16 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

aksjonmotbaseavtale

En rekke organisasjoner var representert da aksjonsnettverket mot baseavtale med USA arrangerte et åpent møte i Oslo for å planlegge aksjoner og motstand. Nasjonale aksjonsdager blir 23. og 28. april.

Avtalen vil gi USA rett til å opprette militære baser på norsk jord, uten rett til norsk tilsyn eller kontroll. 

Bredden i motstanden er allerede stor, og den vokser. Lokale LO-avdelinger i Oslo, Trondheim og Stavanger støtter aksjonen, det gjør også partier som Rødt, SV, MdG og Sentrum. Partienes ungdomsorganisasjoner får følge av AUF og andre. Changemaker, Kommunistisk plattform (m-l) og Bevegelsen for sosialisme er bare noen av organisasjonene som allerede støtter aksjonen. I tillegg kommer Nei til Atomvåpen, Stopp NATO og en lang rekke fredsorganisasjoner.

Talsperson for aksjonen er Bitte Vatvedt. Hun advarte mot at baseavtalen undergraver demokratiet og kan være i strid med Grunnloven. Det har hun også tidligere gjort i en kronikk i Klassekampen.

Basene og krigsforberedelsene er også en direkte trussel mot natur og miljø. Representanter for Natur og Ungdom og Greenpeace vurderer derfor å tilslutte seg. Mari Qviller fra Natur og Ungdom holdt et glødende innlegg om miljøkonsekvensene av militære baser.

Nei til atomvåpen og Leger mot atomvåpen har i sine høringssvar pekt på at avtalen øker faren for utplassering av atomvåpen på norsk territorium og kobler Norge tettere til USAs atomstrategiske infrastruktur. 

Avtalen er allerede signert av den forrige regjeringa, men den må godkjennes av Stortinget for å være en gyldig suverenitetsavståelse. Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) følger opp forgjengeren fra Høyre, Frank Bakke-Jensen, ved å påstå at avtalen styrker norsk og europeisk sikkerhet. Han gjentar at avtalen ikke endrer norsk basepolitikk, sjøl om avtalen er direkte i strid med baseerklæringa fra 1949.

I kodespråket til regjeringa kalles basene på flystasjonene Rygge, Sola og Evenes og Ramsund orlogsstasjon «omforente områder». Det som er «omforent» er at USA har full jurisdiksjon på norsk territorium og kan gjøre akkurat hva de vil. Det er dessuiten 

Lov- og samtykkeproposisjonen kan komme når som helst, og sikkert før påske. Krigsfryktenvil utvilsomt bli utnytta til å argumentere for at avtalen gir økt sikkerhet. Sannheten er imidlertid at den gir økt utrygghet, både militært og i det sivile liv. Amerikanske soldater og ansatte på basene som begår overgrep mot norske kvinner eller barn kan ikke straffeforfølges i Norge uten samtykke fra USA.

Aksjonsnettverket er i beredskap og vil gjennomføre stands, løpeseddelutdelinger og andre former for aksjoner i tida framover. Nasjonal aksjonsdag er 28. april i Oslo og 23. april ellers i landet.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre