22 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Vi overbringer våre solidariske hilsen til Lærernes landsforbund i Ecuador (UNE), den største faglige sammenslutninga til de ecuadorianske lærerne. UNE har gjennom sin 72 år lange historie spilt en svært viktig rolle for erobring av rettigheter og friheter for folket og har stått fast mot de mest avskyelige diktaturene Ecuador har sett.

une ecuador logoI dag, akkurat som i tidligere tider, er UNE utsatt for trakassering og forfølgelse – nå fra de reaksjonære kreftene som gjør seg gjeldende i regjeringa til Rafael Correa. Denne regjeringa har avslørt seg som en tjener og forsvarer av interessene til imperialistene og grupper av nyrike som har vokst fram som følge av en politikk for modernisering av kapitalismen. Det er en regjering som har satt oppløsningen av en institusjon med stor demokratisk prestisje, kamptradisjoner og en lang historie på sin handlingsplan.

UNE har vært offer for den reaksjonære politikken til Correa og partiet Alianza Pais fordi forbundet har vist i praksis at det konsekvent og urokkelig forsvarer folkets interesser. UNE har alltid opprettholdt klassens politiske uavhengighet, forbundet har vært en moralsk bastion overfor diktaturer og kvasi-demokratisk regjeringer. UNE har alltid motsatt seg planene for forsterkning av den nyliberale politikken for privatisering av utdanning og for fleksibilisering, det har slåss for rettighetene til lærerne, studentene og folket. Av disse grunner har UNE støtte og solidaritet fra de viktigste fagforeningene i Ecuador og det får støtte fra mange lærerforbund på internasjonalt nivå.

Fra hver vår kant av kloden vil vi hilse og oppmuntre kampen som lærerne og folkene i Ecuador fører, slik at de på sjølstendig vis skal utvikle og bygge den folkets enhet som arbeiderklassen og folkene i Ecuador behøver for å bygge sitt nye fedreland og sosialismen.

Lenge leve kampen til lærerne og det ecuadorianske folket!
Lenge leve den internasjonale solidaritet!

Det 22. plenumsmøtet til Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO).

Danmark, oktober 2016.

Mer bakgrunn om angrepene på UNE i Ecuador finner du i denne engelske artikkelen fra Teacher Solidarity.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre