23 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Uttalelse fra det X. internasjonale plenumsmøtet

Irak har vært okkupert av USA-imperialismen og dens allierte siden 2003 fordi det er her vi finner verdens nest største reserver av olje og naturgass.

Okkupasjonen (som har vært årsak til tap av 100 000 menneskeliv og betydelige materielle skader) er en følge av kapitalismens allmenne krise, som fører til at de imperialistiske monopolene kjemper om en nyoppdeling av verden.

Dette militære eventyret er et strategisk element i USA-imperialismens innsats for å skyve konkurrentene til side, underkue landa og folkene i regionen og styrke sitt forsøk på å dominere verden.

Det X. plenumsmøte i Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner fordømmer okkupasjonen og støtter alle legitime og rettferdige former for motstand fra det irakske folkets side, og krever:

  • Omgående og betingelsesløs tilbaketrekking av invasjonsstyrkene fra Irak.

  • Erstatning for alle skader som er påført irakske familier og landets folk.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre