13 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

En del av Hausmaniakvartalet.
by-nc-saEn del av Hausmania-kvartalet. Foto: Revolusjon
Oslo-politiet klager over ressursmangel, men rykket mannsterkt ut torsdag for å hive ut husokkupanter fra bokollektivet Hausmania. Minst 15 beboere står nå uten tak over hodet.

Det er Oslo kommune som har krevd utkastelse. Påskuddet er at bygget er brannfarlig, men byrådet i Oslo har lenge hatt planer om å selge Hausmaniakvartalet til private.

 

Det umiddelbare resultatet er at enda flere blir hjemløse i et Oslo der du bokstavelig talt må være millionær for å kjøpe et krypinn av en bolig. På lengre sikt kan det bety at et sjøldrevet kultur- og aktivititetshus med gode og billige tilbud og lokaler står i fare for å forsvinne.

Beboerne i Hausmannsgate 40 og 42 og kulturarbeiderne i Kulturhuset Hausmania fikk oppunder jul beskjed fra Etat for Eiendom og Byfornyelse om at Hausmannsgate 40 og 42 samt Brenneriveien 1 skal selges på instruks fra byråd for byutvikling, Bård F. Fredriksen (H).

Hausmania er et resultat av sivile ulydighetsaksjoner mot et kynisk og spekulativt boligmarked. Boligaktivister okkuperte offentlig eide bygårder og krevde at de skulle bebos. 

Siden har kommunen og byråden har med vilje latt gården i Hausmannsgate forfalle til et punkt der kvartalet kan ryddes med brannrisiko som påskudd. Hensikten er å berede grunnen for salg og privat tilegnelse av grunnrenta. Høyre/FrP-byrådet ønsker både privatisering og å bli kvitt et radikalt og progressivt ungdomsmiljø.

De skal få motstand!

En rekke demonstranter samlet seg torsdag kveld for å forsvare Hausmaniakvartalet og rettten til et sted å bo. Politiet svarte med tåregass og arresterte fem av demonstrantene.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre