16 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Vi støtter og krever at folkene blir hørt gjennom folkeavstemninger, så de kan uttrykke sin motstand mot EUs "reformtraktat", sier Den internasjonale konferansen av ML-partier og -organisasjoner i denne uttalelsen.

Den europeiske union (EU) prøver å gjøre nyliberalisme til en permanent bestanddel av sitt grunnlag og gjøre det umulig for EU-land å føre en annen politikk. Men det var nettopp dette arbeiderne og folkene i Frankrike og Nederland utvetydig og med overveldende flertall sa nei til da de ble spurt i en folkeavstemning.

Siden da har motstanden mot dette prosjektet som utelukkende står i monopolenes tjeneste, fortsatt med å vokse, mens EU-kommisjonen ufortrødent iverksetter nyliberale retningslinjer og intensiverer prosessen for privatisering av offentlige tjenester som transport, energi, utdanning, helse osv.

Så langt har særlig regjeringene i Tyskland, Frankrike, Spania og Italia sagt ja til en tekst som bærer i seg hele innholdet i grunnloven, men som søker å nytte andre formuleringer enn teknokratspråket i traktaten som tidligere er forkasta.

Sammen med folkene i EU fordømmer vi og bekjemper vi denne modifiserte traktaten som skal sikre makta til monopolene, og som er enda et skritt i oppbygging av EU som imperialistmakt i konkurranse med andre imperialistmakter, vendt imot arbeiderne og folkene.

Vi støtter og krever at folkene blir hørt gjennom folkeavstemninger, så de kan uttrykke sin motstand mot denne traktaten.

November 2007
Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre