetspolitikk med å trekke Europa inn i en ødeleggende krig fordi alliansen nekter å ta hensyn til russiske sikkerhetsinteresser. Med sin ekspansive politikk nekter NATO å utelukke medlemskap for Ukraina. Dette krysser en rød linje for Russland, som oppfatter sine egne sikkerhetsinteresser som alvorlig truet. Dialog er viktig for å løse disse problemene – krig er ikke svaret.

I mellomtiden lider folket i Ukraina. Til tross for Minsk-avtalene, fortsetter de voldelige sammenstøtene i Øst-Ukraina – som oppstod i kjølvannet av det voldelige kuppet i Kiev. NATO og Russland bærer bensin til bålet gjennom våpenleveranser, troppeutplasseringer og militærøvelser. Disse provokasjonene og krigsforberedelsene må opphøre.

Fiendtligheten mellom USA/NATO og Russland har følger for andre regionale og internasjonale utfordringer som krever samarbeid. Denne nye kalde krigen med sitt dyre og farlige nye våpenkappløp avleder ressurser fra felles anstrengelser for å løse klimakatastrofen og andre store problemer.

Vi oppfordrer alle involverte parter til å avstå fra å forfølge en militær kurs; de må arbeide for en ny sikkerhetspolitikk i Europa basert på følgende prinsipper:

  1. En ny sikkerhetsarkitektur basert på begrepet «felles sikkerhet» i ånden fra prinsippene i slutterklæringen fra Helsinki i 1975, senere bekreftet i Paris-charteret til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE, 1990). Denne sier at sikkerhet er udelelig og at sikkerheten til en stat er forbundet med sikkerheten til alle andre.
  2. Ytterligere NATO-utvidelser er provoserende brudd på prinsippet om «felles sikkerhet» og må stoppes. Ukraina bør få status som en nøytral stat med tilhørende sikkerhetsgarantier.
  3. De russiske forslagene til en avtale med NATO og en avtale med USA bør tas på alvor og kan danne grunnlag for å bygge en ny europeisk sikkerhetsarkitektur med gjensidig avtalte sikkerhetstiltak og garantier. Dette betyr blant annet at ingen nye våpensystemer eller tropper vil bli utplassert i grensesonen mellom NATO og Russland, heller ikke på såkalt rotasjonsbasis.
  4. Nedrustningsprinsippet må igjen stå sentralt. Dette gjelder særlig atomnedrustning med sikte på en atomvåpenfri sone for hele Europa.
  5. Konflikten i Ukraina bør ikke ytterligere drives av våpenoverføringer, manøvrer og provoserende troppeutplassering. Partene i Ukraina bør oppfordres til å respektere Minsk II-avtalene om våpenhvile, sikker tilgang for humanitær hjelp, tilbaketrekking av alle fremmede tropper og militært utstyr, konstitusjonell reform med desentralisering som et sentralt element og respekt for minoritetsrettigheter og en politisk prosess i regionene Donetsk og Lugansk. I tillegg er det behov for en plan for økonomisk gjenoppbygging av landet og styrking av demokrati og institusjoner.

Våre klare krav er: Oppløs NATO – for «felles sikkerhet», solidaritet, bærekraft og nedrustning.

Det internasjonale nettverket no-to-nato.org 24. januar 2022.

Nettverket no-to-nato.org støttes av over hundre medlemsorganisasjoner fra hele verden, blant andre Stopp NATO fra Norge.

 

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre