22 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Uttalelse fra det 22. plenumsmøtet til Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO/CIPOML)

Stopp TTIP! Illustrasjon: CC-BY-SA Angula BerriaI de fleste europeiske land, samt i USA og Canada, protesterer og kjemper hundretusenvis av arbeidere og progressive mot «frihandelsavtaler» som TTIP, TiSA og CETA. En stor motstandsbevegelse har utvikla seg og kampen har allerede gitt noen resultater. Forhandlingene har blitt suspendert. Likevel fortsetter motstandsbevegelsen, spesielt mot CETA.

Hvorfor?

Fordi arbeiderne og folkene har høstet erfaring med «frihandelsavtaler». De har sett at de ikke skaper flere og bedre jobber, men økt fattigdom. For eksempel har NAFTA-avtalen mellom USA, Canada og Mexico ikke ført til økonomisk vekst, men til lave lønninger, arbeidsledighet og til eliminering av svake bedrifter som har måttet gitt tapt for den økende konkurransen.

Det er derfor åpenbart at slike avtaler tjener de største imperialistiske monopolene.

Likedan ble Ukraina tvunget til å signere en «tilknytningsavtale» med EU, en «frihandelsavtale» som inneholder alle de negative konsekvensene for arbeiderne, folket og økonomien. Denne avtalen innebærer underordning av Ukraina under de militære strukturene til EU og NATO. Den har gjort Ukraina til en frontstat for aggresjon mot Russland.

Disse avtalene er svært udemokratiske. Forhandlingene finner stort sett sted i hemmelighet. Avtalene blir satt «midlertidig» i kraft selv før de blir ratifisert av de borgerlige parlamentene eller etter at de har blitt avvist av et parlament eller i en folkeavstemning. I Nederland ble «frihandelsavtalen» med Ukraina forkastet av folket i en folkeavstemning. Men EU bare ignorerte folkeviljen.

Der slike avtaler blir satt ut i livet, blir de borgerlige institusjonene overstyrt av domsavsigelser fra udemokratiske tribunaler.

Trans-Pacific Partnership (TPP) er en «frihandelsavtale» av samme slag, som det har blitt mobilisert mot på begge sider av Stillehavet.

EU tvinger nå mange afrikanske land til å undertegne såkalte Økonomiske partnerskapesavtaler (EPA) som vil gjøre dem mer avhengige av EU-imperialismen. Dette vil forsterke den nykoloniale plyndringa ved at markedene legges åpne for EU-industrien, det vil ødelegge disse landas egne økonomiske strukturer og det vil gjøre det lettere å utbytte naturressursene deres. Folkene i Afrika kjemper mot denne nye imperialistiske offensiven, og vi må støtte dem.

Arbeiderne og folkene har gode grunner for å bekjempe disse avtalene. TTIP, TISA og CETA er sjølsagt avtaler mellom imperialistmakter, der hver av partene håper å overliste den andre og vinne hegemoni. De vil føre til lavere lønn, økt arbeidsledighet, dårligere sosiale og miljømessige standarder, nedbygging av demokratiske rettigheter og økt konkurranse arbeiderne imellom. Derfor er arbeidernes og folkenes motstand rettferdig. Våre marxist-leninistiske partier og organisasjoner er en aktiv del av disse bevegelsene, og arbeider for å videreutvikle dem.

Stopp TTIP, CETA og TISA!
Stopp de såkalte Økonomiske partnerskapsavtalene mellom EU og Afrika!

Det 22. plenumsmøtet til Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner, oktober 2016.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre