2 mars 2024

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller bruk betalingskort

Direktivet vedtatt av EU-parlamentet den 18. juni er et utilslørt uttrykk for den imperialistiske og undertrykkende karakteren til Den europeiske union, støttropp for nyliberalisme og antifolkelig politikk.

Direktivet gir anledning til å fengsle enhver «ulovlig» innvandrer, det vil si en immigrant uten papirer, fra 6 til 18 måneder, og står i motstrid til alle internasjonale avtaler om menneskerettigheter. Det er et rasistisk diskrimineringstiltak gjennomsyret av fremmedfrykt rettet mot folkene, i særdeleshet folkene fra Latin-Amerika, Afrika og Asia.

Med dette viser de europeiske regjeringene ledet av Berlusconi, Merkel, Sarkozy, Zapatero osv., en total mangel på historisk hukommelse. De har glemt at europeerne på brutalt vis koloniserte det amerikanske kontinentet, India og en stor del av Asia, at millioner av spanjoler, italienere, tyskere, englendere, franskmenn, nordmenn, svensker, portugisere og andre, med andre ord folk fra hele Europa, så seg nødt til å emigrere til Amerika på leit etter et bedre liv, en arbeidsplass eller trygghet som de var nektet i sitt hjemland som følge av lokale eller borgerkriger (jfr den spanske borgerkrigen 1936–1939).

De ble ønsket velkommen og godtatt overalt hvor de kom. Europeernes integrasjon i disse nye landa er en kjensgjerning. Men Europa nekter nå folkene i Amerika de samme rettighetene som disse folkene gjestmildt tilbød de europeiske immigrantene.

De afrikanske folkene har blitt plyndra, slakta, deres nasjonale økonomi har blitt lagt i ruiner, de har vært ofre for slaveri fra de europeiske kapitalistene (fra Storbritannia, Belgia, Tyskland, Frankrike, Portugal, Spania). Etter at de er blitt styrtet ned i fattigdom, epidemier og hungersnød, tvinges de til å søke arbeid i Europa. Immigrantene setter livet på spill i små kanoer eller skjøre farkoster når de forsøker å krysse Middelhavet, Gibraltarstredet eller Atlanteren.

Idag fortsetter nykolonialismen. Militære og økonomiske makter viderefører plyndringa og utarminga av det afrikanske kontinentet. Samtidig sikrer de makta til reaksjonære og blodige regimer og støtter dem mot sitt eget folk, slik som med den tunisiske autokraten Ben Ali eller herskeren i Marokko som undertrykker både sitt eget folk og det sahrawiske folket.

I 1948 ble Verdens menneskerettighetserklæring undertegnet. I artikkel 13 står det at «Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser». Vergeløse innvandrere må være omfattet av denne artikkelen. Hvis da ikke menneskerettigheter bare gjelder for rike land, for kolonialister og imperialister?

Straks han ble kjent med innholdet i dette skamløse EU-vedtaket, skrev Evo Morales, president i Bolivia, en modig og presis tekst som raskt har fått støtte fra mange framstående ledere i Latin-Amerika, som Corréa, Chávez og andre. Morales slår presist fast at «innvandrerne er ikke ansvarlige for de sosiale samholdsproblemene som preger Europa; disse er en følge av utviklingsmodellene som er påtvunget fra Nord og som ødelegger hele planeten og som demonterer menneskenes samfunn».

Sjøl om vi tviler på at de evner å gjøre det på grunn av sine kapitalistiske interesser og på grunn av sin nyliberale politikk, krever vi at EU utvikler en politikk som respekterer innvandrerne, deres rettigheter, som ikke stigmatiserer dem og som ikke segregerer dem. Som president Morales sier er det på høy tid at de europeiske regjeringene gjør opp, «en gang for alle, hele den kolossale historiske, økonomiske og økologiske gjelda som de europeiske landa har til Den tredje verden (…) Dere kan ikke nå feile med 'integrasjonspolitikken' slik som dere feila med det såkalte 'siviliseringsoppdraget' i kolonitida…».

Arbeiderne i Europa og over hele verden må forene seg for å sette en stopper for denne kriminelle diskrimineringspolitikken til EU, en politikk som ligner den til USA-imperialismen og alle andre imperialismer. Slagordet som franske arbeidere og deres innvandrerkolleger har ropt ut i gatene i Paris, må lyde med kraft i alle land dere arbeidere fra andre land og kontinenter lever og jobber. Det er et slagord for solidaritet, brorskap og for motstand mot kapitalismens mekanismer for utbytting:

«Her jobber de, her bor de, her blir de!»

Juni 2008 (nye underskrivere slutter seg stadig til og tilføyes fortløpende)

AFRIKA

Benins kommunistiske parti – PCB
Kulturkomiteen for demokrati i Benin – CCDB
Øvre Voltas revolusjonære kommunistparti (Burkina Faso)
Elfenbenkystens revolusjonære kommunistparti
Komorenes demokratiske front
Sanfin – Mali
Aktivistkollektivet for immigrasjon, aksjon og kamp, Marokko
Bevegelsen for pan-afrikanske arbeidere i Senegal – Fernent/MTP-S
Tunisias kommunistiske arbeiderparti (PCOT)

AMERIKA

Grupo Avanzar Argentina
Brasils revolusjonære kommunistiske parti (PCR)
Chiles kommunistiske parti – proletarisk aksjon (PC-AP)
Arbeidets kommunistiske parti, Den dominikanske republikk
Ecuadors Marxist-leninistiske kommunistiske parti (PCMLE)
Mexicos kommunistiske parti (m-l)
Småbøndenes forbund i Peru (Confederación Campesina de Perú)
Venezuelas kommunistiske marxist-leninistiske parti

ASIA

Revolutionary Democracy, India
Det nye fagforeningsinitiativet, India
Arbeidets Parti i Iran (Toufan)
Malaysias sosialistparti PSM
Arbeiderfronten i Pakistan (Pakistan Mazdur Mahaaz)
Pakistans kommunistiske Mazdoor Kissan parti

EUROPA

Arbejderpartiet kommunisterne, Danmark
Frankrikes kommunistiske arbeiderparti (PCOF)
Che Guevara-gruppa, Frankrike
Forbundet av revolusjonære kommunister i Frankrike – URCF
Organisasjonen for gjenreising av Hellas' kommunistparti 1918-1955
Kommunistisk plattform, Italia
Arbeidernes marxistiske organisasjon «Orion», Latvia
Ml-gruppa Revolusjon, Norge
Kommunistisk plattform (marxist-leninistene), Norge
Hele unionens kommunistiske parti (bolsjevikene), Russland
Proletarskaja Gazeta, Russland
Anatoli Pyzjov – Forbundet for arbeidernes fagforeninger i Russland «Arbeidets forsvar», Russland
Plattformen innbyggere for republikken, Spania
Spanias kommunistiske parti (m-l) - PCE(m-l)
Spanias kommunistiske ungdomsforbund – JCE(m-l)
SODEPAZ Spania
ARCO Spania
Tysklands kommunistiske parti
Tysklands kommunistiske parti (KPD – Roter Morgen)
Tysklands kommunistiske marxist-leninistiske parti (Roter Stern) KPD(ML)
Organisasjonen for gjenreising av et kommunistisk arbeiderparti i Tyskland (Arbeit-Zukunft)
Tysklands marxist-leninistiske parti – MLPD
Venstresosialistene i Hamburg, Tyskland
Tyrkias revolusjonære kommunistiske parti (TDKP)
Arbeidets parti (EMEP), Tyrkia
Arbeidernes ungdomsforbund «Den røde kommunen», Kharkov, Ukraina

GLOBALT

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO)
Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre