22 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Kommuniké

Image25. januar 2006 diskuterer Europarådets parlamentarikerforsamling et resolusjonsforslag kalt «Behovet for internasjonal fordømmelse av forbrytelser begått av totalitære kommunistiske regimer».

Dette forslaget, fremmet av ei ultrareaksjonær gruppe i Europarådet, er et nytt forsøk på å kriminalisere kommunismen. Men det er ikke det første: i mai 2005 prøvde Europakommissær Fantini å forby «kommunistiske symboler». Teksten som nå foreligger er et åpent angrep på kommunismens historie, på de kommunistiske partienes vesentlige bidrag og på innsatsen fra folkene i USSR i kampen mot og seieren over nazi-fascismen. Men dette forslaget går enda et langt skritt lenger, det foregir å nekte arbeiderne å knytte an til kommunismens idealer, det vil forby partier og organisasjoner som bekjenner seg til disse idealer. Det drømmer om å bli kvitt «begrepet klassekamp», noe som innebærer å kriminalisere arbeiderne og fagbevegelsen. Og idet det utilslørt proklamerer dette, henvender det seg først og fremst til de unge.

Denne nye ideologiske offensiven er del av de mangesidige angrepene i alle europeiske land og over hele verden som er satt i sving av kapitalen, de store monopolene og imperialistmaktene imot de sosiale, politiske og demokratiske vinningene til arbeiderne og folkene, og særlig de innrømmelsene som det imperialistiske systemet ble tvunget til å gå med på etter seieren over nazi-fascismen.

Denne offensiven finner sted i ei tid der imperialismen blir fordømt over hele verden som et system som er ansvarlig for hungersnød, elendighet og kriger, i ei tid der arbeiderklassen, arbeidere i by og land, ungdommen og folket, leter etter et alternativ som bryter med dette systemet. Borgerskapet frykter at de skal rette blikket mot sosialismen, mot partier og organisasjoner som forsvarer og kjemper for den.

Våre kommunistiske marxist-leninistiske partier og organisasjoner, medlemmer av Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner, fordømmer dette reaksjonære og hevngjerrige resolusjonsforslaget. Vi oppfordrer arbeidere og alle anstendige mennesker, alle demokratiske, progressive organisasjoner, om klart og tydelig å fordømme dette nye angrepet.

Januar 2006

Underskrivere:

 • Brasils Revolusjonære Kommunistiske Parti (PCR)
 • Øvre Voltas Revolusjonære Kommunistiske Parti (PCRV) Burkina Faso
 • Chiles kommunistiske parti (Accion proletaria)
 • Colombias Kommunistiske Parti/Marxister-Leninister (PCC/ML)
 • Arbejderpartiet Kommunisterne (APK), Danmark
 • Arbeidets kommunistiske parti (PCT), Den Dominikanske Republik
 • Ecuadors marxist-leninistiske kommunistiske parti (PCMLE)
 • Frankrikes kommunistiske arbeiderparti (PCOF)
 • Organisasjonen for gjenreisning av Hellas' kommunistiske parti
 • Arbeidets Parti i Iran (Toufan)
 • Mexicos kommunistiske parti/ML (PCM (m-l))
 • ML-gruppa Revolusjon, Norge
 • Den nasjonale komiteen for kommunistiske organisasjoner i Spania (CEOC), som består av
  Katalonias kommunistiske organisasjon,
  Den kommunistiske organisasjonen Oktober,
  Organisasjonen av kommunister i Castilla og Leon,
  Den kommunistiske organisasjonen i Valencia.
 • Tunisias kommunistiske arbeiderparti (PCOT)
 • Tysklands kommunistiske parti (KPD)
 • Tyrkias revolusjonære kommunistiske parti (TDKP)

Oppropet fra medlemspartier i Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO) har i tillegg fått tilslutning fra (nye tilslutninger tilføyes fortløpende):

 • Euskal Herriko Komunistak (EHK) ? Den baskiske kommunistiske bevegelsen
 • Boltxe Kolektiboa (Euskal Herria)
 • Bladet Teoria y Practica (Italia)
 • Organisasjonen for bygging av et kommunistisk arbeiderparti (Tyskland)
 • Aksjonen for Enhet og sosialisme (Tsjad)
 • Benins kommunistiske parti (PCB)
 • Tidsskriftet Revolutionary Democracy (India)
 • Organisasjonen Regüelta (Revolt), Spania
 • Elfenbenskystens revolusjonære kommunistiske parti (PCRCI)
 • Puerto Ricos rekonstruerte kommunistparti
 • Pakistan Mazdoor Mahaaz (Den faglige arbeiderfronten i Pakistan)
Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre