20 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

8mars global litenArbeiderkvinnenes internasjonale kampdag 8. mars er minst like aktuell som før.

I 2018 ser vi klarere enn noensinne hvor nødvendig kvinnekamp er. Massekulturen er gjennomsyret av kvinneforakt – og det påvirker selvsagt folks holdninger.

Overgrepene som er blitt avdekket gjennom #metoo-kampanjen har ikke sprunget ut av ingenting. Menn i maktposisjoner har lenge kommet unna med seksuell trakassering – frem til nå.

Det metoo-bevegelsen virkelig har vist er at seksuell trakassering ikke er enkelthendelser, men en del av den systematiske undertrykkingen av kvinner for å holde dem nede, enten vi snakker om lønn, samfunnsdeltakelse eller posisjoner.

FRI og PION spiller med. De ville bruke 8. mars-toget i Oslo til å reklamere for prostitusjon gjennom parolen «Sex workers’ and trans rights = feminism». Heldigvis ble dette forslaget nedstemt på parolemøtet, og man fikk i stedet parolen «Prostitusjon er slaveri – styrk sexkjøpsloven og hjelpetiltakene».

Det er tydelig at mange ikke ser sammenhengen mellom overgrep og det kulturelle og moralske forfallet i et fremmedgjort samfunn der kropp og sex er gjort til forbruksvare. Forråtnelsen i det senkapitalistiske samfunnet skaper blant annet et forkvaklet forhold til seksualitet. Unge får sitt første møte med seksualitet gjennom grov porno, og det setter naturlig nok sitt preg på dem. «Pornofri barndom – nettpornofilter nå!» blir en del av 8. mars-toget i Oslo.

I Tromsø, Oslo og andre byer står også kampen for pensjon i fokus. Angrepene på AFP og offentlig tjenestepensjon rammer kvinner i særlig grad.

Det er også gledelig at «Kvinner for fred. Stans norsk våpeneksport og militarisering av Norge» blir en annen parole vi får se 8. mars. Våpnene som Norge eksporterer ender opp i Jemen, Syria og andre steder, og fører til store lidelser for sivilbefolkningen, ikke minst for kvinner.

Det er alltid arbeiderklassens kvinner som blir hardest rammet av den kapitalistiske kvinneundertrykkingen. Flere midlertidige stillinger, stadig dårligere pensjonsordninger i både offentlig og privat sektor og militarisering av kvinnene for å sende dem ut i krigsoppdrag for NATO, er bare noen eksempler.

Kvinnekamp er også klassekamp. Gratulerer med dagen!

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre