16 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

LO i Trondheim vil fremme høringssvar på Vikarbyrådirektivet. LO i Trondheim vil på­peke at vi ikke ser positivt på direktivet, og den viktigste årsaken til dette er det som artikkel 4 i direktivet vil medføre, nemlig at det ikke er tillatt med be­grensninger i lov- og avtaleverket når det gjeld­er bruk av vikarer og innleid arb­eidskraft. Det er helt tyd­elig at direktivet ønsker å stimulere til mer bruk av vik­arer og innleid arbeidskraft og dette rokker etter vårt syn med fagbevegelsens syn, - og ordlyden i Arbeidsmiljølov­ens (Aml) § 14.9 om at «Arbeidstaker skal ansettes fast». LO i Trondheim vurderer det slik at vi tror at både Aml § 14.9 og 14.12 kan stå i fare på grunn av Vikarbyrå­direktivet. Vi ser at NHO hevder at det bør være nok at arbeidstaker er fast an­satt i et vikarbyrå. Vi er uenig i deres syn på dette og det var heller aldri med i begrunnelsen for å kjempe for å få inn den tidligere nevnte ordlyden i § 14.9. Uavhengig av om § 14.9 vil overleve eller ikke så frykter vi også at § 14.12 ikke vil være i tråd med direktivet.

LO i Trondheims syn på Vikardirektivet er at dette direktivet vil bidra til et mer usikkert arb­eidsliv for arbeidstakerne. Det gjør det vanskelig for de utsatte gruppene å få fast jobb, noe som derved også utgjør en fare for at man ikke kan oppnå ett av målene i IA-avtalen nemlig å få flere funksjonshemmede i jobb. Karriereekspert Mette Manus kan jo fortelle i Aftenposten 20. september 2010: «Det blir stadig vanligere at arbeids­giver bruker vikarbyråer for å teste ut ansatte i vikariater før de tilbyr dem fast ansett­else.» LO i Trondheims syn er at Vikarbyrådir­ektivet vil forsterke denne tendensen vi ser allerede nå, nemlig at enkelte arbeidsgivere bruk­er vikarer for å prøve ut arbeids­takere ut over det som er normal prøvetid og dermed under­graver Aml. Med vikarbyr­ådirektivet vil man kunne misbruke reglene om prøvetid og oppsig­else, ved at arb­eids­giv­er utnytter de korte oppsigelsesfristene for en vikarkontrakt fremfor å måtte følge Amls regler som setter skranker for prøvetid og oppsigelse. Også regl­ene om sykelønn vil kunne omgås. Et norsk vikarbyrå kan opprette en filial i det EØS-landet med den svakeste stillingsvernlovgivningen, for deretter å leie ut vikarer til norske bedrifter.

Vikarbyrådirektivet stiller krav til likebehandling av ansatte i vikarbyråer i forhold til lønnsnivået i innleiebedriften. Dette er stort sett bra, og det blir av mange brukt som argument for å godta direktivet. Men det er ingen ting i veien for å innføre likebehand­lingsprinsippene i norsk lov uten at resten av direktivet blir implementert. For selv med full likebehandling og med lønn mellom oppdragene stå det grunnleggende negative ved utleievirksomheten fast: At vikarbyrået står som en buffer mellom oppdragsgiveren og den som utfører arbeidet, med alle de manglende rettigheter og den utryggheten i arbeidssituasjonen dette fører med seg.

HØRINGSSVAR: Overnevnte høringssvar ble 16.11.10 sendt til Regjeringen ved Arbeidsdepartementet, Postboks 8019 Dep., 0030 Oslo, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Vi oppfordrer andre til å sende inn høringssvar innen høringsfristen 10. des. 2010.

FANEMARKERING FORAN STORTINGET ONSDAG 1. DESEMBER 2010 KL. 11.00. Det blir overrekkelse av krav til Stortingets arbeids- og sosialkomite som skal behandle direktivet.

Vi oppfordrer fagforeninger til å stille opp med faner.

LO i Trondheim

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre