23 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

forvirring

Hva er egentlig populisme? Hvordan skal kommunistene og revolusjonære forholde seg til dette fenomenet som griper om seg i stadig flere land, ikke minst i Europa.

Denne analysen fra de marxist-leninistiske partiene i Europa gir viktige svar.

«Populisme» (en politisk tendens som later som om den representerer folkelige klasser og lag) er ikke et nytt konsept. Som politisk bevegelse ble den født i Russland i andre halvdel av det 19.  århundre, under innflytelse fra A. I. Herzens. Populistene (narodnikene på russisk) var utopiske og romantiske kritikere av kapitalismen. De ville ha en revolusjon grunnet på det gamle jordbruksfellesskapet og de teoretiserte om de intellektuelle sin plikt til å tjene folket.

Lenin definerte fenomenet slik: «Kjerna i populismen består i det faktum at den representerer produsentenes interesser sett fra småprodusentens ståsted, dvs. fra småborgerskapets synspunkt.»

Også i USA dukket det i 1891 opp et populistisk parti, Folkepartiet. Det hadde sin sosiale base blant massen av forgjelda, hvite småbønder som var rasende over den økende sosiale ulikheten i et samfunn som var i ferd med å bli dominert av finanskapitalen.

Denne artikkelen er lang. Du kan bruke artikkelindeksen for å forflytte deg raskt i dokumentet.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre