22 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Kuppregimet til Temer vil fryse budsjettpostene til helse, utdanning og trygdeordninger i 20 år fram i tid.

Vi strekker fram hendene våre til arbeiderne og ungdommen i Brasil som kjemper for å forsvare sine rettigheter og sin ytrings- og organisasjonsfrihet.

Vår internasjonale konferanse (IKMLPO) gir full støtte til de økende protestene fra arbeiderklassen og ungdommen i Brasil som avviser den parlamentariske manøveren som er presset fram av den mest reaksjonære nasjonalkongressen i hele Brasils historie. Nasjonalkongressen blåstempler krava fra arbeidskjøperforeninga i staten São Paulo og fra finansoligarkiet, de samme kreftene som drev fram riksrett i den klare hensikt å velte den fryktelige byrden av den kapitalistiske økonomiske krisa over på arbeiderklassens skuldre.

Dette viser seg tydelig i alle tiltakene fra den illegitime, antinasjonale og korrupte regjeringa i de fem månedene den har sittet ved makta – ei regjering som allerede viser tydelige fascistiske trekk.

Regjeringa til Michel Temer, som sjøl initierte kuppet, har allerede fjernet Petrobras (det statseide oljeselskapet) sin enerett til å lete etter råolje på sokkelen. [1]

Den iverksetter sitt nye skolesystem som gjør slutt på obligatorisk og gratis utdanning i grunnskolen, videregående skoler og på universitetene.

Deputertkammeret vedtok 11. oktober den nye grunnlovsendringa (PEC 55 / PEC 241) som fryser budsjettpostene til helse, utdanning og trygdeordninger for 20 år fram i tid. Derfor blir det ingen lønnsøkning for lærere og leger og ingen tariffavtale for andre offentlig ansatte. Siktemålet er å undergrave de offentlige tjenestene og legge til rette for privatisering av disse viktige tjenestene. Storparten av pengene vil i stedet gå til bankene gjennom den perverse mekanismen for nedbetaling av offentlig gjeld, som allerede har nådd det astronomiske beløp av nesten R$ 4 000 000 000 000 real (ca 10 000 milliarder kroner).

Resultatet av denne situasjonen vil bli en sosial katastrofe, med mer enn 12 millioner arbeidsløse, et tall som øker for hver dag. 800 skoler er okkupert i protest av videregående elever. Alle de viktigste faglige landssammenslutningene og de to frontene for sosial mobilisering, «Brasil Popular» og «Folk uten frykt», har sammen med venstresidas partier og organisasjoner oppfordret til generalstreik den 11. november.

Vi ønsker all framgang for det brasilianske folket, som med sine rike kamptradisjoner og sin mobilisering og organisering er de som kan velte Temer-regjeringa og forhindre denne tragedien. På denne måten kan også veien åpnes for å bygge folkemakt og sosialisme, det eneste systemet som på effektivt vis kan løse problemene som utbytting og undertrykking over flere århundrer har skapt.

Det 22. plenumsmøtet til Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO).

Danmark, oktober 2016.

 


Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre