25 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Nordiske krigsmotstandere og fredsaktivister var samlet til Nordiska Fredssamtal i Degerfors, Sverige i mai. Folket i Bild/Kulturfront er arrangør for forumet som samler foredragsholdere og deltakere fra hele Norden.

Norge ut av NATO. Fra 1. mai-toget i Oslo 2017.Norge ut av NATO. Fra 1. mai-toget i Oslo 2017.

Henrik Hjelle fra Stopp NATO var en av innlederne. Her kan du lese hans foredrag.

Norge og NATO

Våren 1947 ble Truman-doktrinen offisiell amerikansk utenrikspolitikk. Den skulle demme opp for «sovjetisk og kommunistisk aggresjon». Man hevdet at Sovjetunionens mål var militær ekspansjon og verdensherredømme, og at den eneste måten å stanse dette på var massiv vestlig og tysk gjenopprustning under USAs atomparaply.

Allerede i 1947 sa den norske hærsjefen at det var norsk utenrikspolitikk å slutte seg til vestblokken, men at det skulle skje «langsomt og forsiktig» for å holde Arbeiderpartiets venstrefløy i tømme.

Utenriksminister Halvdan Koht ønsket å bevare norsk nøytralitet. Derfor ble han fjernet til fordel for Trygve Lie.

Det sentrale tema i Kohts politikk var en klar betoning av norsk selvstendighet under alle forhold. Historiker og utenriksminister Koht, som bygget sine vurderinger på de lange linjer i historien, mente at russernes fremste interesse med hensyn til Norge var å hindre at noen andre stormakter fikk fast fot i Norge og dermed kontroll over den norske delen av Nordkalotten. Den tilsvarende norske interesse måtte da bli å markere viljen til å hevde sin suverenitet både under og etter krigen. «Inga framand stormakt får ha strategiske posisjonar i Noreg», erklærte Koht. Dette passet ikke de nordmenn som i og utenfor regjeringen arbeidet for at Norge klart og tydelig måtte markere omslaget fra nøytralitet til allianse, – også i fredstid. Blant dem var statsrådene Trygve Lie, Olav Torp og Terje Wold. Utenriksminister Koht var uenig og ble fjernet.

Trygve Lie overtok utenriksministerposten.

Allerede under eksilet i London under krigen la Trygve Lie frem planer om at Norge skulle orientere seg i retning av USA og England. Norge skulle gjøre sitt til at USA fikk mulighet til militært å forsvare den vestlige halvkulen.

Man skulle begynne kampen mot Sovjetunionen allerede før krigen var slutt. På dette tidspunktet var vestmaktene offisielt alliert med Sovjetunionen. Etter krigens slutt i 1945 fortsatte Lie sin motstand mot nøytralitetspolitikken.

Under Trygve Lies tid som generalsekretær i FN fikk FBI kontorer i FN-bygningen, slik at de kunne kontrollere amerikanere som var ansatt der. I en hemmelig avtale med det amerikanske innenriksdepartementet fikk FBI rett til å granske, ansette og avsette alle amerikanere i FN-administrasjonen.

Arbeiderpartiet sørget for å sabotere forhandlingene om et skandinavisk forsvarsforbund, til fordel for NATO/Atlanterhavspakten.

Da Norge ble med i NATO i 1949 ble den såkalte baseerklæringen laget for å berolige Sovjetunionen, som naturlig nok var bekymret over at Norge sluttet seg til militæralliansen. Ifølge erklæringen ville den norske regjeringen «ikke tiltre noen overenskomst med andre stater som innebærer forpliktelser for Norge til å åpne baser for fremmede makters stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep».

– I disse dager ser vi at Norge ruller ut den røde løperen for US Marines og amerikansk etterretning.

Senere har erklæringen flere ganger blitt uthult med «presiseringer» om at den ikke skulle være til hinder for utbygging av militære anlegg, forhåndslagring av militært utstyr, allierte øvelser på norsk jord og det som ble omtalt som kortvarige besøk av allierte fly- og flåtestyrker.

Fra tidlig på 1980-tallet har det blitt lagret store mengder amerikansk militært utstyr i 6 fjellanlegg i området rundt Trondheimsfjorden.

Det er 330 soldater fra US Marine Corps stasjonert på Værnes i Trøndelag. Men det er et «roterende treningsopplegg» ifølge norske styresmakter …
I disse dager ser vi at Norge ruller ut den røde løperen for US Marines og amerikansk etterretning. Alt skal legges til rette for amerikansk infiltrasjon og spionasje.

Trident Juncture 2018

Norske styresmakter har i flere år ytret ønske om å være vertsland for Trident Juncture. I år får de ønsket sitt oppfylt, på bekostning av Norges befolkning.
NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 finner sted fra 15. oktober til 7. november og vil være den største militære øvelsen som er gjennomført i Norge på nesten 25 år.

Den vil ha som sentralt øvingsmål landsetting av utenlandske styrker og øving av totalforsvaret i henhold til artikkel 5 i NATO-pakten (den som dreier seg om «kollektivt selvforsvar»).

 • Land-, sjø- og luftstridskrefter skal delta, samt deler av sivil forvaltning innen embets- og styringsverk og det såkalte totalforsvaret.
 • Det er så langt planlagt deltakelse av 35000 soldater, 150 fly og 70 større overflateskip. Det vil være det høyeste antallet utenlandske soldater i fredstid i Norge noen gang.
 • De større kontingentene kommer fra USA, Storbritannia, Nederland og Tyskland, men det vil delta personell fra til sammen 30 land. Det er samtlige NATO land pluss styrker fra Sverige og Finland.
 • I tillegg til dette vil det delta stabsoffiserer fra «partner-landene» Ukraina og Georgia og militære observatører fra Australia og Jordan.
 • Øvelsen vil særlig foregå i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark. Mindre deler av øvelsen vil finne sted på Island og dessuten i de formelt nøytrale landene Sverige og Finland, samt i Østersjøen.
 • Hele det norske luftrommet sør for Troms vil omfattes.
 • Utenlandske tropper vil bli ilandsatt i forskjellige havner i Oslofjorden og i Kristiansund og i Trondheimsfjorden, samt komme med fly til Gardermoen, Rygge, Værnes og Ørlandet. Derfor vil store deler av landet bli omfattet av forflytning av store mengder soldater og tungt materiell.
 • Sivil ferdsel og aktivitet vil bli forhindret og vanskeliggjort i forbindelse med forberedelsene i øvingsområdene.
 • Noen dager før 15. oktober skal forskjellige deler av norsk sivilt og militært embetsverk gjennomføre stabsøvinger.
 • Noen uker etter 7. november skal det gjennomføres kommandoplassøvelser på sentrale militærbaser.
 • Øvelsen vil bli ledet fra NATOs europeiske operative hovedkvarter i Napoli.
 • Totalkostnadene kan komme opp i en milliard norske kroner.

Det planlegges protester mot øvelsen i Trøndelag. Vi skal forsøke å få til demonstrasjoner i Oslo og Bergen også.
Demonstrasjonen mot Aurora 17 står for oss som et godt eksempel på hva man kan få til.

Og vi håper at våre venner i Sverige, Danmark og andre land vil bli med oss!

I arbeidet med denne innledningen har mye kunnskap blitt hentet fra boken Ført bak lyset – 30 år med NATO av Kari Enholm. Den ble utgitt på Pax forlag i 1979.

Artikkelen er hentet fra Stopp NATO

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre