15 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

 

Byrådet i Oslo, styrt av Høyre og FrP, forbereder salg av Hausmannskvartalet til private interessenter.

Kulturhuset Hausmania ligger ved Akerselva i Oslo. Foto: Revolusjon.
Kulturhuset Hausmania ligger ved Akerselva i Oslo.
Foto: Revolusjon BY-NC-SA

Byrådet og finaskomiteen har nylig har satt av 25 millioner til kulturhuset Hausmania, som har leiekontrakt med Oslo kommune. Nå vil de splitte opp kvartalet.

Det at man splitter opp kvartalet ved å selge unna Hausmannsgate 40 og 42, samt Brenneriveien 1, bryter med det Statsbygg hevdet om at «eiendommenes beliggenhet og utforming samt hensynet til hensiktsmessig framtidig arealutnyttelse tilsier at området burde utvikles samlet». Både SV ved Ivar Johansen og Rødt har i Oslo bystyre krevd oppfølging av saka.

Uavhengig kulturhus

Kulturhuset Hausmania har med tiden utviklet seg til å bli Norges største uavhengige, åpne og selvstyrte Kulturhus. Diverse kunstnere benytter seg av huset, som er en kreativ boltreplass med mange aktiviteter på samme tid. Hausmann har nå blitt en levende del av kulturlivet i Oslo og rommer i dag produksjons- og visningslokaler for kunst over et bredt spekter av kunstarter.

Boliger får stå tomme

I 1984 fjernet Willochregjeringen en lov hvor det står at boligeier plikter å leie ut innen 30 dager etter fraflytting. Det er provoserende at hus står tomme og forfaller når boligmangelen er stor. Å la folk flytte inn i tomme hus er en måte å ta vare på hus og samtidig gjøre noe med bomangelen. I Amsterdam kan enhver flytte inn i en bolig som har stått tom i tre måneder, se Squat.net. For at det ikke skal være samfunnsmessig adgang til å sitte på boliger jobber Boligaksjonen derfor for å få loven gjeninnført.

Vestbredden (av Akerselva)

Den 4. September 1999 okkuperte Boligaksjonen 2000 Hausmannsgt. 40, også kalt Vestbredden, for å sette sosial boligpolitikk på dagsorden. Bygården var da eid av Statsbygg, som i en årrekke hadde latt hele kvartalet stå tomt og forfalle. Store mengder søppel og sprøyter ga bygningen et sterkt preg av forslumming. Noen av leilighetene var også ubeboelige grunnet råte og sopp. Daværende statsråd Laila Dåvøy forespeilet på denne tiden okkupantene leiekontrakter med Statsbygg.

Nå gir Hausmannsgate 40 et helt annet inntrykk. Selv om bygården stadig er under oppussing har beboerene maktet å heve standaren betraktelig ved dugnadsinnsats. Under tiden har det blitt dannet et vell fungerende boligsamvirke.

Les mer:

hausmania.org
http://blikk.wordpress.com/2009/12/08/hausmania-har-det-siste-ordet-blitt-sagt/

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre