tirsdag 29 september 2020

Uttalelse fra det X. plenumsmøtetPlanen for Midtøsten er en aggressiv plan for å splitte og plyndre området. Planen kalles også «Planen for et utvidet Midtøsten og Nord-Afrika», og USA-imperialismen har begynt å iverksette denne planen etter intervensjonen og okkupasjonen av Irak.

USA-imperialismen presenterer planen som en plan for å støtte demokratiet og utvikle fred og økonomi, velstand og menneskerettigheter i området. Men verdens folk kjenner allerede denne demagogien om fred, velstand og menneskerettigheter slik den blei praktisert i perioden for en «ny verdensorden», og veit at den gir opphav til aggresjon, okkupasjon og plyndring.

Planen omfatter 22 land fra Marokko til landa i Kaukasus. Over 70 % av verdens oljereserver finnes i denne regionen, som er et knutepunkt i transporten av energi.
USA-imperialistenes interesse i regionen er hovedsakelig å skaffe seg monopol på olje- og gassreservene der. For å oppnå dette gjør de bruk av alle midler (innbefattet væpna intervensjon og okkupasjon som i Irak).

En av USAs hensikter med denne planen er å styrke sin stilling i regionen i forhold  til de andre imperialistmaktene. Planen forutsetter at Tyrkia får en viktig rolle som «mønsterland», ut fra regimets strategiske betydning slik den blir avspeilt i hærens styrke og eksistensen av ei liberal islamsk regjering. Tyrkia anses som ei bro inn i denne regionen.
Like lite som de andre folkene i regionen vil det tyrkiske folket akseptere denne planen for Midtøsten, for bak den skjuler det seg aggresjon, plyndring og splittelse diktert av USA-imperialismen.

Konferansen anser denne planen som en ny plan for USA-imperialistisk aggresjon og fordømmer den som sådan.
Vi erklærer vår støtte til denne regionens folk, som kjemper mot intervensjon, okkupasjon og splittelsesvirksomhet slik det bedrives av imperialismen.