28 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

I april, mai og juni rystet store elev- og studentdemonstrasjoner både Frankrike, Chile, Danmark og Hellas. De borgerlige mediene har stort sett holdt stilt, og de har iallfall unngått å se disse protestene i sammenheng med hverandre.

Franske studenter og arbeidere tvang statsminister Villepin til å bøye av. Hvis påstanden om at ungdommen gjennomgående er apolitisk og uengasjert stemte på 80- og 90-tallet, så stemmer den iallfall ikke nå lenger.

Danmark

Etter de massive velferdsdemonstrasjonene i Danmark 17. mai, fortsatte elever og studenter med å okkupere flere skoler og universiteter. De slåss imot det de omtaler som høyreregjeringas anti-velferdsreform. Etter den hundretusentallige kjempedemonstrasjonen 17. mai, har elevene fortsatt å forberede seg til nye kamper. Det blir mobilisert rundt om på skolene og universitetene, og en aksjonsdag er allerede fastsatt i samband med at Folketinget åpner høstsesjonen og tar fatt på neste års statsbudsjett.

Elevene er fast bestemt på å slå tilbake de antisosiale kuttene som planlegges i forhold til ungdommen.

Frankrike

I Frankrike har ungdommen markert seg i hele vinter og vår, ikke minst gjennom sine voldsomme protester imot den reaksjonære arbeidsloven CPE. Sammen med de franske arbeiderne klarte studentene å presse regjeringa til retrett, og har brakt fram skumle minner om 1968 i regjeringskontorene i Paris.

Pingvin-opprøret i Chile

Den 30. mai ble det i Chile gjennomført den største elev- og studentdemonstrasjonen på 34 år. I juni tok 'pingvinene' (skoleuniformene er årsaken til dette tilnavnet) over hele Chile fatt på en landsomfattrende streik, som utvikla seg svært militant etterhvert. Blant elevenes krav til Michelle Bachelets regjering er gratis transport til og fra skolene, gebyrfri immatrikulering på landets universiteter og kortere skoledag. Elevorganisasjonen ACES oppfordret nær en million elever og studenter til å gå ut i en ‘sosial streik' for å reformere skolesystemet som ble bygd opp under under Augusto Pinochets fascistiske diktatur (1973-1990). Det chilenske diktaturet var, ved siden av det åpne terrorveldet, samtidig en prototype for monetarismen og den nyliberalistiske modellen som siden er blitt alminnelig i store deler av verden.

Streiken, som ble støttet av rundt 100 folkelige organisasjoner, utvikla seg mange steder til skoleokkupasjoner og barrikader. Elevene ble møtt med massive politistyrker og tusen ble arrestert. Politisjefen ble tvunget til å trekke seg på grunn av politibrutaliteten. [Bildeserie]

Hellas

Også i Hellas er borgerskapets politikere ivrige etter å reformere utdanningssystemet for å passe bedre til kapitalens behov, åpne for flere private løsninger og for å redusere offentlige tilskudd til denne sektoren. Greske studenter okkuperte 200 faktulteter, og har spesielt protestert mot planene om å opprette private universiteter. I Hellas fins det fortsatt en utstrakt grad av frihet for universitetene, herunder restriksjoner når det gjelder politiets adgang til universitetsområdet.

Den 25. mai marsjerte tusenvis av studenter gjennom gatene i Aten. Både i 1991, 1992, 1995, 1998 og sist i 2001 har kraftig mobilisering blant studentene slått tilbake forsøkene på å påtvinge Hellas utdanningsdirektivene fra EU.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre