16 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Lørdag var det flotte demonstrasjoner og gatemøter mot NATO-øvelsen Trident Juncture i blant annet Bergen, Kristiansand og Oslo. I Oslo fikk ca. tusen frammøtte høre gode taler av bl.a. leder i LO Oslo, Roy Pedersen og Kristine Mollø-Christensen fra Stopp NATO. Vi gjengir appellen fra Mollø-Christensen og Stopp NATO nedenfor.

Et tydelig antikrigsbudskap blant ca. tusen frammøtte i Spikersuppa i Oslo sentrum.Et tydelig antikrigsbudskap blant ca. tusen frammøtte i Spikersuppa i Oslo sentrum. Foto: KA

Torgeir Rebolledo Pedersen, Tuva Syvertsen, Moddi, Gatas Parlament og Birgitte Grimstad med kor sto for fengende kulturinnslag mot krigshisserne. Møteleder var Erling Borgen.

Trident Juncture er en enorm øvelse. Det er en artikkel 5 øvelse. Altså en øvelse hvor et NATO land blir angrepet og de andre NATO-landene er forpliktet til å delta i krigen. Så dette er i praksis en krigsøvelse. Over 50.000 soldater, hundrevis av kjøretøy, fartøy, fly er nå i gang. Også det atomdrevne hangarskipet Harry S. Truman utenfor norskekysten. Det har tidligere deltatt i krigføring i Irak i 2003, har plass til 90 fly og helikopter, 6000 personer om bord. Det skal delta på US Marines egen militærøvelse «Northern Screen» i Troms som pågår samtidig med Trident Juncture.

Dette er et skip som høyst sannsynlig har taktiske atomvåpen om bord. Ikke nok med det. F-18 fly tar daglig av fra skipet og flyr inn mot skytefeltene ved Setermoen i Indre Troms, trener på å angripe bakkemål. De amerikanske flyene bruker skarpe våpen under angrepene. Noen som lurer på om USA tenker seg Norge som krigsskueplass?

I år har NATO organisert 106 øvelser, det er mange flere enn på samme tid i 2017. Og NATO-øvelsene står i kø. I Polen er det i november planlagt en øvelse som har fått navnet Anakonda. Der er det snakk om bruk av i 10.000 soldater. I Finland pågår øvelsen «Northern Coasts» fra 25. oktober til 8.november, i sammenheng med Trident Juncture. Den øvelsen skal trene på militært samarbeid ved kysten – sjøkrigføring. 4000 personer deltar, halvparten kommer fra andre land enn Finland.

Så er det «Exercise Northern Wind 2019» (de har fancy navn disse øvelsene) som skal foregå i Norrbotten i Sverige, i grenseområdet til Finland, tidsrommet 18. – 27. mars neste vår. De norske soldatene skal øve sammen med svenske og finske soldatar, samt enheter fra US Marine Corps og Royal Marines.

Det litt spesielle med denne øvelsen sett fra norsk ståsted, i tillegg til det opplagte at dette er en NATO-øvelse på territoriet til formelt nøytrale land, er at så godt som hele den stående norske hæren, hele Brigade N med sine 4500 soldater, skal forflyttes fra basene sine i Indre Troms og dypt inn i Sverige for å delta i dette krigsspillet.

Teksten fortsetter under bildet

Demonstrasjonstoget på vei opp Karl Johan fra Jernbanetorget. Roy Pedersen og Kristine Mollø-Christensen er to av de synlige parolebærerne til venstre i bildet. Foto: KADemonstrasjonstoget på vei opp Karl Johan fra Jernbanetorget. Roy Pedersen og Kristine Mollø-Christensen er to av de synlige parolebærerne til venstre i bildet. Foto: KA

Og enda flere øvelser kommer:

  • 2020 – Norsk-ledet øvelse i Nord-Norge med alliert deltakelse »Cold Response»
  • 2021 – Norsk-ledet øvelse i Nord-Norge «Joint Viking»
  • 2022 – Norsk-ledet øvelse, muligens i Trøndelag «Cold Response»

Så det er bare å beholde håndplakatene – de kan dessverre gjenbrukes i mange år framover!

Når vi nå ser tilbake ser vi at krigsretorikken i Norge har vokst fram nettopp for å marinere opinionen til denne typen øvelser. Det siste året har det vært en enorm krigspropaganda. Ikke ulik det en vil finne i land vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Toppen av kaka var for meg helsemyndighetenes brosjyre utviklet av Klinikk for krisepsykologi om hvordan en skal snakke med barn om Trident Juncture:

«Sjefen for NATO kalles generalsekretær, og nå for tiden er det vår tidligere statsminister, Jens Stoltenberg, som er sjef. Han jobber for å øke sikkerheten i verden og forhindre at land tar i bruk skadelige våpen for å ødelegge og skade menneskene som bor der.»
«For at det skal bli så likt en ordentlig krig som mulig, går soldatene kledd i uniform og kjører militære kjøretøy. De har også våpen. Siden det skal virke ekte, trenger de å øve seg på steder der folk bor, jobber, kjører bil og går på skole.»

Norske barn skal altså venne seg til tanken på at der de bor kan bli en krigsskueplass.

Mens barn i Norge blir fortalt at NATO-soldatene bare trener, så har barn i andre land opplevd NATO-soldater i krig. Bosnia, Serbia, Kosova, Irak, Afghanistan, Libya. Med drap, lemlestelser, ødeleggelser av hele samfunn og infrastruktur som resultat.

Hvordan skal vi så møte opprustning og krigsretorikk?

Har vi en sovende fredsbevegelse? Nei, vi har jo ikke det. Før NATO-toppmøtet i juli i år samlet stort sett hele den aktive fredsbevegelsen i Norden seg om en uttalelse mot opprustning i Norden (over 40 organisasjoner). Uttalelsen framhever at vi er på vei inn i en ny kald krig:

«I dag blir utenriks- og sikkerhetspolitikken dominert av makttenkning. Det gjør at alle stater bruker trusler, avskrekking og forskjellige former for vold for å nå sine kortsiktige nasjonale mål. I verste fall kan det lede til total ødeleggelse i en atomvåpenkrig.»

Uttalelsen poengterer at opprustningen skjer i de enkelte land, men absolutt også i Norden som helhet. Derfor må fredsbevegelsen i de nordiske land samordne seg for politisk kamp mot denne utviklingen.
Mange fredsorganisasjoner i Norge har samlet seg til aksjoner mot Trident Juncture lokalt; Bergen, Sandnes, Kristiansand, Tromsø, Lillehammer, Hamar, Fredrikstad og Oslo, for å nevne noen.

Også i våre naboland er det i dag aksjoner. Svensker og dansker viser solidaritet med oss ved å delta på vår demonstrasjon i dag. Det er flott – vi må fortsette å samarbeide, fortsette å forene oss.
For motparten er sterk.

Vi må slåss mot NATO i Norge. Vi må slåss mot NATOs kriger. Stoppe aggresjonen og volden. Stopp NATO!

Appell for Stopp NATO Oslo lørdag 27.oktober 2018

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre