20 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Ungdom gir finger'n. unsplash foto.Som unge i resten av verden krever ungdommen i Europa forandring. De håper på en fremtid hvor de kan puste fritt og leve livet sitt i fred og rettferdighet. Kapitalismen har intet å tilby dem.

Uttalelse fra europeiske medlemsorganisasjoner i Den Internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner, CIPOML.

Som unge i resten av verden krever ungdommen i Europa forandring. De håper på en fremtid hvor de kan puste fritt og leve livet sitt i fred og rettferdighet. De unge blir mer og mer utilfreds med et system som ikke kan tilby dem noe annet enn mer av det samme for å sikre profitt i stedet for mennesker og natur. Det er grunnen til at deres tillit, håp og forventninger til systemet er skaket. Tusenvis av unge innser årsaken til problemene de møter og kastes inn i kampen for å forbedre levekårene. For sin fremtid.

Virkeligheten som de unge i Europa står overfor, er dyster

For de fleste er det nå andre gang de ser sine forventninger til livet bli slått tilbake av nye økonomiske og pandemiske kriser. Mange har gitt uttrykk for at det ikke finnes noen fremtid innenfor det kapitalistiske systemet, hvor de kan bli uavhengige og utvikle seg fullt ut. Og at de rettighetene som deres foreldre og besteforeldre har kjempet frem, ikke kommer tilbake. Virkeligheten som de unge i Europa står overfor, er dyster.

Ungdommen rammes virkelig hardt av den kapitalistiske krisen i Europa. Etter finanskrisen i 2007, som de fleste opplevde som barn eller ungdommer, er unge igjen rammet av arbeidsløshet, skjønt den hele tiden har ligget høyt. De står med store problemer som usikker jobbsituasjon, lave lønninger, dårlig tilgang til anstendige boliger samt privatisering og elitisering av utdannelse. Nå er det nok – ungdommen skal ikke måtte bære følgene av den kapitalistiske krisen på sine skuldre!

Unge arbeidere tvinges inn på et arbeidsmarked der hard utnyttelse og ustabil jobbsituasjon er normen. I praksis har arbeiderungdom ingen adgang til jobber som gjør det mulig å klare de høye levekostnadene og blodprisene på boliger. Og derfor blir det umulig for stadig flere å bli uavhengige og begynne å leve sitt eget liv. På samme tid har ungdommen ofte måttet stå i frontlinjen i en lang rekke bransjer og yrker under pandemien. Det har gjort dem, ikke minst de unge innvandrerne, enda mer utsatt for grådige arbeidsgivere. Unge må stå sammen for sine rettigheter som arbeidere, for å kreve en bolig de har råd til og for å kjempe mot den urettferdigheten som den pandemiske og kapitalistiske krisen medfører!

Det er lenge siden kapitalen satte seg fore å erobre mulige markeder i de delene av det offentlige utdanningssystemet som har vært sultefôret i budsjettene. Konsekvensen har vært en løpende avvikling av den offentlige utdanningen i store deler av Europa. Utviklingen har gått i retning av to adskilte systemer, hvor de offentlige skolene i høyere grad blir en statsinstitusjon som skal lære opp en «allsidig» og underdanig arbeidsstyrke, mens den private kapitalen i større og større grad står for den mer spesialiserte og lønnsomme utdanningen som man kan tjene penger på.

Pandemien har dramatisk forsterket denne tendensen, hvor de offentlige systemene har vist seg ute av stand til å sikre kvaliteten og smittevernet i utdanningsinstitusjonene tilstrekkelig, samtidig som de har opprettholdt de høye universitetsgebyrene i mange land. Fjernundervisning har økt klasseforskjellene mellom elevene, da mange av arbeiderfamiliene mangler nødvendig utstyr til nettbasert undervisning. Overfylte klasserom gjør tiltak for å hindre smittespredning umulig. Den høye prisen på undervisningen utestenger arbeidere som er rammet av arbeidsløshet fra å søke videregående utdanning. Vi må kjempe for at arbeiderklassens barn og unge kan få en utdannelse av høy kvalitet.

Borgerskapet prøver å påføre ungdommen skyld

Til tross for dette anklager og kriminaliserer borgerskapet ungdommen som skyldige i den økende smittespredningen. Det skjuler deres eget kriminelle ansvar for ikke å sørge for de unges sikkerhet i alle deres aktiviteter, på samme måte som det ikke sikrer arbeid og ordentlige arbeidsvilkår. Kapitalen har i årtier fremelsket en atferd basert på individualisme og egennytte for å sikre profitten, og nå prøver den kynisk å velte ansvaret for dødsfall over på de unge.

Men uansett hvor mye de vrir på tallene, er det de borgerlige regjeringene som er skyldige i å ha prioritert kapitalens behov fremfor arbeiderne som hver dag må gå på arbeid og bruke offentlig transport. Den arbeidende ungdommen er i dag både offer og syndebukk for kapitalismen!

Det kapitalistiske systemet viser tydeligere og tydeligere at det ikke har noe å tilby de unge. Til tross for den ustoppelige borgerlige propagandaen ser vi daglig utilfredsheten. Ungdommens bekymring for fremtiden betyr en voksende vilje til å kjempe. I en situasjon med økende reaksjonære tendenser tar de fleste unge stilling mot rasisme, politiundertrykkelse, machooppførsel eller i klimapolitikken.

De tar avstand fra imperialistisk krig fordi de ønsker å leve i fred og solidaritet med resten av verdens folk. Det ungdommen viser er at de ikke ønsker å fortsette å leve i et system som marginaliserer dem og skyver dem til side. De krever endringer som i realiteten angriper røttene til kapitalismen.

Ungdommen er en avgjørende del av den sosiale motstanden mot kapitalens reaksjonære politikk, og når den organiserer seg vil den være en viktig drivkraft for revolusjonære forandringer. Man er nødt til å stå sammen og organisere seg for å bekjempe arbeidsløshet og fattigdom, barrierer som blokkerer adgangen til utdannelse, og som betyr ekstra utbytting!

Europa står ved et viktig veiskille når det gjelder arbeiderklassens interesser, stilt overfor trusselen fra autoritære styrer, økende utbytting og fascisme. Unge arbeidere er klare for å gripe mulighetene til å være med på å skape et vendepunkt i historien.

Det er tid for å vende oppmerksomheten mot arbeiderklassens kamp:

  • La oss forene oss og sammen kjempe mot at vi skal betale prisen for de pandemiske og kapitalistiske krisene!
  • Kjemp sammen med resten av din klasse for kollektive rettigheter. Ungdommer – dere må bygge deres egen fremtid og sikre deres egen frigjøring.
  • La oss kjempe mot den internasjonale finanskapitalens og monopolenes dominans! La oss slåss mot kapitalismen!
Arbejderpartiet Kommunisterne – Danmark
Arbeidernes kommunistiske parti i Frankrike
Organisasjonen for oppbygging av et kommunistisk arbeiderparti i Tyskland
Kommunistisk Plattform – Italia
Revolusjon – Norge
Spanias kommunistiske parti (marxist-leninistene)

Arbeiderpartiet (EMEP) – Tyrkia

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre