2 mars 2024

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller bruk betalingskort

Uttalelse fra det X. plenumsmøtetPlanen for Midtøsten er en aggressiv plan for å splitte og plyndre området. Planen kalles også «Planen for et utvidet Midtøsten og Nord-Afrika», og USA-imperialismen har begynt å iverksette denne planen etter intervensjonen og okkupasjonen av Irak.

USA-imperialismen presenterer planen som en plan for å støtte demokratiet og utvikle fred og økonomi, velstand og menneskerettigheter i området. Men verdens folk kjenner allerede denne demagogien om fred, velstand og menneskerettigheter slik den blei praktisert i perioden for en «ny verdensorden», og veit at den gir opphav til aggresjon, okkupasjon og plyndring.

Planen omfatter 22 land fra Marokko til landa i Kaukasus. Over 70 % av verdens oljereserver finnes i denne regionen, som er et knutepunkt i transporten av energi.
USA-imperialistenes interesse i regionen er hovedsakelig å skaffe seg monopol på olje- og gassreservene der. For å oppnå dette gjør de bruk av alle midler (innbefattet væpna intervensjon og okkupasjon som i Irak).

En av USAs hensikter med denne planen er å styrke sin stilling i regionen i forhold  til de andre imperialistmaktene. Planen forutsetter at Tyrkia får en viktig rolle som «mønsterland», ut fra regimets strategiske betydning slik den blir avspeilt i hærens styrke og eksistensen av ei liberal islamsk regjering. Tyrkia anses som ei bro inn i denne regionen.
Like lite som de andre folkene i regionen vil det tyrkiske folket akseptere denne planen for Midtøsten, for bak den skjuler det seg aggresjon, plyndring og splittelse diktert av USA-imperialismen.

Konferansen anser denne planen som en ny plan for USA-imperialistisk aggresjon og fordømmer den som sådan.
Vi erklærer vår støtte til denne regionens folk, som kjemper mot intervensjon, okkupasjon og splittelsesvirksomhet slik det bedrives av imperialismen.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre