13 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

København, Danmark, den 4. august 2006

IUL 2006Mens imperialismens angrep mot verdens folk har blitt flere og sterkere, har den anti-imperialistiske og anti-fascistiske ungdommen hevet stemma si og oppfordra til kamp fra den XX. Internasjonale Anti-fascistiske og anti-imperialistiske ungdomsleiren, som blei arrangert i nærheten av København i Danmark. Leiren organiserte også en demonstrasjon, med det danske folkets støtte, mot at danske tropper deltar i Irak og Afghanistan, og mot krigen i Midtøsten.

Bilde fra den internasjonale demonstrasjonen i København.Flere enn 300 unge fra 16 forskjellige land – Tyskland, Østerrike, Brasil, Colombia, Ecuador, Spania, Finland, Frankrike, India, England, Irak, Iran, Mexico, Palestina, Tyrkia og Danmark – har gjennomført workshops, møter og diskusjoner, og der utveklsa vi erfaringer om organisering og kamp mot krig, nyliberalisme og imperialisme.

Verden under imperialismens diktat er i krise; denne krisa uttrykker seg på den ene sida ved en tendens i retning fascisme gjennom kriger, invasjoner og aggresjon mot de folkene som kjemper for friheten sin, og på den andre sida uttrykker krisa seg ved gjennomføringa av den nyliberale politikken, som tvinger folkene i verden til å leve i en fattigdom som fratar oss mulighetene til å få arbeid, helse og ei god utdanning.

Rivaliseringa mellom USA-imperialismen og andre imperialister, som de europeiske imperialistene, har ført til blodige oppgjør om naturressurser og om sikringa av de strategiske interessesfærene deres.

 

Samtidig med intensiveringa av disse angrepa vokser folkenes, arbeidernes og særlig ungdommens motstand. Et eksempel på denne kampen og på den internasjonale solidariteten, er gjennomføringa av Den XX. internasjonale ungdomsleiren mot fascisme og imperialisme, som vi ønsker å bruke til å markere vår faste forpliktelse til å støtte kampene til verdens folk.

Vi støtter de irakiske og afghanske folkenes kamp og motstand mot USAs og NATOs invasjon, og vi støtter det palestinske folkets og det libanesiske folkets motstand mot Israels sionistiske aggresjon.

Vi karakteriserer Latin-Amerika som det svake leddet i det imperialistiske herredømmet. Venezuela gjennomfører en demokratisk, nasjonal utviklingsprosess. Colombia gjennomfører et vedvarende opprør, som ikke er blitt beseira i en sammenhengende periode på 40 år; i Ecuador har folket beseira 3 korrupte presidenter og har vunnet seire over imperialismen ved å kaste ut OXY, og ved å ikke underskrive frihandelstraktaten TLC.

Vi konstaterer at den cubanske revolusjonens motstand har holdt på i mer enn 40 år, og vi merker oss også den demokratiske prosessen det bolivianske folket gjennomfører til forsvar av sine naturressurser, samt de meksikanske folkelige kreftenes kamp for å forsvare og kjempe fram folkets vilje.

I Europa har dessuten den tyske motstanden mot Hartz IV, det franske folkets seierrike kampanje for et Nei til EU-grunnloven og ungdommens seier over CPE-loven, styrka og åpna mulighetene for deltakelse fra alle folkelige krefter og lag i kampen mot nyliberalismen.

Slike kamper har gjennom de seinere åra vist de europeiske folka at EUs nyliberale politikk og militaristiske planer kan slås tilbake ved folkenes felles, besluttsomme kamp mot denne politikken og mot disse planene.

Forandringens vinder blåser over hele verden og forplikter ungdommen til å styrke sin kamp og til å kjempe fram nye seire, i likhet med seieren som blei oppnådd av den franske ungdommens kamp mot CPE, i likhet med bl.a. de chilenske og ecuadorianske ungdommenes kamp for bedre utdanning. På leiren har deltakerne kunnet lære av disse ungdommenes erfaringer. Disse ungdommene har gjennom praksis vist at enhet er garantien for seier over imperialismen, vår felles fiende.

Grensene som skiller oss er uten betydning: Det er  én felles kamp og én felles forpliktelse som forener oss.

  • La ungdommen i hele verden få vite det som er beslutta på den XX. Internasjonale anti-fascistiske og anti-imperialistiske ungdomsleiren
  • La oss starte nye kamper og ny motstand for frigjøringa av verdens folk
  • La oss skape tettere bånd av internasjonal solidaritet mellom deltakerne på den XX. Internasjonale Anti-fascistiske og anti-imperialistiske ungdomsleiren, og med alle demokratiske og revolusjonære organisasjoner i verden
  • La oss starte med forberedelsene til Den XXI. anti-fascistiske og anti-imperialistiske ungdomsleiren i Brasil i 2008, som en oppgave for alle unge som ønsker å bygge en bedre verden
  • La oss, uten frykt og beredt til å kjempe, arbeide sammen mot det felles målet - ungdommens og folkenes enhet mot imperialisme og fascisme

Det eneste alternativet til kapitalismen er den vitenskapelige sosialismen.

For internasjonal solidaritet!

Lenge leve den XX. Internasjonale anti-fascistiske og anti-imperialistiske ungdomsleiren!

Andre uttalelser og resolusjoner fra den Internasjonale Ungdomsleiren mot fascisme og imperialisme.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre