1 mars 2024

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller bruk betalingskort

De siste månedene har vi vært vitne til en økende rasisme, fremmedfrykt og angrep av fascistisk og rasistisk karakter mot fremmedarbeidere og antifascister, progressive og venstreaktivister i Europa.

Disse angrepa har sammenheng med den alminnelige tendensen til innskrenking av rettigheter og friheter som blir tilskynda av de mest reaksjonære kreftene i det europeiske oligarkiet. De har sammenheng med den økonomiske krisa som begynner å slå inn i den kapitalistiske økonomien, og med de europeiske regjeringenes kriminalisering av arbeidsinnvandrere. Disse innvandrerne blir på demagogisk vis gjort til målskiver av de ekstreme høyrekreftene og fascistene, som gir dem skylda for krisa. Dette er et forsøk på å sette arbeidere med innvandrerbakgrunn opp mot de innfødte arbeiderne, et forsøk på å splitte arbeiderklassen. Vi peker samtidig på at det i noen land er urovekkende stor aktivitet på den ekstreme høyresida og i fascistbander som alle blir beskyttet, tolerert og finansiert av borgerskapets mest reaksjonære krefter.

IKMLPO oppfordrer av disse grunner alle progressive og venstrekrefter til å konfrontere den voksende rasismen og fremmedfrykten, og i noen land også den faren som fascistiske bander representerer. Kampen mot rasisme og fremmedfrykt må føres i fellesskap av både innvandra og innfødte arbeidere, sammen må de bryte isolasjons- og splittelsespolitikken etter nasjonale skillelinjer som borgerskapet praktiserer. Det er nødvendig at innvandrerne forstår betydningen av enhet og av at de deltar i klassens faglige og politiske organisasjoner sammen med de innfødte arbeiderne i kampen for felles rettigheter og krav, at de setter seg opp mot det europeiske storborgerskapet som bærer ansvar for den økonomiske og sosiale krisa som rammer arbeiderklassen.

Europa, november 2007

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre