1 mars 2024

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller bruk betalingskort

Resolusjon fra Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO) i Brasil vurderte i sitt 12. plenum situasjonen i Midtøsten.

Først hilste deltakerne Den internasjonale konferansen for solidaritet med det libanesiske folket og andre folk i regionen. Denne konferansen blei holdt i Liibanon.

IKMLPO gikk spesielt inn på de følgende punktene:

1. USA-imperialismen, som sammen med sine britiske allierte har okkupert Irak siden 2003, fortsetter å massakrere sivilibefolkninga og drive tortur i stor målestokk. De myrder, fengsler og tvinger den irakiske eliten i eksil, og fremmer sekterisk og etnisk rivalisering for å splitte landet. De holder folkemassene nede i nød og uvitenhet, og plyndrer systematisk landets oljerikdom. Stilt overfor dette imperialistiske barbariet støtter det irakiske folket seg til solidariteten og sympatien fra verdens arbeidere, folk, revolusjonære og progressive mennesker, og fører en hardnakket væpna motstandskamp som har påført okkupantene militære og politiske katastrofer – i et slikt omfang at de er blitt nødt til å snakke om «et nytt Vietnam» og prøve å finne en utvei fra det irakiske helvetet.

2. Med sterk støtte fra USA-imperialismen og de europiske imperialistene, samt med stilltiende eller åpent samarbeid fra de reaksjonære arabiske statene, fortsetter sioniststaten Israel å massakrere det palestinske folket i Gaza og på Vestbredden. De skaper hungersnød ved å blokkere tilførselen av internasjonal hjelp, myrder, kidnapper og fengsler lederne, ødelegger hjemmene og infrastrukturen, driver ut tusenvis av familier, «judaiserer» jorda og de religiøse stedene – for å underkaste dette folket av martyrer de imperialist-sionistiske planene som fratar dem nasjonale rettigheter.

Som reaksjon på denne utryddelsespolitikken fortsetter det palestinske folket sin motstandskamp for å gjenvinne landet sitt, oppnå uavhengighet og bygge ei framtid med verdighet, fred, demokrati og framskritt. Palestinernes sak krever stadig sterkere støtte fra folkene og de frihetselskende kreftene.

3. Sist sommer erklærte sioniststaten en brutal krig mot Libanon, med direkte støtte fra Bush-regjeringa og de fleste regjeringene i EU, og med samarbeid fra de reaksjonære arabiske statene. Hele byer blei ødelagt, sivilbefolkninga blei massakrert eller drevet i eksil. Mesteparten av den økonomiske og sivile infrastrukturen blei ødelagt, og i denne aggresjonen blei det brukt forbudte våpen. Det tapre libanesiske folket og deres væpna motstandskamp, støtta til solidariteten og sympatien fra folkene og de anti-imperialistiske kreftene i verden, påførte sionisthæren et nederlag som har gitt de arabiske folkene i hele regionen ny tillit til sitt potensial og sin evne til å vinne.

4. Siden 2001 har Afghanistan vært under militær okkupasjon av USA-imperialistene og deres allierte. Okkupasjonen har brakt kaos, nød og mangel på sikkerhet til landet. Okkupasjonshærene gidder ikke skjule massakrene som de begår under påskudd av «krigen mot terrorisme». Det afghanske folket viser hele tiden at de avviser okkupasjonen. Den væpna motstanden utvikler seg og intensiveres dag for dag for å drive ut okkupasjonsstyrkene. USA-imperialismen og dens allierte har trua Iran og Syria i månedsvis for å få disse landa til å underkaste seg de imperialistiske diktatene.

Med utgangspunkt i alle disse fakta fordømmer IKMLPO på det sterkeste de imperialistiske handlingene mot de arabiske folkene og folkene i Midtøsten generelt.

Konferansen fordømmer den hyklerske karakteren til de påskuddene som imperialistene påberoper seg for å rettferdiggjøre seg: «krigen mot terrorisme», «spredning av kjernevåpen og masseødeleggelsesvåpen», «forsvaret av demokrati og menneskerettigheter» osv. Den fordømmer det rasistiske, hatefulle og ideologiske skalkeskjulet for disse krigene og aggresjonene, som om de gjaldt »en kollisjon mellom kulturer» eller «en religionskrig».

Konferansen påpeker at de virkelige måla til USA-imperialismen og dens europeiske og sionistiske allierte ikke er noe annet enn å opprette sin totale dominans i dette strategisk viktige området som er så rikt på olje. Bush-regjeringas mål er å skape et «Stor-Midtøsten» og et «nytt Midtøsten» for å oppnå dominans i området.

Konferansen gjentar sin støtte til folkene i Midtøsten og den væpna motstanden som møter de imperialistiske og sionistiske aggressorene. IKMLPO betrakter disse folkenes kamp som en integrert del av arbeidernes og folkene kamp mot imperialismen. Resultatet av disse kampene har direkte betydning for folkene, for enhver svekkelse av imperialismen, med USA-imperialismen i spissen, styrker kampen internasjonalt og i eget land. Derfor bør ikke de arabiske folkene og folkene i vedkommende region ta feil av kampens karakter, som ikke er religiøs eller rasemessig, men anti-imperialistisk og anti-kolonialistisk. Arbeiderne og folkene i andre land – oså i angriperlanda, der tusener og atter tusener har demonstrert i protest mot den imperialistiske krigen – er deres allierte uansett religion, rase eller kultur.

IKMLPO oppfordrer verdens arbeidere, folk, progressive og revolusjonære mennesker til å gi enda mer aktiv støtte til kampen folkene i Midtøsten fører for nasjonal uavhengighet. Arbeiderne i de imperialistisk landa har plikt til å kjempe mot sine egne regjeringer og kreve at de trekker sine troppestyrker ut av Irak og Afghanistan, og at de trekker tilbake sin støtte til den sionistiske, rasistiske og kriminelle staten Israel.

IKMLPO støtter også alle internasjonale forsøk på å gjøre slutt på folkemordernes straffrihet og reiser krav om at de imperialistiske og sionistiske lederne blir dømt for forbrytelser mot menneskeheten begått i Irak, Palestina, Libanon og Afghanistan.

Brasil, November 2006

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner.

 

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre