22 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Uttalelse fra det 22. plenumsmøtet til Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO/CIPOML)

Lyden av krigstrommene blir stadig høyere.

NATO og USAs allierte på den ene siden, og Russland og Kina på den andre, følger en entydig kurs mot krig. Krigstruslene blir uttrykt direkte og utilslørt. Det som tidligere var «buffersoner», har blitt militarisert. Imperialistmaktenes hærer og flåtestyrker står oppmarsjert mot hverandre i mange regioner: i Syria, rundt den arabiske halvøya; i Sør-Kinahavet; i Baltikum og i Ukraina. Og sist, men ikke minst, i Nordområdene.

For imperialistene er krig den «endelige løsning» på krisa og stagnasjonen som systemet deres er i. Plyndring av råstoffer og erobring av nye markeder er utilstrekkelig. Nye og store profitter kan oppnås gjennom ødeleggelse, og siden gjennom gjenoppbygging av områder som krigshandlinger har lagt øde.

Risikoen øker for at mange regionale kriger igangsatt av imperialistmaktene, særlig av USA, kan eskalere til verdenskrig. I Europa har konfrontasjonen og den militære opptrappinga bygd seg opp til et svært farlig nivå, særlig i og med de styrka båndene mellom NATO og EU. Europas folk blir holdt fast i et grep mellom den imperialistiske NATO-blokken og et imperialistisk Russland.

Raketter og tropper fra NATO er nå utplassert nær den russiske grensa i Polen og de baltiske statene, noe som øker spenningen og faren for krig. NATOs generaler har uttalt at et kjernefysisk angrep på Russland er «et alternativ».

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner appellerer til folkene om at de motsetter seg krigspolitikken, om at de reiser slagordet «Ut av NATO» med oppløsning av NATO som mål, om at de motsetter seg aktivitetene til og utvidelsen av denne aggressive alliansen. Det er på høy tid å avsløre illusjonen om at NATO har noe å gjøre med forsvar av suverene stater. Atlanterhavspakten er ikke en pakt for fred, men en pakt med djevelen. NATO er i virkeligheten den alvorligste trusselen mot suvereniteten til folkene i Europa.

Arbeiderne, ungdommen og folkene i Europa må heve sin røst mot militarisering av sine land og økonomier. Vi fordømmer diktatene som kommer fra aggressorene og det militær-industrielle komplekset. Vi nekter å kjempe mot våre brødre og søstre på den andre sida av grensa. Vi advarer våre regjeringer om at hvis de velger krigens vei vil vi betrakte dem, og ikke våre brødre og søstre på tvers av landegrensene, som vår fiende.

Det forestående NATO-toppmøtet i Brussel vil innvie sitt nye hovedkontor. Dette er i seg sjøl en provokasjon mot folkene i Europa, og vil bli møtt med antikrigsmanifestasjoner.

Vi sier:

  • Nei til NATO og alle imperialistiske overgripere!
  • Stopp rustningskappløpet, kutt militærutgiftene, bruk pengene på velferd!
  • Tilbaketrekking av alle styrker som er sendt utenlands!
  • Nei til militarisering og opprustning!
  • Ungdommen vil ikke være kanonføde!
  • Internasjonal solidaritet – våre fiender er ikke andre arbeidere og folk, men de krigerske regjeringene i våre egne land!

Oktober 2016

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO/CIPOML)

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre