16 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

tunisia revolusjon

De siste månedene har det vokst frem sterke folkelige bevegelser i mange tunisiske regioner og byer, inkludert hovedstaden, og arbeidsløs ungdom og kampvillige studenter spiller en viktig rolle.

UTTALELSE  Den 26. januar, i lys av den dype krisen i toppskiktet mellom de tre presidentene, beleiret tusenvis av demonstranter parlamentet for å kreve hele herskerklassens avgang, som et resultat av de uærlige valgene som ble finansiert av skitne penger. Lokale generalstreiker ble erklært av den tunisiske landsorganisasjoen, andre yrkesorganisasjoner og andre politiske krefter som gikk inn i kampen i protest mot politiets lockout.

Myndighetene og sikkerhetsstyrkene svarte med å angripe demonstrantene med batonger og tåregass, og arrestere tusenvis av unge, til og med barn. Brutal undertrykkelse, massearrestasjoner, tortur og drap stoppet ikke kampen.

Mobiliseringen skyldes den dramatiske situasjonen i Tunisia, med høy arbeidsledighet, fattigdom, sosiale og regionale ulikheter, korrupsjon, vold mot kvinner og utestengelse fra utdanning.

I tillegg til dette kommer effektene av pandemien, som blir forverret av Mechichi-regjeringens politikk som favoriserer kapitalismen og fører landet mot ruin og økende avhengighet av imperialistiske krefter som IMF, som kveler Tunisia med utenlandsgjeld.

Den folkelige misnøyen, raseriet og mistroen til den herskende klassen er betydelig. Arbeiderklassen og folket nekter å betale for krisen og gjelden. De føler seg sviktet eter et helt tiår med anti-folkelig og antisosial politikk og er blitt mer og mer klar over at deres problemer er forbundet med det nåværende systemet, som det er på tide å bryte med.

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO) uttrykker sin solidaritet og absolutte støtte til den folkelige bevegelsen som rokker ved det sosiale og politiske systemet i Tunisia og styrker den internasjonale fronten i kampen mot imperialisme og reaksjon.

Vi fordømmer den kontrarevolusjonære rollen som de sekteriske og fundamentalistiske kreftene spiller, samt innblandingen fra imperialistmaktene som er fiender av folkenes uavhengighet, frihet og suverenitet.

Vi fordømmer den hatefulle svertekampanjen som de reaksjonære kreftene fører mot Det tunisiske arbeiderpartiet og dets generalsekretær, kamerat Hamma Hammami.

Vi håper at den nåværende situasjonen vil bringe flest mulig politiske og sosiale krefter sammen i felles handling for å bygge en folkelig revolusjonær front.

Ned med det kapitalistiske systemet! Ned med borgerskapets makt!

Lenge leve kampen og den internasjonale solidariteten til arbeiderne og de undertrykte folkene!

Det 26. plenumsmøtet i Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO). Februar 2021.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre